intTypePromotion=3

Ảnh hưởng của kích thước nang trứng đến chất lượng trứng lợn nuôi thành thục in vitro

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
17
lượt xem
0
download

Ảnh hưởng của kích thước nang trứng đến chất lượng trứng lợn nuôi thành thục in vitro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát tỷ lệ các nhóm nang có kích thước khác nhau có trên bề mặt buồng trứng lợn và đánh giá ảnh hưởng của kích thước nang trứng tới chất lượng trứng trong quá trình nuôi thành thục in vitro. Các nang trứng được chia thành 3 nhóm với kích thước dưới 2mm, từ 2-3mm và trên 3mm với tỷ lệ lần lượt là 60,8±3,1%; 26,1±2,0% và 13,1±2,5% (P< 0,05).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của kích thước nang trứng đến chất lượng trứng lợn nuôi thành thục in vitro

Nguyễn Văn Lâm và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 112(12)/2: 149 - 154<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC NANG TRỨNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG<br /> TRỨNG LỢN NUÔI THÀNH THỤC IN VITRO<br /> Nguyễn Văn Lâm1, Hứa Nguyệt Mai2*,<br /> Nguyễn Văn Hạnh1, Nguyễn Việt Linh1<br /> 1<br /> <br /> Viện Công nghệ sinh học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam<br /> 2<br /> Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát tỷ lệ các nhóm nang có kích thước khác nhau có trên bề<br /> mặt buồng trứng lợn và đánh giá ảnh hưởng của kích thước nang trứng tới chất lượng trứng trong quá<br /> trình nuôi thành thục in vitro. Các nang trứng được chia thành 3 nhóm với kích thước dưới 2mm, từ<br /> 2-3mm và trên 3mm với tỷ lệ lần lượt là 60,8±3,1%; 26,1±2,0% và 13,1±2,5% (P< 0,05). Tỷ lệ trứng<br /> loại A ở nhóm nang trên 3 mm cao hơn so với nhóm nang 2-3mm (20,5±6,8% và 5,8±2,3%),<br /> (P

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản