Answers to all toefl essay question part 29

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
37
lượt xem
6
download

Answers to all toefl essay question part 29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi người chúng ta, khi tham dự một trường đại học, có thể sống với một hoặc nhiều bạn cùng phòng. Trong thời yeas khuôn viên trường, chúng tôi dành nhiều thời gian với họ-Do đó, mối quan hệ với bạn cùng phòng một ảnh hưởng không chỉ cuộc sống của chúng tôi mà còn là kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Tôi muốn có một người bạn cùng phòng là người thân thiện và hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Answers to all toefl essay question part 29

Đồng bộ tài khoản