Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của nhiên liệu, tỷ số nén và góc đánh lửa sớm đến quá trình cháy hỗn hợp xăng - ethanol trong động cơ Daewoo

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

7
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Ảnh hưởng của nhiên liệu, tỷ số nén và góc đánh lửa sớm đến quá trình cháy hỗn hợp xăng - ethanol trong động cơ Daewoo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần nhiên liệu, các thông số kết cấu, vận hành đến quá trình cháy và tính năng của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng xăng pha ethanol.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của nhiên liệu, tỷ số nén và góc đánh lửa sớm đến quá trình cháy hỗn hợp xăng - ethanol trong động cơ Daewoo

  1. 22 Bùi Văn Ga, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Văn Đông ẢNH HƯỞNG CỦA NHIÊN LIỆU, TỶ SỐ NÉN VÀ GÓC ĐÁNH LỬA SỚM ĐẾN QUÁ TRÌNH CHÁY HỖN HỢP XĂNG - ETHANOL TRONG ĐỘNG CƠ DAEWOO EFFECTS OF FUEL COMPONENTS, COMPRESSION RATIO AND ADVANCE IGNITION TIMING TO COMBUSTION OF GASOLINE - ETHANOL BLENDED FUEL IN DAEWOO ENGINE Bùi Văn Ga1, Bùi Văn Tấn2, Nguyễn Văn Đông3 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo; buivanga@dongcobiogas.com 2 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thừa Thiên Huế 3 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Tóm tắt - Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của Abtract - The paper presents the research results of effects of fuel thành phần nhiên liệu, các thông số kết cấu, vận hành đến quá components, structural and operational parameters on the combustion in trình cháy và tính năng của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng spark ignition engines using gasoline-ethanol blended fuel. The results xăng pha ethanol. Khi tăng hàm lượng ethanol pha vào xăng từ have shown that while increasing ethanol content in fuel mixture from 10% 10% lên 20%, công chỉ thị chu trình của động cơ giảm nhẹ khoảng to 20%, indicated engine cycle work slightly decreases about 1% if 1% nếu giữ nguyên góc đánh lửa sớm. Khi hàm lượng cồn trong advanced ignition is kept constant. Compression ratio of the engine can be xăng tăng thì có thể tăng tỷ số nén động cơ. Với động cơ Daewoo increased with increasing methanol component in fuel mixture. Indicated sử dụng xăng E15, khi tăng tỉ số nén từ 9,5 lên 10,3 thì công chỉ engine cycle work of Daewoo engines using E15 gasoline-ethanol thị chu trình tăng khoảng 12%. Góc đánh lửa sớm tối ưu của động blended fuel increases about 12% as compression ratio increases from cơ với tỷ số nén nguyên thủy 9,5 thay đổi từ 25 đến 32 trong 9.5 to 10.3. Optimal advanced ignition angle of Daewoo engines fueled phạm vi tốc độ động cơ từ 1500 vòng/phút đến 4000 vòng/phút. with E15 with original compression ratio of 9.5 increases from 25 to 32 Góc đánh lửa sớm tối ưu giảm khi tăng tỷ số nén động cơ nhưng as engine speed increases from 1500rpm to 4000rpm. Optimal advanced tăng nhẹ theo hàm lượng cồn trong xăng. Khi tăng hàm lượng cồn ignition angle decreases with increasing compression ratio but slightly trong xăng