Answers to all toefl essay question part 6

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
43
lượt xem
8
download

Answers to all toefl essay question part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại học cung cấp một cấp cao hơn của giáo dục và có tất cả các nguồn lực và cơ sở vật chất cho những người khao khát kiến thức. Học tập là chìa khóa để tất cả mọi thứ mà chúng tôi muốn cải thiện. Vì vậy, giáo dục đại học giúp chúng ta mở rộng sự hiểu biết của chúng tôi và tăng khả năng trí tuệ của chúng tôi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Answers to all toefl essay question part 6

Đồng bộ tài khoản