intTypePromotion=1
ADSENSE

Áp dụng “kế hoạch cấp nước an toàn” tại Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

18
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho Thành phố Hồ Chí Minh liên tục 24/7 và đảm bảo chất lượng nước theo quy định luôn là yêu cầu đặt ra hàng đầu trong quá trình hoạt động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (SAWACO). Với việc tiếp cận và triển khai áp dụng chương trình “Kế hoạch cấp nước an toàn” do tổ chức Y tế thế giớ ban hành và hướng dẫn từ năm 2007 và áp dụng tại SAWACO từ năm 2009 đến nay, đã giúp cho SAWACO chủ động trong việc đảm bảo an toàn cấp nước cho thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp dụng “kế hoạch cấp nước an toàn” tại Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm

  1. HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN ÁP DỤNG “KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN” TẠI TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Bùi Thanh Giang1, Trần Kim Thạch1, Nguyễn Phước Thạch Thảo1 TÓM TẮT 32 helped SAWACO master Actively in ensuring Việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho Thành the safety of water supply for Ho Chi Minh City, phố Hồ Chí Minh liên tục 24/7 và đảm bảo chất contributing to ensuring the sustainable lượng nước theo quy định luôn là yêu cầu đặt ra development of Ho Chi Minh City hàng đầu trong quá trình hoạt động của Tổng Key words: SAWACO, WSP, Sai Gon River, Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV HCM City (SAWACO). Với việc tiếp cận và triển khai áp dụng chương trình “Kế hoạch cấp nước an toàn” I. ĐẶT VẤN ĐỀ do tổ chức Y tế thế giớ ban hành và hướng dẫn từ Nước sạch là một nhu yếu phẩm cần thiết năm 2007 và áp dụng tại SAWACO từ năm 2009 cho nhiều hoạt động của con người. Ngày đến nay, đã giúp cho SAWACO chủ động trong nay, cùng với sự phát triển của điều kiện việc đảm bảo an toàn cấp nước cho thành phố Hồ kinh tế, xã hội; Khách hàng sử dụng nước Chí Minh, góp phần đảm bảo cho sự phát triển sạch cũng yêu cầu chất lượng dịch vụ cấp bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh. nước ngày càng phải được nâng cao (bao Từ khóa: SAWACO, Kế hoạch cấp nước an gồm chất lượng nước và chất lượng dịch vụ). toàn, Sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, tài nguyên nước là một SUMMARY trong những nhân tố bị ảnh hưởng nhiều APPLYING WATER SAFETY PLAN IN (như thay đổi về lưu lượng nước, mực nước SAWACO, RESULTS AND biển dâng cao, tác động của độ nhiễm EXPERIENCE mặn…), ngoài ra nguồn nước còn chịu thêm How to supply clean water to Ho Chi Minh các tác động từ ô nhiễm môi trường (do chất City 24/7 with good water quality as prescribed thải từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất is always a requirement in the operation of nông, công nghiệp…). Do đo, làm sao để Saigon Water Supply Corporation (SAWACO). đảm bảo cung cấp nước an toàn cho khách With the approach and implementation of the hàng là một yêu cầu cấp thiết của các đơn vị program "water safety plan" issued and guided hoạt động trong lĩnh vực cấp nước. by the World Health Organization since 2007 and