từ 10% lên 20% thì góc đánh lửa sớm tối ưu tăng increases with ethanol content in fuel mixture. As ethanol content in fuel khoảng 2-3 ở tốc độ động cơ 1500 vòng/phút. mixture increases from 10% to 20%, the optimal advanced ignition angle increases approximately 2-3 at the engine speed of 1500rpm. Từ khóa – năng lượng tái tại; nhiên liệu thay thế, bộ hòa trộn Key words - Renewable energy; alternative fuel; gasoline-ethanol xăng-ethanol; mô phỏng; Ansys Fluent. blended fuel combustion; modeling; Ansys Fluent. 1. Giới thiệu phần khác nhau. Kết quả cho thấy momen lớn nhất khi Xăng pha ethanol đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều động cơ chạy ở 5000 vòng/phút đạt được với góc đánh lửa nước trên thế giới với tỉ lệ pha chế khác nhau. Theo qui sớm là 30, 35 và 40 ứng với xăng E10, E30 và E85 [4]. định của Chính phủ Việt Nam, xăng pha 5% thể tích ethanol (gọi là xăng E5) được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1-12-2015. Ethanol là hợp chất hữu cơ, nằm trong dãy đồng đẳng của cồn etylic, có số octane cao hơn so với xăng. Do đó Ethanol có thể được sử dụng để nâng cao trị số octane của nhiên liệu nhằm cải thiện hiệu quả của quá trình cháy trong động cơ đốt trong [1]. Mustafa Koc nghiên cứu ảnh hưởng của xăng pha ethanol E50 và E85 đến tính năng động cơ và mức độ phát ô nhiễm ở tỷ số nén 10 và 11 và tốc độ động cơ biến thiên từ 1500 đến 5000 vòng/phút. Kết quả cho thấy khi pha ethanol vào xăng, momen động cơ và tiêu hao nhiên liệu tăng, nhưng mức độ phát thải ô nhiễm giảm [2]. Nghiên Hình 1. Chia lưới xi lanh và buồng cháy động cơ Daewoo cứu này cũng cho thấy xăng pha ethanol cho phép tăng tỷ số nén động cơ mà không xảy ra kích nổ. Do nhiệt ẩn hóa Trong nghiên cứu này chúng tôi khảo sát quá trình cháy hơi của ethanol và nhiệt độ bốc cháy của ethanol cao hơn và tính năng động cơ khi sử dụng xăng pha ethanol với hàm xăng nên thời gian cháy trễ của ethanol bị kéo dài. Vì vậy, lượng khác nhau. Ảnh hướng của góc đánh lửa sớm và tỷ để tăng hiệu quả động cơ sử dụng xăng pha ethanol chúng số nén động cơ cũng được khảo sát, đánh giá. ta cần tăng góc đánh lửa sớm của động cơ theo hàm lượng Thí nghiệm được tiến hành tại Trung tâm thí nghiệm ethanol. Richie Daniel nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng động cơ-ô tô, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà của góc đánh lửa sớm đến tính năng động cơ sử dụng xăng Nẵng. Hệ thống thí nghiệm được trang bị đồng bộ của hãng pha ethanol [3]. Kết quả cho thấy ở tốc độ 1500 vòng/phút, AVL. Mô tả chi tiết hệ thống thí nghiệm động cơ được trình góc đánh lửa sớm động cơ sử dụng xăng khoảng 7-8, trong bày trong [5]. Động cơ Daewoo A16DMS được cải tạo để khi đó góc đánh lửa sớm của ethanol khoảng 22 [3]. thí nghiệm sử dụng hỗn hợp xăng pha ethanol. Đó là động Phuangwongtrakul thử nghiệm xăng pha cồn với thành cơ 4 kỳ, 4 xi lanh, đường kính xi lanh 79mm, hành trình
