AJAX part 23

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
11
download

AJAX part 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuật ngữ sử dụng trong box này! 1. AJAX Asynchronous JavaScript and XML (Chế độ truyền bất đồng bộ dùng JavaScript và XML) 2. CSS Cascadind Style Sheet 3. DOM Document Object Model 4. XML Extensible Markup Language 5. HTML Hypertext Markup Language 6. DHTML Dynamic HTML 7. XHTML Extensible HTML 8. CGI Common Gateway Interface 9.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AJAX part 23

  1. Thuật ngữ sử dụng trong box này! 1. AJAX Asynchronous JavaScript and XML (Chế độ truyền bất đồng bộ dùng JavaScript và XML) 2. CSS Cascadind Style Sheet 3. DOM Document Object Model 4. XML Extensible Markup Language 5. HTML Hypertext Markup Language 6. DHTML Dynamic HTML 7. XHTML Extensible HTML 8. CGI Common Gateway Interface 9. JSP Java Server Pages 10. ASP Active Server Pages 11. PHP HyperProcesssor Pages 12. HTTP Hypertext Transfer Protocol 13. XSLT eXtensible Stylesheet Language: Transformations 14. URL Uniform Resource Locator 15. URI Uniform Resource Identifiers 16. APIs Application Programming Interfaces 17. JSON JavaScript Object Native 18. Rich UI Rich User Interface Sau này sẽ bổ sung thêm nếu cần. Ý nghĩa thì sẽ nói ở từng bài cụ thể. ngocha85 (Updatesofts.com)
Đồng bộ tài khoản