intTypePromotion=1
ADSENSE

Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy tiếng Pháp tại Đại học Đà Nẵng

Chia sẻ: Kethamoi Kethamoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

62
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dạy học theo dự án là một phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm. Đây là một hình thức làm việc vừa có tính hợp tác, vừa có tính thực tiễn cao, cho phép người học phát huy được tính năng động, khả năng sáng tạo cũng như sự tự chủ trong học tập. Bài viết này trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về phương pháp dạy học theo dự án: khái niệm, ưu điểm, cách tiến hành. Bài báo cũng giới thiệu một số hoạt động dạy học tiếng Pháp đã thực nghiệm theo phương pháp này tại Đại học Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy tiếng Pháp tại Đại học Đà Nẵng

v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC<br /> THEO DỰ ÁN TRONG GIẢNG DẠY<br /> TIẾNG PHÁP TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> LÊ THỊ TRÂM ANH*<br /> *<br /> Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng,  lttanh@ufl.udn.vn<br /> Ngày nhận bài: 27/6/2019; ngày sửa chữa: 12/8/2019; ngày duyệt đăng: 20/8/2019<br /> Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng<br /> trong đề tài có mã số B2017-ĐN05-06<br /> <br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Dạy học theo dự án là một phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm. Đây là một<br /> hình thức làm việc vừa có tính hợp tác, vừa có tính thực tiễn cao, cho phép người học phát huy<br /> được tính năng động, khả năng sáng tạo cũng như sự tự chủ trong học tập. Bài viết này trình bày<br /> một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về phương pháp dạy học theo dự án: khái niệm, ưu điểm,<br /> cách tiến hành. Bài báo cũng giới thiệu một số hoạt động dạy học tiếng Pháp đã thực nghiệm theo<br /> phương pháp này tại Đại học Đà Nẵng.<br /> Từ khóa: cách tiến hành, dạy học theo dự án, ưu điểm, lớp tiếng Pháp, người học<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ hiệu quả vô cùng thiết thực và được người dạy và<br /> người học tiếp cận một cách hứng thú. Quả vậy,<br /> Phương pháp dạy học theo dự án (DHDA) là phương pháp DHDA là một hình thức dạy-học rất<br /> một trong những phương pháp dạy học tích cực tích cực, lấy người học làm trung tâm. Phương<br /> được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. pháp này giúp cho người học phát triển kiến thức<br /> Đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh lợi ích của và kỹ năng của mình thông qua quá trình giải quyết<br /> phương pháp này, đặc biệt là ở các nước có nền một bài tập tình huống gắn với thực tiễn, hiện thực<br /> giáo dục phát triển. Trong những năm cuối thế kỷ hóa những kiến thức đã học trong quá trình tạo ra<br /> XX và đầu thế kỷ XXI, có thể kể đến các công sản phẩm của chính mình. Có thể nói, DHDA là<br /> trình của Boutinet (1990), Bordallo & Ginestet một phương pháp góp phần gắn lý thuyết với thực<br /> (1993), Boaler (1997), Diehl, Grobe, Lopez & hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội,<br /> Cabral (1999), Perrenoud (2002), Proulx (2004), đóng góp tích cực vào việc phát triển năng lực và<br /> Huber (2005),.... Ở Việt Nam, tuy được triển phẩm chất người học.<br /> khai áp dụng chưa lâu và mức độ ảnh hưởng của<br /> phương pháp này trong các trường học nhìn chung Chúng tôi thiết nghĩ việc vận dụng một cách<br /> chưa đáng kể, nhưng DHDA đã mang lại những hợp lý phương pháp này trong giảng dạy sẽ góp<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 34 Số 21 (9/2019)<br /> PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v<br /> <br /> <br /> <br /> phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng dạy và Perrenoud (2002, tr. 7) định nghĩa “dạy học<br /> học, phát huy tính tự chủ của sinh viên, giúp họ rèn dự án là một hoạt động được quản lý bởi nhóm-<br /> luyện các kỹ năng cần thiết khi rời ghế nhà trường lớp. Giảng viên định hướng tổ chức, nhưng không<br /> bước vào thị trường lao động. Đó là lý do thôi thúc quyết định tất cả mọi thứ. Hoạt động này hướng<br /> chúng tôi thực hiện một nghiên cứu ứng dụng đến mục đích là tạo ra một sản phẩm cụ thể (theo<br /> phương pháp DHDA cho dạy và học ngoại ngữ nghĩa rộng: văn bản, báo, tiết mục biểu diễn, triển<br /> nói chung và cho sinh viên tiếng Pháp nói riêng. lãm, mô hình, bản đồ, thí nghiệm khoa học, điệu<br /> vũ, bài hát); tạo ra một loạt các nhiệm vụ trong đó<br /> 2. CƠ SỞ KHOA HỌC người học có thể tham gia và đóng một vai trò tích<br /> cực, có thể thay đổi tùy theo điều kiện và sở thích<br /> 2.1. Khái niệm về phương pháp dạy học<br /> của họ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc<br /> theo dự án<br /> học của một hoặc nhiều môn học trong chương<br /> Phương pháp DHDA đã được phát triển từ trình giảng dạy (tiếng Pháp, âm nhạc, giáo dục thể<br /> lâu, đặc biệt là với công trình của John Dewey chất, địa lý, …)”.<br /> ở Mỹ ngay từ cuối thế kỷ XIX. Ông là nhà triết<br /> học, nhà tâm lý học, nhưng trước hết là nhà sư Nguyễn Văn Cường và Bernd Meier (2010, tr.<br /> phạm. Dewey là người khởi xướng phương pháp 30) đã viết: “Dạy học theo dự án là một hình thức<br /> DHDA, ông tập trung giảng dạy theo nguyên tắc dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm<br /> “học thông qua làm” (learning by doing) và chủ vụ phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực<br /> trương thực hiện các dự án hợp tác để giảng dạy. Ở hành, tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm<br /> châu Âu, Celestin Freinet là người tiên phong và vụ này được người học thực hiện với tính tự lực<br /> có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với DHDA. Theo ông, cao trong toàn bộ quá trình học tập. Làm việc<br /> lớp học trước hết là nơi phải áp dụng các cách làm nhóm là hình thức làm việc cơ bản của DHDA”.<br /> việc để nghiên cứu các thông tin, trao đổi các ý<br /> Cho dù có các định nghĩa khác nhau về DHDA,<br /> kiến hoặc trả lời thư nhận được từ các lớp học sinh<br /> nhìn chung phương pháp này gắn liền với việc tạo<br /> khác, chuẩn bị điều tra, phân tích dữ liệu, trình<br /> ra một sản phẩm cụ thể. Trong đó, người học là<br /> bày các bài báo,…. Trong một lớp học như thế, sự<br /> trung tâm của dự án và phải tham gia một cách tích<br /> hợp tác ở bên trong nhóm rất phong phú. Vào cuối<br /> cực và tự lực vào quá trình tạo ra sản phẩm. Vai trò<br /> thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, phương pháp DHDA<br /> của người dạy là tư vấn, hỗ trợ người học thực hiện<br /> cũng được nhiều nhà nghiên cứu trình bày trong lý<br /> nhiệm vụ học tập của mình.<br /> luận dạy học. Theo Thomas (2000), “dạy học theo<br /> dự án vượt xa hơn việc tạo nên sự hứng thú trong 2.2. Lợi ích của phương pháp dạy học theo<br /> học sinh. Những dự án được thiết kế tốt sẽ khuyến dự án<br /> khích việc tìm hiểu tích cực và tư duy bậc cao”.<br /> “Đối với giảng viên, những ích lợi mang lại là việc Nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh những<br /> nâng cao tính chuyên nghiệp và sự hợp tác”. tác động tích cực mà DHDA mang lại cho người<br /> học. Sau đây là những ưu điểm nổi trội của phương<br /> Các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều định nghĩa<br /> pháp này:<br /> khác nhau về DHDA. Theo Huber (2005), dự án<br /> là một hành động được cụ thể hóa bằng việc “tạo - Gắn lý thuyết và thực hành, tư duy và hành động,<br /> ra một sản phẩm có giá trị về mặt xã hội” và trong nhà trường và xã hội (Bordallo & Ginestet, 1993);<br /> quá trình này, “người thực hiện có thể có được các<br /> kỹ năng mới thông qua việc giải quyết các vấn đề - Kích thích động cơ và hứng thú học tập<br /> gặp phải”. (Proulx, 2004);<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 21 (9/2019) 35<br /> v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> - Phát huy tính tự lực và tính trách nhiệm, sự tự Tuy nhiên, việc phân chia các giai đoạn chỉ<br /> tin (Proulx, 2004); mang tính tương đối. Thực tế, các giai đoạn xen kẽ<br /> và phối hợp với nhau. Vì vậy, việc kiểm tra, điều<br /> - Kích thích óc sáng tạo (Bordallo & Ginestet, chỉnh cần đuợc tiến hành trong suốt quá trình thực<br /> 1993); hiện dự án. Với mỗi dự án cụ thể cần xây dựng cấu<br /> trúc riêng phù hợp với nhiệm vụ dự án.<br /> - Phát triển tư duy phê phán và rèn luyện khả<br /> năng giải quyết vấn đề (Boaler, 1997); 2.4. Thực trạng áp dụng phương pháp dạy<br /> học theo dự án ở Việt Nam<br /> - Rèn luyện kỹ năng hợp tác, phát huy “trí tuệ<br /> tập thể” (Perrenoud, 2002). Ở Việt Nam, hiện nay, các hình thức bài tập<br /> lớn, tiểu luận, khoá luận, các đồ án môn học, đồ án<br /> Đối với giảng viên, theo Thomas (2000), lợi<br /> tốt nghiệp thực hiện trong các trường đại học nói<br /> ích mà DHDA mang lại là nâng cao tính chuyên<br /> chung và trong đào tạo giảng viên rất gần gũi với<br /> nghiệp và hợp tác với đồng nghiệp, hợp tác với<br /> phương pháp DHDA. Từ một số năm gần đây, với<br /> học sinh. Bên cạnh đó, giảng viên sử dụng phương<br /> sự tăng cường hợp tác quốc tế, DHDA được giới<br /> pháp này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc dạy các<br /> thiệu và vận dụng rộng rãi hơn ở Việt Nam. DHDA<br /> đối tượng học sinh khác nhau. Một số nghiên cứu<br /> được đưa vào chương trình lý luận dạy học đại<br /> cũng đã cho thấy rằng, DHDA là một mô hình dạy<br /> học dành cho các khoá cao học ở ĐHSP Hà Nội,<br /> học hiệu quả để thích ứng với các phong cách học<br /> ĐHSP Huế, trong chương trình hợp tác quốc tế của<br /> tập khác nhau hơn là các cách dạy truyền thống<br /> dự án phát triển giảng viên THCS cũng như được<br /> (Diehl, Grobe, Lopez & Cabral, 1999).<br /> đưa vào chương trình hội thảo tập huấn của dự án<br /> 2.3. Các bước tiến hành trong dạy học theo phát triển THPT (chương trình Intel Teach to the<br /> dự án Future, ICT in Education do Unesco tổ chức…).<br /> Thêm vào đó, từ đầu những năm 2000, rất nhiều<br /> Có nhiều đề xuất khác nhau liên quan đến các giảng viên các bậc học, nghiên cứu sinh, sinh viên<br /> bước tiến hành trong DHDA, Nguyễn Văn Cường của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước quan<br /> và Bernd Meier (2010) đã chỉ ra 5 bước của tiến tâm nghiên cứu và vận dụng DHDA vào giảng dạy,<br /> trình DHDA: chủ yếu là dành cho các môn thuộc lĩnh vực khoa<br /> học tự nhiên như Vật lý, Địa lý, Sinh học.