  2. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 1(98).2015 23 3 piston 81,5mm, thể tích tổng cộng xi lanh 1598cm , tỉ số FLUENT. Trong tính toán chúng tôi sử dụng mô hình chảy nén động cơ 9,5. Công suất cực đại của động cơ khi sử dụng rối k-, mô hình cháy hòa trộn trước cục bộ. Qui trình xây xăng là 78kW ở 5800 vòng/phút. dựng mô hình tính toán và thiết lập lưới động khi piston dịch Hỗn hợp nhiên liệu thí nghiệm chính là E15 được pha trộn chuyển trong xi lanh động cơ được trình bày trong [6]. 15% thể tích ethanol và 85% thể tích xăng thương mại RON92. Thành phần nhiên liệu được điều chỉnh và các đặc trưng nhiệt động hóa học của hỗn hợp cháy được thiết lập trong 2. Tính toán mô phỏng quá trình cháy bảng pdf để truy suất nhanh chóng trong quá trình giải hệ Hình 1 giới thiệu xi lanh và buồng cháy động cơ Daewoo phương trình mô tả diễn biến lưu cháy trong xi lanh. và chia lưới để tính toán mô phỏng bằng phần mềm ANSYS 340 346 350 354 358 362 366 Hình 2. Diễn biến quá trình cháy trong buồng cháy động cơ Daewoo tại mặt cắt ngang buồng cháy cách đỉnh 8mm (xăng E15, tỉ số nén =9,5, tốc độ động cơ 2000 vòng/phút, đánh lửa tại=335) T(K) p(bar) p(bar) O2 Xi(kg/kg) Xăng () Ethanol () a. b. Hình 3. Biến thiên áp suất và nhiệt độ; (a) biến thiên áp suất, nồng độ oxy và nhiên liệu; (b) trong buồng cháy động cơ Daewoo sử dụng xăng E15, tỉ số nén =9,5, tốc độ động cơ 2000 vòng/phút, góc đánh lửa sớm 25 Hình 2 biểu diễn phát triển khu vực cháy của động cơ trên bắt đầu cháy, nồng độ các chất giảm dần, đồng thời nhiệt độ mặt cắt ngang buồng cháy cách đỉnh 8mm. Trên mặt cắt ngang và áp suất trong xi lanh tăng nhanh. Điểm cực đại của nhiệt độ này ta thấy màng lửa hình tròn với bán kính tăng dần theo góc trễ hơn điểm cực đại của áp suất khoảng 20. quay trục khuỷu. Hình 3a biểu diễn biến thiên áp suất và nhiệt 3. Kết quả và bình luận độ trong xi lanh động cơ; Hình 3b biểu diễn biến thiên áp suất 3.1. Ảnh hưởng của hàm lượng cồn trong xăng và nồng độ O2, xăng và ethanol theo góc quay trục khuỷu. Khi E10 p(bar) Wi(J) E10 E15 E20 E20 s() V(lít) a. b. Hình 4. So sánh đồ thị công (a) và biến thiên công chỉ thị chu trình theo góc đánh lửa sớm (b) khi động cơ Daewoo sử dụng xăng pha ethanol với hàm lượng khác nhau, tỉ số nén =9,5, tốc độ động cơ 1500 vòng/phút, hệ số tương đương =1,1
  3. 24 Bùi Văn Ga, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Văn Đông Hình 4a biểu diễn đồ thị công của động cơ Daewoo giữ theo góc đánh lửa sớm được trình bày trên Hình 4b. Kết nguyên tỷ số nén nguyên thủy, góc đánh lửa sớm 20 sử quả cho thấy trong trường hợp này góc đánh lửa sớm tối ưu dụng nhiên liệu E10, E15 và E20. Công chỉ thị tương ứng nằm trong khoảng từ 25-27. là 522J, 520J và 517J. Điều này cho thấy khi tăng hàm 3.2. Ảnh hưởng của tỷ số nén động cơ lượng cồn trong xăng nếu giữ nguyên góc đánh lửa sớm thì Do xăng E15 có chỉ số octan cao hơn xăng A92 nên nếu công chỉ thị của động cơ có giảm nhưng rất nhẹ. Khi tăng động cơ được cải tạo để sử dụng nhiên liệu này thì ta có thể thể tích cồn pha vào xăng từ 10% thể tích lên 20% thể tích tăng tỉ số nén để tăng hiệu quả công tác của động cơ. Hình thì công chỉ thị động cơ giảm chưa đến 1%. 