applied at SAWACO from 2009 up to now, it has II. NỘI DUNG TỔNG QUAN 2.1. Tổng quan về Tổng Công ty Cấp 1 Tổng công ty cấp nước Sài gòn (SAWACO) nước Sài Gòn Chịu trách nhiệm chính: Trần Quốc Thạch Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – Email: thach.trankim@gmail.com TNHHMTV (SAWACO) là đơn vị cung cấp Ngày nhận bài: 23/03/2022 nước sạch cho toàn thành phồ Hồ Chí Minh Ngày phản biện khoa học: 08/04/2022 (ngoại trừ huyện Củ Chi), hệ thống cấp nước Ngày duyệt bài: 14/04/2022 246
  2. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 của Tp.HCM được hình thành từ những năm điều kiện thực tế về hiện trạng cấp nước tại 1880, và đầu tư mới từ những 1964 (với nhà Việt Nam. Bộ xây dựng đã ban hành thông tư máy nước mặt đầu tiên của thành phố đưa số 08/2012/TT-BXD, và Thủ tướng Chính vào vận hành), trải qua nhiều thời kỳ phát phủ ban hành quyết định số 1566/QĐ-TTg về triển khác nhau. việc: “phê duyệt chương trình quốc gia bảo Về nguồn nước của hệ thống cấp nước đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – được sử dụng từ 02 nguồn chính: Nguồn 2025”. Theo đó, Cấp nước an toàn phải đảm nước mặt khoảng 97% tổng công suất phát bảo các tiêu chí: nước (bao gồm khoảng 62% từ lưu vực sông • Phải cấp đủ số lượng, đảm bảo áp lực. Đồng Nai, và 35% từ lưu vực sông Sài Gòn) • Liên tục, ổn định: 24/7. và khoảng 3% từ nguồn nước ngầm (số liệu • Về chất lượng nước đầu ra phải đảm hoạt động sản xuất của năm 2021). bảo đạt: QCVN 01:2009/BYT & QCVN Nguồn nước từ sông Đồng Nai: khai thác 02:2009/BYT (từ năm 2021 chỉ còn 01 quy nguồn nước thô sông Đồng Nai với tổng chuẩn về chất lượng nước sạch: QCVN 01- công suất thiết kế: 1.450.000 m3/ngđ. 1:2018/BYT). Nguồn nước từ sông Sài Gòn: khai thác • Yêu cầu chất lượng nước tại điểm phân nguồn nước thô khai thác trự tiếp từ sông Sài phối cho khách hàng: Phải đảm bảo chất Gòn với tổng công suất thiết kế: 600.000 lượng ổn định, đạt tiêu chuẩn, an toàn về mặt m3/ngđ. Ngoài ra còn có NMN Kênh Đông vi sinh/hóa học /lý học) (khai thác nguồn nước Kênh Đông từ Hồ 2.3. Triển khai cấp nước an toàn tại Dầu Tiếng – thượng nguồn sông Sài Gòn) Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn công suất 150.000 m3/ngày. (SAWACO) Nguồn nước ngầm: khoảng 65.000 Hệ thống cấp nước của Thành phố Hồ Chí m /ngđ 3 Minh do SAWACO quản lý và vận hành là Đặc thù hệ thống cấp nước Thành phố Hồ hệ thống cung cấp nước sạch lớn nhất tại Chí Minh: Có quy mô lớn, công tác quản lý Việt Nam, đảm bảo cung cấp cho đô thị > 10 mạng lưới cấp nước được phân cấp với nhiều triệu dân và đã được hình thành và phát triển thành phần tham gia (trong đó, SAWACO hơn 140 năm. Mặc dù SAWACO đã cố gắng quản lý tổng thể hệ thống, các đơn vị trực triển khai các giải pháp để đảm bảo hoạt thuộc SAWACO được giao quản lý, vận động xử lý và cung cấp nước sạch của mình. hành các hệ thống thành phần). Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều mối nguy cơ 2.2. Tổng quan về Chương trình “Kế có thể ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp hoạch cấp nước an toàn” nước sạch cho thành phố như: WHO đã đưa ra khái niệm “Kế hoạch cấp Đối với nguồn nước thô cấp nước cho các nước an toàn” với mục tiêu: thực hiện các nhà máy xử lý nước của SAWACO: Nguồn chương trình, giải pháp nhằm ngăn chặn kịp nước thô được lấy chủ yếu từ hệ thống sông thời hoặc hạn chế tối đa các rủi ro các thể Đồng Nai (gồm 02 dòng sông chính là sông xảy ra đối với hệ thống cấp nước. Sài Gòn và sông Đồng Nai), hệ thống sông Tại Việt Nam, khi áp dụng chương trình này chảy qua vùng kinh tế trọng điểm phía “Kế hoạch cấp nước an toàn” để phù hợp với nam (tỉnh Bình Dương, Đồng Nai) thành phố 247
  3. HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN Hồ Chí Minh là điểm cuối nguồn của lưu vực khai chương trình “Kế hoạch cấp nước an hệ thống sông Đồng Nai. Bên cạnh đó, toàn” tại SAWACO: Thành phố Hồ Chí Minh cũng được đánh giá ✓ Xây dựng chương trình chung về “Kế là một trong những khu vực chịu tác động rất hoạch cấp nước an toàn” theo hướng dẫn của lớn từ biến đổi khí hậu. Do đó, có rất nhiều WHO cho toàn Tổng Công ty, hiện nay đã mối nguy cơ về chất lượng nước có thể xảy được cập nhật và chỉnh sửa lần thứ 03 cho ra cho các điểm lấy nước thô của SAWACO phù hợp với các điều kiện vận hành hệ thống như: cấp nước thực tế tại SAWACO và Thành phố ✓ Ô nhiễm nguồn nước do hoạt động Hồ Chí Minh, công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt dọc ✓ Mỗi đơn vị (các nhà máy xử lý nước, theo lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; các đơn vị vận hành mạng lưới cấp nước) ✓ Xâm nhập mặn do tác động của biến xây dựng chương trình “Kế hoạch cấp nước đổi khí hậu. an toàn” riêng của đơn vị. từ năm 2017 lồng Đối với mạng lưới cấp nước của hệ thống ghép chung chương trình “Kế hoạch cấp cấp nước: Do trải qua nhiều thời kỳ phát nước an toàn và giảm nước thất thoát thất triển khác nhau, hoạt động giao thông vận tải thu”. Các chương trình của các đơn vị sẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất nhộn được cập nhật hàng năm để đảm bảo phù hợp nhịp, đồng thời có một số khu vực thường với điều kiện vận hành của đơn vị. xuyên chịu tác động của thủy triểu. Do đó ✓ Nội dung chính của chương trình cấp tiềm ẩn nhiều mối nguy cơ cho hoạt động nước an toàn (theo đúng 11 module hướng của mạng lưới cấp nước như: dẫn của WHO và Bộ xây dựng) tuy nhiên tập ✓ Ăn mòn trang thiết bị gây ra rò rỉ trên trung nhiêu vào các module 3, 4, 5, 6, 7 với đường ống (đặc biệt tại các khu vực chịu tác các nội dung chính: động của thủy triều); ✓ Nhận diện các mối rủi ro đối với hệ ✓ Hoạt động của giao thông vận tải, hoặc thống cấp nước do đơn vị quản lý; thi công các công trình ngầm tác động đến ✓ Đánh giá các mối rủi ro này và cho các tuyến ống dẫn nước gây ra xì bể…. điểm từ cao đến thấp; Trước nhiệm vụ cung cấp nước sạch ổn ✓ Xây dựng các điểm quan trắc (tại họng định, liên tục với chất lượng nước luôn đảm thu nước thô, các công đoạn xử lý nướ,…), bảo theo quy định cho Thành phố Hồ Chí các giải pháp quan trắc các rủi ro (như thiết Minh, SAWACO luôn nỗ lực tìm các giải bị giám sát chất lượng nước online, giám sát pháp để hoạt động xử lý và cung cấp nước áp lực,…) và xác định các ngưỡng giới hạn sạch ổn định, liên tục. Vào năm 2007 nguy hiểm, giới hạn hành động của các chỉ SAWACO đã tiếp cận chương trình “Kế tiêu quan trọng. hoạch cấp nước an toàn” do tổ chức Y tế thế ✓ Xây dựng các quy trình ứng phó ứng giớ (WHO) triển khai hướng dẫn triển khai, với các giới hạn hành động hoặc giới hạn và đã triển khai áp dụng chương trình này từ nguy hiểm đã được xác định. năm 2009 đến nay. Những hoạt động để triển 248
  4. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 Hình 1: Lưu đồ về các giới hạn tới hạn và các giải pháp ứng phó trên hệ thống cấp nước Triển khai các chương trình đào tạo và ✓ Đào tạo cho nhân viên viên vận hành chia sẻ kinh nghiệm về cấp nước an toàn về các nội dung cần thực hiện theo kế hoạch trong SAWACO cấp nước an toàn. ✓ Đào tạo nhận thức chung về cấp nước ✓ Học tập kinh nghiệm triển khai từ các an toàn cho nhân viên của SAWACO; đơn vị cấp nước bạn (bao gồm trong và ngoài ✓ Đào tạo cho đội ngũ nhân viên kỹ năng nước) xây dựng và theo dõi chương trình cấp nước an toàn tại đơn vị. Hình 2: Hoạt động đào tạo về cấp nước an toàn tại SAWACO 249
  5. HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TẠI ✓ Thiết lập thiết bị theo dõi liên tục SAWACO diễn biến độ mặn (thiết bị đo độ mặn online) Từ khi triển khai áp dụng chương trình tại các điểm lấy nước, đưa ra mức ngưỡng cấp nước an toàn tại SAWACO, đã mang lại cảnh báo, và giới hạn hành động về chỉ tiêu một số lợi ích cho hoạt động cung cấp nước độ mặn cho các điểm cụ thể (tại điểm lấy sạch tại Thành phố Hồ Chí Minh như: nước thô trên sông Đồng Nai là: 50ppm, tại Đối với SAWACO: Giúp cho đơn vị chủ điểm lấy nước thô trên sông Sài Gòn là: động hơn trong hoạt động cung cấp nước 100ppm); sạch của mình, chủ động trong việc ứng phó ✓ Triển khai các giải pháp khi chỉ tiêu với các sự cố liên quan đến chất lượng nguồn độ mặn tới giới hạn cảnh bảo: Phối hợp với nước hoặc các sự cố bên ngoài ảnh hưởng các hồ đầu nguồn để xả đẩy mặn, theo dõi đến hoạt động xử lý và cung cấp nước sạch. diễn biến của thiết bị đo độ mặn online để Tất cả các sự cố khi xảy ra trên hệ thống cấp đánh giá hiệu quả của việc xả nước đầu nước, SAWACO đểu có phương án điều tiết nguồn, đồng thời đảm bảo lượng nước xả từ mạng lưới cấp nước (thông qua việc điều tiết hồ đầu nguồn tối ưu. các van trên mạng lưới đường ống truyền tải ✓ Trong trường hợp độ mặn vượt nước sạch), bên cạnh đó tùy vào từng sự cố ngưỡng 240ppm tại trạm bơm nước thô, mà có thêm phương án ứng phó sự cố đặc ngưng trạm bơm nước thô tại các vị trí bị thù như: nhiễm mặn, tăng công suất xử lý nước của - Chủ động ứng phó với xâm nhập mặn do các nhà máy chưa bị ảnh hưởng, tiến hành tác động của biến đổi khí hậu: Vào năm 2010 điều tiết mạng lưới cấp nước (thông qua và 2014, là những năm khu vực Đông Nam đóng mở các van trên mạng lưới đường ống bộ chụi tác động rất lớn từ hiện tượng El- truyền tải) để đảm bảo việc cấp nước liên tục Nino, lượng mưa tại khu vực này thấp hơn cho Thành phố. Khi độ mặn giảm < 240ppm lượng mưa trung bình nhiều năm khoảng sẽ tiến hành tăng công suất xử lý nước để 30%, lượng nước tích trữ tại các khu vực đầu đảm bảo lượng nước tích trữ trong các bể nguồn chỉ bằng khoảng 60 – 70% so với mực chứa nước sạch. nước trung bình hàng năm. Có thời điêm nhà - Chủ động trong việc cung cấp nước sạch máy nước Tân Hiệp (với công suất phát nước do sự cố mạng lưới điện toàn miền Nam. 300.000m3/ngđ chiếm khoảng 25% tổng Vào ngày 25.03.2013, Toàn miền Nam đã bị công suất phát nước vào thời điểm đó) phải mất điện do sự cố liên quan đến tuyến truyền ngưng khai thác nước thô trong thời gian tối tải 500 KV. Mặc dù hệ thống điện bị sự cố từ đa 8g/ngày. Nhưng do đã có các kịch bản lúc 14g15 và đến 20g40 cùng ngày mới khôi ứng phó với sự cố, hệ thống cấp nước của phục lại hoàn toàn, nhưng Thành phố Hồ Chí SAWACO vẫn đảm bảo cung cấp nước cho Minh chỉ có hiện tượng nước yếu tại một số người dân liên tục 24/7 và hàm lượng khu vực, không xảy ra tình trạng mất nước, chlorua (độ mặn) luôn luôn đạt theo tiêu chất lượng nước vẫn đảm bảo. Một số giải chuẩn của Bộ y tế ban hành (< 250mg/L Cl-). pháp đảm bảo an toàn cấp nước đã được thực Một số giải pháp đã được triển khai áp dụng: 250
  6. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 hiện: dụng: ✓ Phối hợp với ngành điện lực để đánh ✓ Xây dựng các phương án điều tiết giá nguyên nhân của sự cố, thời gian để khắc mạng lưới thông qua phần mềm mô phòng phục sự cố, đồng thời điều tiết nguồn điện ưu thủy lực, và các phương án sửa chữa tại điểm tiên cho các nhà máy xử lý nước. xảy ra sự cố. ✓ Vận hành tối đa công suất của các ✓ Huy động tăng công suất xử lý và nhà máy có trang bị hệ thống phát điện dự phát nước sạch từ các nhà máy khác trong hệ phòng. thống cấp nước. - Sự cố về trạm bơm nước sạch vào tháng ✓ Triển khai cung cấp nước thông qua 10/2018: Buộc phải ngưng trạm bơm nước các xe bồn cho các điểm quan trọng (như sạch của nhà máy nước Tân Hiệp (với công bệnh viện, …), cấp nước tập trung tại các suất 300.000 m3/ngđ) trong khoảng 36 giờ, điểm công cộng. nhưng không có khu vực bị ngưng nước hoàn - Chủ động ứng phó với các sự cố liên toàn chỉ có tình trạng nước yếu hơn so với quan đến nguồn nước: bình thường. Các giải pháp đã được áp dụng: ✓ Phát hiện ô nhiễm thông qua hệ thống ✓ Lắp đặt khẩn cấp tuyến ống tạm (thời giám sát chất lượng nước online (TOC, gian thi công tuyến ống trong vòng 4 giờ) để Ammoniac,..) hoặc thông tin từ người dân chuyển toàn bộ nước sạch từ khu xử lý nước địa phương cung cấp. của NMN Tân Hiệp và NMN Kênh Đông, ✓ Có quy chế làm việc với cơ quan đồng thời vận hành tối đa công suất trạm chức năng khi phát hiện ô nhiễm nguồn nước bơm nước sạch của Công ty Cổ phần Đầu tư để đảm bảo xác định nhanh nhất chất ô nước Tân Hiệp. nhiễm, nguyên nhân và các giải pháp cô lập ✓ Huy động tăng công suất xử lý và nguồn ô nhiễm. phát nước sạch từ các nhà máy khác trong hệ ✓ Có các quy trình về ứng phó với sự thống cấp nước. cố, đảm bảo lượng hóa chất dự phòng cho ✓ Theo dõi diễn biến áp lực trên toàn hệ các tình huống có thể xảy ra (như chlor, thống mạng lưới cấp nước để đảm bảo cung PAC, phao ngăn dầu,…). cấp nước được ổn định, liên tục. Đối với chính quyền Thành phố: Thành - Sự cố tuyến ống truyền tải nước sạch lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn của Thành vào tháng 3/2021: Qua quá trình giám sát phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của các tuyến ống, đã phát hiện sự cố rò rỉ trên tuyến Sở, Ban-Ngành đồng thời thấy được tầm ống D1500mm Bình Thái-Bình Lợi (là tuyến quan trọng của việc đảm bảo an toàn cấp ống truyền tải chính từ Công ty Cổ phần nước ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội Kinh doanh nước sạch Sài Gòn với công suất của Thành phố. 300.000m3/ngđ) cần thời gian để sửa chữa Đối với khách hàng: Nhận được dịch vụ trong khoảng 24 giờ, nhưng không có khu cung cấp nước sạch liên tục, ổn định về chất vực bị mất nước chỉ có hiện tượng nước yếu lượng nước, theo đánh giá của Trung tâm so với bình thường. Các giải pháp đã được áp kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh 251
  7. HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN (đơn vị kiểm soát chất lượng nước độc lập nước an toàn” đặc biệt là những người vận trên địa bàn) > 95% các mẫu nước đều đạt hành trực tiếp trên hệ thống cấp nước (như: theo quy định (các mẫu không đạt do hàm nhân viên vận hành nhà máy nước, nhân viên lượng chlor nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn quản lý mạng lưới cấp nước,…). trước đây (0.3 – 0.5mg/L)), > 99% các mẫu Tuy nhiên, chỉ đơn vị hoạt động trong lĩnh nước được giám sát đạt chỉ tiêu vi sinh (các vực xử lý và cung cấp nước sạch sẽ không mẫu không đạt vi sinh ở các bể chứa chung thể đảm bảo cho việc triển khai chương trình cư hoặc sau bể chứa nước của khách hàng). này. Để chương trình cấp nước an toàn được triển khai sâu rộng và có kết quả chúng ta IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM cần phải: Việc đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục - Có thể chế, chính sách về hoạt đông cấp và ổn định về chất lượng luôn là yêu cầu nước một cách xuyên suốt từ Trung ương hàng đầu cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh đến địa phương, như Quyết định số vực xử lý và cung cấp nước sạch. Ngày nay 1566/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ có rất nhiều yếu tố có thể gây mất an toàn phê duyệt Chương trình quốc gia bảo đảm cho hoạt động cung cấp nước sạch như: ô cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025. nhiễm môi trường, tác động của biến đổi khí - Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các hậu…. Do đo, việc xây dựng và triển khai Bộ, Ngành thuộc Trung ương đến địa chương trình “Kế hoạch cấp nước an toàn” là phương (các Sở, Ban-ngành). Ví dụ: công tác yêu cầu đặt ra hàng đầu. Để đảm bảo chương bảo vệ nguồn nước, bảo vệ các công trình trình “Cấp nước an toàn” được triển khai cấp nước (tuyến ống, nhà máy xử lý hiệu quả, đơn vị cấp nước: Cần có sự đồng nước…). lòng từ lãnh đạo đến nhân viên vận hành hệ - Phải có sự chung tay của cộng đồng thống cấp nước; Thường xuyên đánh giá trong việc triển khai chương trình này, như chương trình “Kế hoạch cấp nước an toàn tại hoạt động bảo vệ môi trường không xả thải đơn vị”, cập nhật cho phù hợp với từng thời gây ô nhiễm nguồn nước. điểm (tại SAWACO hàng năm); Đào tạo hàng năm để nâng cao nhận thức về “cấp 252
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2