AJAX Discussion part đầu

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
4
download

AJAX Discussion part đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ajax discussion part đầu', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AJAX Discussion part đầu

  1. . : . : ? ? : : - server. -T . - . : . ) - - . - . Ta . (query). .
  2. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các Framework tại http://www.ajaxpatterns.org/AJAXFrameworks. AJAX Coldfusion Frameworks: Bộ Framework cho ngôn ngữ lập trình web ConFusion ajaxCFC http://www.robgonda.com/blog/projects/ajaxcfc/ CFAjax http://www.indiankey.com/cfajax/ JSMX http://www.lalabird.com/ AJAX Flash Framework: Ajax trên flash (swf) triển khai bằng bộ công cụ Adobe Macromedia Flex The Flex Ajax Bridge (FABridge) http://labs.macromedia.com/wiki/inde...ework:FABridge AJAX Java Frameworks: Ajax cho ngôn ngữ lập trình Java Echo2 :http://www.nextapp.com/platform/echo2/echo/ Tacos: http://tacos.sourceforge.net/ Swato: https://swato.dev.java.net/ ThinkCAP JX: http://www.clearnova.com/ WebORB: http://www.themidnightcoders.com/weborb/aboutWeborb.htm ZK: http://zk1.sourceforge.net/ AJAX .NET Frameworks: Ajax cho ngôn ngữ lập trình trên .NET (J#.NET, C#.NET, VB.NET và ASP.NET) AJAX Engine :http://www.mathertel.de/AJAXEngine/ Atlas: http://atlas.asp.net/default.aspx?tabid=47 : được đánh giá là framework tích hợp tốt với ASP.NET và Visual Studio, khả năng triển khai nhanh chóng và dễ dàng Bitkraft: http://www.tiggrbitz.com/ Magic Ajax: http://www.magicajax.net/ MonoRail: http://www.castleproject.org/index.php/MonoRail zumiPage: http://www.zumipage.com/ AJAX PHP Frameworks AjaxAC - Open-souce PHP framework for AJAX http://ajax.zervaas.com.au/ AJAX AGENT - helping WEB become the platform http://www.hemmady.com/ajaxagent Cajax http://sourceforge.net/projects/cajax CakePHP Rapid Development Framework http://cakephp.org/ Flexible Ajax http://tripdown.de/flxajax/ My-BIC = Easy Ajax http://litfuel.net/mybic/
  3. PAJAJ - Object Ori iented AJA Framewo http://pajaj.sourcef AX ork forge.net/ Pipeline http://livep pipe.net/ TinyAja - php5 Aj library h ax jax http://www w.metz.se/tin nyajax/indeex.php symfony http://www y w.symfony-project.com m/ xajax htt tp://www.x xajaxproject t.org/ XOAD - PHP / AJA framew AX work http://w wiki.xoad.o org/index.phhp?title=Wi iki_Home Zoop - P PHP and AJ JAX Develo opment Fra amework htttp://zoopfra amework.co om/ UDS) One.N(U
Đồng bộ tài khoản