5a và Hình 5b so sánh đồ thị công chỉ thị của động cơ khi Hình 4b biểu diễn biến thiên của Wi theo góc đánh lửa sử dụng xăng E15, khi giữ nguyên tỉ số nén ban đầu 9,5 và sớm khi động cơ sử dụng nhiên liệu E10 và E20 ở tốc độ khi tăng tỉ số nén động cơ lên 10,3 ở tốc độ 3000 vòng/phút 1500 vòng/phút. Ta thấy, khi góc đánh lửa sớm tăng thì và 4000 vòng/phút. Tính toán công chỉ thị cho thấy ở tốc đỉnh đường cong áp suất dịch chuyển về gần ĐCT và áp độ 4000 vòng/phút, công chỉ thị của động cơ có tỉ số nén suất cực đại tăng. Tuy nhiên phân tích đồ thị công cho thấy, 10,3 là 504J, tăng so với động cơ có tỉ số nén 9,5 (463J). Ở công chỉ thị của động cơ không tăng theo áp suất cực đại tốc độ 3000 vòng/phút, giá trị công chỉ thị là 458J và 421J mà tăng theo diện tích đồ thị công. Biến thiên công chỉ thị tương ứng với tỉ số nén động cơ là 9,5 và 10,3. 40 40 p(bar) p(bar) =10,3 =10,3 30 30 20 20 =9,5 =9,5 10 10 0 0 a. 0 0.1 0.2 0.3 V(lít) 0.4 0 0.1 0.2 0.3 V(lít) 0.4 b. Hình 5. Ảnh hưởng của tỉ số nén động cơ đến đồ thị công chỉ thị khi động cơ Daewoo sử dụng xăng E15, góc đánh lửa sớm 25 ở tốc độ 3000 vòng/phút (a) và 4000 vòng/phút (b), hệ số tương đương =1,1 600 3.3. Ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm Wi(J) Hình 7a giới thiệu đồ thị áp suất trong xi lanh động cơ 560 và Hình 7b giới thiệu đồ thị công của động cơ khi sử dụng =10,3 xăng E15 với góc đánh lửa sớm 20, 23, 25, 27 và 30 ở 1500 vòng/phút. Chúng ta thấy khi góc đánh lửa sớm tăng 520 thì đỉnh đồ thị áp suất cũng tăng và dịch về phía ĐCT. Tuy nhiên, khi tăng góc đánh lửa sớm thì phần công âm trước =9,5 khi piston đến ĐCT cũng tăng làm giảm công chung của 480 chu trình. Khi giảm góc đánh lửa sớm, áp suất cực đại giảm dẫn đến giảm công chỉ thị của động cơ. 440 Trên thực tế, trong các điều kiện như nhau thì khi tốc độ động cơ tăng, thời gian dành cho quá trình cháy giảm. Để cho 400 n(vòng/phút) đỉnh đường cong áp suất nằm ở vị trí tối ưu (thường khoảng 1500 2000 2500 3000 3500 4000 16 sau ĐCT), ta phải tăng góc đánh lửa sớm. Mặt khác do khi tăng tốc độ động cơ cường độ cháy rối do đó góc đánh lửa Hình 6. Ảnh hưởng của tỉ số nén động cơ đến công chỉ thị khi sớm tối ưu không tăng tuyến tính theo tốc độ động cơ. động cơ Daewoo sử dụng xăng E15, góc đánh lửa sớm 25 Hình 8a giới thiệu biến thiên công chỉ thị chu trình theo Hình 6 so sánh biến thiên công chỉ thị chu trình theo tốc góc đánh lửa sớm khi động cơ giữ nguyên tỷ số nén 9,5 ban độ động cơ sử dụng xăng E15 với tỉ số nén 9,5 và 10,3 và đầu và sử dụng xăng E15 ở tốc độ 1500 vòng/phút và 3000 góc đánh lửa sớm được giữ cố định 25 trước ĐCT. Chúng vòng/phút. Chúng ta thấy góc đánh lửa tối ưu ứng với hai ta thấy khi tốc độ động cơ tăng, mà không thay đổi góc chế độ tốc độ này theo thứ tự là 26 và 32. Tương tự như đánh lửa sớm thì công chu trình giảm. Chênh lệch công chỉ vậy, Hình 8b giới thiệu biến thiên công chỉ thị chu trình thị chu trình khi động cơ có tỉ số nén 9,5 và 10,3 hầu như theo góc đánh lửa sớm khi động cơ được nâng tỷ số nén lên ít thay đổi theo tốc độ động cơ. Ở tốc độ 1500 vòng/phút, 10,3 sử dụng xăng E15 ở 2 chế độ tốc độ như trường hợp mức chênh lệch này là 30J/chu trình và ở tốc độ 4000 đầu. Chúng ta thấy góc đánh lửa tối ưu ứng với hai chế độ vòng/phút, mức chênh lệch này là 32J/chu trình.
  4. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 1(98).2015 25 tốc độ này theo thứ tự là 23 và 30, nhỏ hơn từ 2-3 so với trường hợp tỷ số nén động cơ 9,5. 50 s=30 50 p(bar) s=27 p(bar) s=30 40 s=25 40 s=27 s=23 s=25 30 s=20 30 s=23 s=20 20 20 10 10 0 0 s() b. 0 0.1 0.2 0.3 V(lít) 0.4 a. 0 60 120 180 240 300 360 Hình 7. Ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến đồ thị áp suất (a) và đồ thị công chỉ thị (b) khi động cơ Daewoo sử dụng xăng E15, ở tốc độ 1500 vòng/phút 560 650 Wi(J) n=1500(vòng/phút) Wi(J) 540 610 520 n=1500(vòng/phút) 500 570 n=3000(vòng/phút) 480 530 n=3000(vòng/phút) 460 440 490 420 400 450 a. s() b.  () 20 22 24 26 28 30 32 34 36 20 22 24 26 28 30 32 s 34 Hình 8. Ảnh hưởng của tốc độ động cơ đến biến thiên công chỉ thị chu trình theo góc đánh lửa sớm khi động cơ Daewoo sử dụng xăng E15, với tỉ số nén 9,5 (a) và 10,3 (b) 3.4. So sánh kết quả cho bởi mô phỏng và thực nghiệm nghiệm. Khi đánh lửa muộn (20), công suất ngoài của Thực nghiệm được tiến hành đầu tiên để so sánh đường động cơ hơi thấp hơn công suất khi đánh lửa sớm (25). đặc tính cục bộ của động cơ khi sử dụng xăng và sử dụng 20 Pe(kW) xăng pha ethanol. Hình 9 so sánh biến thiên công suất của Xăng RON92 động cơ ở độ mở bướm ga 30% khi sử dụng xăng RON92 18 và bằng xăng E15 với góc đánh lửa sớm giữ cố định ở 25. Kết quả thực nghiệm cho thấy, nếu giữ nguyên góc đánh 16 lửa sớm như động cơ xăng thì công suất của động cơ khi sử dụng E15 thấp hơn công suất khi sử dụng xăng. Tốc độ 14 càng cao thì khoảng chênh lệch càng lớn. Như đã trình bày 12 E15 ở các phần trên, để nâng cao tính năng công tác của động cơ, khi chuyển sang sử dụng xăng pha ethanol chúng ta cần 10 điều chỉnh tăng góc đánh lửa sớm. Hình 10 so sánh kết quả cho bởi mô phỏng và thực 8 nghiệm đường đặc tính ngoài của động cơ Daewoo khi sử n(vòng/phút) 6 dụng xăng E15 với góc đánh lửa sớm 20 và 25. Công suất 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 có ích của động cơ được tính toán dựa trên công chỉ thị chu trình và hiệu suất cơ giới. Ở đây hiệu suất cơ giới được Hình 9. So sánh được đặc tính cục bộ của động cơ Daewoo khi chọn m=0,8. Kết quả cho thấy đường đặc tính ngoài cho sử dụng xăng RON92 và xăng E15 (30% tải, với tỉ số nén 9,5) bởi mô phỏng phù hợp với đường đặc tính ngoài thực
