Ăn ít mà lại no lâu

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
9
download

Ăn ít mà lại no lâu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu có ý định giảm cân bằng “chiến lược ăn uống”, bạn nên tham khảo những cách làm sau, đảm bảo lượng thực phẩm vào cơ thể cực ít, nhưng không khiến bạn nhanh đói.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ăn ít mà lại no lâu

  1. Ăn ít mà l i no lâu N u có ý nh gi m cân b ng “chi n lư c ăn u ng”, b n nên tham kh o nh ng cách làm sau, m b o lư ng th c ph m vào cơ th c c ít, nhưng không khi n b n nhanh ói. Có nh ng chi n lư c h u hi u và ơn gi n giúp b n h n ch n p quá m c năng lư ng c n thi t vào cơ th .
  2. 1. B a sáng ăn tr ng gà Nghiên c u cho th y, hai qu tr ng gà cho b a sáng không nh ng giúp no lâu mà còn cung c p lư ng calo cho cơ th ho t ng. Có th dùng tr ng lu c, chiên v i cà chua, u làm th c ph m chính cho b a sáng. Món ăn này có tác d ng no lâu, h n ch c m giác thèm ăn. 2. Nên ăn rau xanh trư c b a trưa và b a t i Rau xanh ch a nhi u phân t nư c và ch t xơ, do ó, n u ăn nhi u ch khi n b n nhanh no ch không h tăng thêm năng lư ng cho cơ th . Hơn n a, ăn rau xanh c n nhi u th i gian nhai nhuy n, i u ó truy n tín hi u lên i não khi n i não có c m giác ã ăn r t lâu và no r i. Do ó, h n ch c m giác thèm ăn.
  3. 3. L y th giác “kh ng ch ” lư ng th c ăn Khi nhìn th y nh ng th c ph m giàu m và ch t béo, cơ quan th giác l p t c truy n tín hi u n trung khu th n kinh. Sau vài tíc t c phân tích, b n s quy t nh h n ch nh ng lo i th c ph m ó, b i lúc ó b n ang th c hi n ch ăn kiêng gi m cân. Ngoài ra, nên s d ng các lo i bát ĩa nh , ly u ng nư c/rư u nh t o c m giác ngon mi ng và h n ch ph n nào lư ng th c ăn vào cơ th . 4. m b o ăn úng gi , úng b a Ngay c nh ng ngày ngh , ngày l r nh r i cũng c n ph i tuân th nghiêm ng t th i gian b a ăn h ng ngày. N u “b âu ăn ó” ho c ăn “m i lúc m i nơi” s khi n ng h sinh h c c a cơ th thay i liên t c. C m giác thèm ăn s xu t hi n b t ng , khi n b n không th ki m ch n i. H u qu là b n “ng n”
  4. quá nhi u th c ph m m t cách v i vàng, gây au d dày, khó tiêu và c bi t là tăng cân. 5. U ng canh trư c khi ăn cơm Nên u ng nh ng lo i nư c canh ít ch t béo trư c khi b t u ăn b a chính. Xenluloza trong rau xanh s nhanh chóng “chi m lĩnh” d dày t o c m giác no b ng. ây là cách khoa h c mà ngư i Trung Qu c và ngư i Hàn Qu c thư ng hay làm trư c m i b a ăn chính. 6. c bi t lưu ý v n n p protein N u b a ăn ch có g o, rau xanh mà thi u th t s không m b o dinh dư ng và năng lư ng c n thi t cho c ngày. Do ó, c n b sung h p lý lư ng protein cơ th no lâu, kh ng ch c m giác thèm ăn. Tuy nhiên, c n th n tr ng. Ăn quá nhi u th c ph m giàu protein s ph n tác d ng. Protein dư th a s tích
  5. t trong cơ th , chuy n thành m , khi n b n nhanh chóng tăng cân.
Đồng bộ tài khoản