AJAX part 7

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
10
download

AJAX part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 4 (tiếp): Các công nghệ trong AJAX - DOM - Làm việc với DOM bằng JavaScript. Làm việc với DOM bằng JavaScript. Trong một ứng dụng bất kỳ, nếu muốn thay đổi giao diện người dùng khi họ đang làm việc, thì phải cung cấp các phản hồi lại khi người dùng gửi các yêu cầu. Để hiểu rõ cơ chế làm việc với DOM bằng JavaScript

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AJAX part 7

  1. Bài 4 (tiếp): Các công nghệ trong AJAX - DOM - Làm việc với DOM bằng JavaScript. Làm việc với DOM bằng JavaScript. Trong một ứng dụng bất kỳ, nếu muốn thay đổi giao diện người dùng khi họ đang làm việc, thì phải cung cấp các phản hồi lại khi người dùng gửi các yêu cầu. Để hiểu rõ cơ chế làm việc với DOM bằng JavaScript, chúng ta cùng xét một ví dụ về một trang HTML đơn giản. Quote: hello Ta đã thêm vào các tham chiếu đến các file hello.css (dùng Cascading Style Sheet) và một file chứa mã nguồnJavaScript là hello.js. Ở đây cũng đồng thời khai báo một thẻ với một ID. Còn đây là file hello.css chứa stylesheet để áp dụng cho các mục trong file HTML: Quote: .declared{ color: red; font-family: arial; font-weight: normal; font-size: 16px; } .programmed{ color: blue; font-family: helvetica; font-weight: bold; font-size: 10px; }
  2. Chúng ta định nghĩa hai style, để mô tả gốc của các nút DOM (tên của các style là tùy chọn). Các style này không dược dùng trong file HTML, nhưng chúng sẽ được áp dụng qua file JavaScript. Quote: window.onload=function(){ var hello=document.getElementById('hello'); hello.className='declared'; var empty=document.getElementById('empty'); addNode(empty,"reader of"); addNode(empty,"Ajax in Action!"); var children=empty.childNodes; for (var i=0;i
Đồng bộ tài khoản