  5. 26 Bùi Văn Ga, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Văn Đông 4000 vòng/phút. Khi nâng tỉ số nén lên 10,3, góc đánh lửa Pe(kW) Mô phỏng sớm tối ưu thay đổi từ 23 đến 30 trong cùng khoảng thay đổi tốc độ động cơ. s=25 - Góc đánh lửa sớm tối ưu tăng nhẹ theo hàm lượng cồn trong xăng. Khi tăng hàm lượng ethanol trong xăng từ 10% Thực nghiệm lên 20% thì góc đánh lửa sớm tối ưu tăng khoảng 2 ở tốc s=20 độ động cơ 1500 vòng/phút. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Huseyin Serdar Yucesu, Tolga Topgul, Can Cinat, Melih Okur: Effect of ethanol–gasoline blends on engine performance and exhaust emissions in different compression ratios. Applied Thermal Engineering, Volume 26, Issues 17-18, December 2006, Pages 2272–2278. n(vòng/phút) [2] Mustafa Koc, Yakup Sekmen, Tolga Topgül, Hüseyin Serdar Yücesu: The effects of ethanol–unleaded gasoline blends on engine performance and exhaust emissions in a spark-ignition engine. Hình 10. So sánh đường đặc tính ngoài của động cơ Daewoo Renewable Energy, Volume 34, Issue 10, October 2009, Pages khi sử dụng xăng E15 cho bởi mô phỏng 2101–2106. và thực nghiệm ứng với góc đánh lửa sớm 20 và 25 [3] Richie Daniel, Guohong Tian, Hongming Xu, Shijin Shuai: Ignition tiiming sensivities of oxygenated biofuels compared to gasoline in direct-injection SI engine. Fuel 99 (2012), pp. 72-82. 4. Kết luận [4] S. Phuangwongtrakul, K.Wannatong, T. Laungnarutai and W. - Cùng một chế độ vận hành của động cơ, khi thay đổi Wechsatol: Suitable Ignition Timing and Fuel Injection Duration for hàm lượng ethanol trong xăng, công suất động cơ thay đổi Ethanol-Gasoline Blended Fuels in a Spark Ignition Internal rất nhẹ. Khi tăng hàm lượng ethanol pha vào xăng từ 10% Combustion Engine. Proc. of the Intl. Conf. on Future Trends in Structural, Civil, Environmental and Mechanical Engineering, lên 20%, công suất động cơ giảm khoảng 1% nếu không FTSCEM 2013, ISBN: 978-981-07-7021-1, pp. 39-42. điều chỉnh góc đánh lửa sớm. [5] Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ, Bùi - Khi tăng tỉ số nén động cơ từ 9,5 lên 10,3, công chỉ Văn Hùng: Phân tích biến thiên áp suất trong động cơ dual fuel biogas-diesel cho bởi mô phỏng và thực nghiệm. Tạp chí Khoa học- thị chu trình của động cơ tăng khoảng 12%. Mức tăng này Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 01(86), 2015, pp.24-29. không thay đổi nhiều khi thay đổi tốc độ động cơ. [6] Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung: A Simulation - Góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ với tỷ số nén of Effects of Compression Ratios on the Combustion in Engines Fueled With Biogas with Variable CO2 Concentrations. Journal of nguyên thủy 9,5 sử dụng xăng pha cồn thay đổi từ 26 đến Engineering Research and Application www.ijera.com Vol. 3, Issue 32 khi tốc độ động cơ biến thiên từ 1500 vòng/phút lên 5, Sep-Oct 2013, pp.516-523 (Impact Factor 1,69). (BBT nhận bài: 10/01/2016, phản biện xong: 25/01/2016)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2