Áp dụng mô hình đào tạo để cải thiện chất lượng đào tạo nguồn nhân lực CNTT

Chia sẻ: Bich Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
211
lượt xem
79
download

Áp dụng mô hình đào tạo để cải thiện chất lượng đào tạo nguồn nhân lực CNTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ GDĐT phải “Xây dựng các biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các chuyên gia về CNTT nước ngoài tham gia đào tạo nhân lực về CNTT”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp dụng mô hình đào tạo để cải thiện chất lượng đào tạo nguồn nhân lực CNTT

 1. Nâng cao vai trò của hệ thống phi chính quy và áp dụng mô hình đào tạo 1+4 nhằm cải thiện chất lượng đào tạo nguồn nhân lực CNTT Lê Trường Tùng Nguyễn Khắc Thành Aptech Vietnam 1
 2. Chất lượng đào tạo thấp – vì sao? 4 nguyên nhân • Yếu kém chung của đào tạo tại Việt nam • Với việc chuyển đổi tính chất từ ngành khoa học-công nghệ như bao ngành khoa học công nghệ khác sang một ngành kinh tế- kỹ thuật, việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành này đòi hỏi các đặc thù riêng • Sự thay đổi công nghệ nhanh chóng trong ngành phần mềm nói riêng và CNTT nói chung thực sự đã đặt ra các thách thức rất lớn đối với hệ thống đào tạo chính quy mang nặng tính hàn lâm. • Tính toàn cầu hoá của CNTTđòi hỏi việc hội nhập, quốc tế hoá của đào tạo CNTT 2
 3. Phát triển hệ thống đào tạo So luong cac co so dao tao CNTT 2000-2003 99 100 89 90 80 70 55 57 59 56 2000 60 52 50 42 48 2001 33 40 2002 30 18 20 9 2003 10 0 Dai hoc Cao dang Phi chinh quy Năm Đại học Cao đẳng Phi chính quy 2000 42 36 (48) 9 2001 52 45 (59) 18 2002 55 69 (89) 35 2003 57 72 (99) 56 (Số liệu trong ngoặc là tính cả các trường đại học tham gia đào tạo cao đẳng) 3
 4. Phi chính quy là gì? Đặc thù của chính quy - Văn bằng theo hệ thống quốc gia (trung cấp, cao đẳng, cử nhân/kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ) - Khung chương trình do nhà nước quy định - Học phí theo khung của nhà nước - Chỉ tiêu hàng năm do nhà nước ấn định 4
 5. Phi chính quy là gì? • Đặc thù của “phi chính quy” không phải là: - Pháp nhân đào tạo (nhà nước, công ty, tư nhân) - Phương thức đào tạo - Thời gian đào tạo - Hợp tác quốc tế (có hay không) - Mức độ đào tạo (cao hay thấp). Trong hệ thống đào tạo phi chính quy, dạy cái gì, học phí thu bao nhiêu, dạy bao nhiêu học viên do đòi hỏi của ngành CNTT - như một ngành kinh tế - kỹ thuật - và cơ chế thị trường quyết định 5
 6. IDC Ranking 2003 Top IT Training Providers Ranking 2003 Company Revenue (triệu USD) 1 IBM 518 2 New Hozisons 429 3 SAP 420 4 Oracle 400 5 SUN 280 6 Thomson Learning & NetG 258 7 Global Knowledge Network 228 8 Learning Tree Int’l 171 9 Knowledge Pool 163 10 PeopleSoft 161 11 HP Services 140 12 ExecuTrain 133 13 Lockheet Martin 124 14 Skillsoft 103 15 Element K 95 Source: IDC, 8/2003 6
 7. Dataquest India Ranking 2003 Top Indian IT Training Providers Ranking 2003 Company Revenue (triệu USD) 1 Aptech 69 2 NIIT 45 3 SSI 15 4 Jetking Infotrain 9 5 CMC 5 6 Tata Infotech 5 7 CMS Computer 3 8 SQL Star International 3 9 Pentasoft Technology 1 Source: Dataquest India, 8/2003 7
 8. Đối tác phi chính quy quốc tế tại VN Quốc tế hoá chương trình , quy trình và bằng cấp chứng chỉ 8
 9. Phát triển Trước đây Hiện nay CNTT Khoa học - Công nghệ Kinh tế - Kỹ thuật Đào tạo CNTT Phúc lợi - Xã hộI Dịch vụ - Công nghiệp • Trên 50 cơ sở đào tạo phi chính quy hàng năm có thể cung ứng cho thị trường 7.000 – 10.000 chuyên viên CNTT các chuyên ngành khác nhau, chiếm trên 40% tổng số lượng đào tạo hàng năm • Như một thành phần trong ngành dịch vụ CNTT, trên 50 cơ sở này đang tạo ra doanh thu khoảng 10 triệu USD/năm, chiếm 15% tổng giá trị công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam hiện nay. 9
 10. Văn bản của Đảng & chính phủ Quy định chung - 2000: “Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập các cơ sở đào tạo về CNTT. Các cơ sở này được hưởng các ưu đãi đối với các hoạt động đào tạo về CNTT như đối với doanh nghiệp phần mềm” (QĐ 128); - 2000: “Xã hội hoá mạnh mẽ việc đào tạo CNTT“ (CT 58); - 2001: “Xây dựng các biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các chuyên gia về CNTT nước ngoài tham gia đào tạo nhân lực về CNTT (QĐ 81); - 2002: “Xã hội hóa công tác giáo dục đào tạo về CNTT, khuyến khích các tổ chức xã hội, các thành phần kinh tế và các cá nhân tham gia đầu tư phát triển nguồn nhân lực CNTT” (QĐ 95). 10
 11. Văn bản của Đảng & Chính phủ Trách nhiệm của Bộ GDĐT • 2000: “Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng Cục Bưu điện và các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ kế hoạch triển khai việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm...”. (QĐ 128/QĐ-TTg) • 2001: “Chương trình Phát triển nguồn nhân lực về CNTT do Bộ GDĐT chủ trì, nhằm đào tạo các chuyên gia, chuyên viên, lập trình viên chất lượng cao ở mọi trình độ đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng và phát triển CNTT, phục vụ cho nhu cầu trong nước và nhu cầu xuất khẩu lao động” (QĐ 81/QĐ-TTg). • 2002: “Chương trình Phát triển nguồn nhân lực về CNTT do Bộ GDĐT chủ trì” (QĐ 95/QĐ-TTg). 11
 12. Văn bản của Đảng & Chính phủ Trách nhiệm của Bộ GDĐT Bộ GDĐT phải “Xây dựng các biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các chuyên gia về CNTT nước ngoài tham gia đào tạo nhân lực về CNTT” (QĐ 81/2001/QĐ-TTg) 12
 13. Năm vấn đề bất cập và cản trở 13
 14. Các vấn đề Vấn đề 1: Quản lý chồng chéo • Bộ GDĐT (Giáo dục Thường Xuyên) • Bộ Lao động Thương binh Xã hội (Dạy nghề) • Bộ Khoa học Công nghệ (chuyển giao công nghệ) • Trách nhiệm các Sở tại các địa phương? Nên chăng thành lập Vụ Phát triển Nguồn nhân lực CNTT? 14
 15. Các vấn đề Vấn đề 2: Liên thông chương trình và giá trị bằng cấp của phi chính quy • Aptech, NIIT, Kent-CBAM liên thông với đại học nước ngoài • Aptech liên thông với RMIT Việt nam • Liện thông với các đại học/cao đẳng Việt nam ? • Giá trị bằng cấp khi tuyển dụng và xếp lương (vào cơ quan nhà nước) 15
 16. Các vấn đề Vấn đề 3: Chuyển giao công nghệ Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 1998 quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ: Từ 0 đến 5% giá bán tịnh sản phẩm hoặc • Từ 0 đến 8% tổng vốn đầu tư hoặc • Từ 0 đến 25% lợi nhuận sau thuế (Điều 23 quy định về giá chuyển giao công nghệ) Quy định giá trần quá thấp, không thể chuyển giao được hầu như bất cứ công nghệ đào tạo tiên tiến nào 16
 17. Các vấn đề Vấn đề 4: Giảng viên Nghị định số 73/1999 ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao: Điều 14. Những người thuộc cơ sở công lập nếu làm thêm giờ ở các cơ sở ngoài công lập được miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao từ phần thu nhập do cơ sở ngoài công lập chi trả. Quy định bất hợp lý về quyền lợi khác biệt giữa giảng viên công lập và ngoài công lập 17
 18. Các vấn đề Vấn đề 5: Luật Giáo dục • Không dễ dàng thực hiện nhiệm vụ xã hộI hoá khi điều 17 Luật Giáo dục quy định: “Cấm mọi hành vi thương mại hoá hoạt động giáo dục” 18
 19. Văn bản của Chính phủ Quy định chung 2000: “Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập các cơ sở đào tạo về CNTT. Các cơ sở này được hưởng các ưu đãi đối với các hoạt động đào tạo về CNTT như đối với doanh nghiệp phần mềm” (QĐ 128, năm 2000); 2001: “Xây dựng các biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các chuyên gia về CNTT nước ngoài tham gia đào tạo nhân lực về CNTT (QĐ 81, năm 2001); 2002: “Xã hội hóa công tác giáo dục đào tạo về CNTT, khuyến khích các tổ chức xã hội, các thành phần kinh tế và các cá nhân tham gia đầu tư phát triển nguồn nhân lực CNTT” (QĐ 95, năm 2002). 19
 20. Cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục, Hà nội ngày 28/3/2003 3/2003: “Muốn ngành giáo dục phát triển nhanh, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới, công tác giáo dục và đào tạo phải được xã hội hoá. Xã hội hoá giáo dục là yếu tố quan trọng để hệ thống giáo dục nước ta tiến kịp các nước khu vực và thế giới nhưng nhất thiết không được thương mại hoá giáo dục” (Nguồn: http://www.vnn.vn/441/2003/3/6719/) http://www.hssv.vnn.vn/show_content.pl?id=t3130336748) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản