Answers to all toefl essay question part 51

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
36
lượt xem
9
download

Answers to all toefl essay question part 51

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuộc sống là ngắn. Tại sao bạn muốn chi tiêu 2-6 năm của cuộc sống của bạn tại một trường cao đẳng cụ thể, tốt nghiệp trường học, hoặc trường chuyên nghiệp? Làm thế nào là mức độ cần thiết để thực hiện mục tiêu của bạn? Khi mục tiêu xem xét, suy nghĩ rộng rãi. Rất ít người sẽ hài lòng với sự nghiệp chỉ là một.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Answers to all toefl essay question part 51

Đồng bộ tài khoản