Âm nhạc - ÔN TẬP BÀI HÁT :CÒ LẢ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
165
lượt xem
9
download

Âm nhạc - ÔN TẬP BÀI HÁT :CÒ LẢ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS ôn tập bài : Cò lả theo cách hát lĩnh xướng và hoà giọng. HS thuộc lời, hát đúng nhịp điệu. Giáo dục yêu quý các làn điệu dân ca và trân trọng người lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Âm nhạc - ÔN TẬP BÀI HÁT :CÒ LẢ

  1. ÂM NH C ÔN T P BÀI HÁT :CÒ L (TI T 13 ) I / M C TIÊU: HS ôn t p bài : Cò l theo cách hát lĩnh xư ng và hoà gi ng. HS thu c l i, hát úng nh p i u. Giáo d c yêu quý các làn i u dân ca và trân tr ng ngư i lao ng. II / CHU N B : Bài hát và tranh Cò l . III/ HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1/ Ki m tra bài cũ: GV ghi b ng n i dung C l p hát toàn bài. G i HS hát toàn bài. T ng t , nhóm hát. GV ch nh t , nhóm trình bày GV theo dõi nh n xét HS trình bày bài hát. 2- Ôn luy n hát: HS n hát: Con cò….ra cánh ng. Yêu c u : HS v a t p hát, v a ôn l i C l p hát: Tình tính tang…..nh hay gõ m theo nh p ti ng gõ không chăng. g p gáp Hs làm theo. GV hư ng d n HS th hi n ng HS trình bày. tác.
  2. G i vài hs hát và th hi n ng tác GV chia l p làm 2 G i cá nhân hát M t n a lĩnh xư ng 2 câu u. M t n a hát hoà theo. GV nh n xét. D n v nhà t p hát l i
  3. K CHUY N K CHUY N Ư C CH NG KI N HO C THAM GIA I- M c ích : -Hs ch n ư c m t câu chuy n mình ã ư c ch ng ki n ho c tham gia th hi n tinh th n kiên trì vư t khó . Bi t s p x p các s vi c thành m t câu chuy n .Bi t trao i v i các b n v ý nghĩa câu chuy n . -L i k t nhiên chân th c , có th k t h p l i nói v i c ch i ub . -Rèn kĩ năng nghe b n k , nh n xét úng l i k c a b n. II- dùng h c t p: - bài vi t s n trên b ng l p. -Tranh minh ho .( pô tô) -M c g i ý 2 vi t trên b ng ph . III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: -G i 2 hs k l i chuy n ã nghe , ã c -2 hs lên k chuy n . v ngư i có ngh l c. - L p nh n xét. -Nh n xét hs k chuy n , ghi i m . 2- Bài m i : 2.1-Gi i thi u: ti t h c trư c các em
  4. ã ư c nghe v ngư i có ý chí , có ngh l c thì ti t h c hôm nay các em s k nh ng truy n v ngư i có tinh th n , -1 hs c y/c . kiên trì vư t khó khăn xung quanh mình . -Hs phân tích . -GV ki m tra s chu n b trư c nhà c a hs .-Nh n xét s chu n b c a hs. 2.2- Hư ng d n k chuy n : -3 hs c n i ti p g i ý a- Tìm hi u bài. - 1 hs c bài.. +Ngư i có tinh th n vư t khó là ngư i -GV vi t bài lên b ng, g ch chân không qu n ng i khó khăn , v t v ,luôn t ng t ng quan tr ng , giúp hs xác c g ng . nh úng y/c c a .( K m t câu +Hs n i ti p nhau tr l i: chuy n em ư c ch ng ki n ho c tr c -Em k v anh Sơn Thanh Hoá ti p tham gia th hi n tinh th n kiên trì mà bi t ư c qua ti vi..Anh b li t hai vư t khó ). chân nhưng v n kiên trì h c t p .Bây -3 hs n i ti p nhau c các g i ý 1 , 2 , gi anh là sinh viên. 3. C l p theo dõi trong sgk. -Em k v m t ngư i b n c a em…. -H i: -Em k v lòng kiên trì h c t p c a b n +Th nào là ngư i có tinh th n kiên trì Long trong l p 5/ 3 . vư t khó? -Em k v lòng kiên nh n luy n vi t +Em k v ai ? Câu chuy n ó như th ch nào? p c a b n Nam trong xóm c a em.
  5. - y/c 2 hs gi i thi u +Tranh 1 , 4 : k v m t ban gái có gia ình v t v ., h ng ngày b n ph i làm vi c giúp b m .T i n b n v n ch u khó h c bài. -Y/c hs quan sát tranh minh ho trong +Tranh 2 , 3: K v m t b n trai b sgk và mô t nh ng gì em bi t trong kuy t t t nhưng v n kiên trì ,c g ng b c tranh. luy n t p và h c hành. -1 hs c thành ti ng. b- K trong nhóm: -2 hs cùng bàn trao i , k chuy n. -G i hs c l i g i ý 3 trên b ng ph .( GV treo b ng ph ) -5 – 7 hs thi k và trao iv ib nv ý -Y/c hs k chuy n theo nhóm ôi. nghĩa. truy n . c- K trư c l p: -Gv t ch c cho hs thi k . -Nh n xét l i k c a b n theo các tiêu -Y/c hs l ng nghe và h i l i b n nh ng chí ã nêu. tình ti t v n i dung , ý nghĩa truy n . -G i hs nh n xét b n k chuy n . -NH n xét hs k , hs h i ,chi i m t ng hs. 3- C ng c d n dò: -Nh n xét ti t h c -D n hs v nhà k l i câu chuy n mà
  6. em nghe các b n k l p cho ngư i thân nghe.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản