Answers to all toefl essay question part 33

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
36
lượt xem
5
download

Answers to all toefl essay question part 33

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Con người có những cách khác nhau để tìm hiểu kiến thức. Một số người học bằng cách làm những điều, những người khác tìm hiểu bằng cách đọc sách, những người khác tìm hiểu bằng cách lắng nghe người ta nói về sự vật. Như xa như tôi có liên quan, các phương pháp đầu tiên - học tập bằng cách làm phù hợp cho tôi. Những lý do như sau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Answers to all toefl essay question part 33

Đồng bộ tài khoản