<br /> Bước 1. Các nhóm xác định chủ đề, mục đích<br /> dự án: đề xuất ý tưởng dự án, thảo luận ý tưởng dự Trong giảng dạy ngoại ngữ, việc sử dụng<br /> án, quyết định chủ đề, mục tiêu dự án. phương pháp DHDA còn chưa phổ biến và các<br /> nghiên cứu về phương pháp này là chưa nhiều. Có<br /> Bước 2. Các nhóm xây dựng kế hoạch thực thể kể ra đây nghiên cứu của Ngô Hữu Hoàng và<br /> hiện dự án: kế hoạch làm việc, kế hoạch thời gian, Đỗ Thị Thúy Vân (2016) về việc ứng dụng DHDA<br /> phân công công việc. vào việc giảng dạy học phần Giao tiếp liên văn<br /> hóa trong tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Bước 3. Thực hiện dự án: thực hiện công việc<br /> Nghiên cứu cho thấy, DHDA giúp người học lĩnh<br /> theo kế hoạch đề ra, tạo ra sản phẩm dự án.<br /> hội các kỹ năng về giao tiếp liên văn hóa, nâng cao<br /> Bước 4. Trình bày sản phẩm của dự án. kỹ năng ngôn ngữ, phát triển năng lực cộng tác,<br /> năng lực xã hội và kỹ năng nghiên cứu. Nguyễn<br /> Bước 5. Đánh giá dự án: đánh giá quá trình Văn Lợi (2017) nghiên cứu về ảnh hưởng của<br /> thực hiện, đánh giá sản phẩm, rút kinh nghiệm cho DHDA trong việc dạy các kỹ năng tiếng Anh đối<br /> dự án sau. với năng lực tự chủ trong học tập của sinh viên tại<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 36 Số 21 (9/2019)<br /> PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v<br /> <br /> <br /> <br /> Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu cho thấy, DHDA bằng tiếng Pháp nói riêng. Việc phân nhóm này<br /> giúp sinh viên nâng cao năng lực tự chủ trong học dựa trên sự lựa chọn của chính sinh viên và có sự<br /> tập, đặc biệt là năng lực tự quyết định về việc học can thiệp của giảng viên khi cần thiết. Các nhóm<br /> tập của sinh viên. Liên quan đến việc ứng dụng gồm 4 hoặc 5 sinh viên, trong đó có một nhóm<br /> phương pháp DHDA trong giảng dạy tiếng Pháp, trưởng. Về cơ bản, tiến trình thực hiện các dự án<br /> chúng tôi xin nêu ra đây hai dự án đã được thực tuân theo 5 bước như đã trình bày trong mục 2.3 và<br /> hiện thí điểm trước đây. Vào năm 2009, dự án tùy theo thực tế của từng dự án mà các giai đoạn có<br /> “Nâng cao kỹ năng giao tiếp và chuyên môn cho thể “xen kẽ và phối hợp với nhau vì mỗi dự án cụ<br /> sinh viên qua hoạt động tham quan các điểm du thể cần xây dựng cấu trúc riêng phù hợp với nhiệm<br /> lịch” đã được tiến hành thực nghiệm tại Khoa tiếng vụ dự án” (Nguyễn Văn Cường & Bernd Meier,<br /> Pháp - Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng qua 2010, tr. 37).<br /> hoạt động “Tham quan Bảo tàng Chăm” và đã<br /> được tích cực hưởng ứng. Năm 2015, dự án “Đà Đối với mỗi dự án, giảng viên xây dựng chủ đề<br /> Nẵng - điểm hẹn Pháp ngữ” do nhóm giảng viên dựa trên nội dung của môn học, đồng thời bám sát<br /> tiếng Pháp trường THPT Hoàng Hoa Thám tại Đà các tiêu chí “gần với cuộc sống thực tế”, “có tính<br /> Nẵng tổ chức đã thu hút học sinh bởi cách dạy học khả thi”, “phù hợp với tâm lý lứa tuổi” hoặc “mang<br /> gắn với thực tiễn sinh động. tính thời sự” nhằm tạo hứng thú cho sinh viên.<br /> Giảng viên có thể giới thiệu một số hướng đề tài<br /> Những kết quả lạc quan như vậy cho thấy, cần để sinh viên cụ thể hóa hoặc chính sinh viên có thể<br /> phải phát triển và vận dụng nhiều hơn DHDA trong đưa ra quyết định trong khuôn khổ chương trình.<br /> dạy và học ngoại ngữ nói chung và tiếng Pháp nói<br /> riêng ở Việt Nam. Để thực hiện sản phẩm của mình, các nhóm<br /> trưởng lên kế hoạch thực hiện thông qua thảo<br /> 3. MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THỰC NGHIỆM luận với các thành viên trong nhóm. Việc trao đổi<br /> THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ý kiến, đóng góp ý tưởng trong nhóm được thực<br /> ÁN TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP TẠI hiện bằng nhiều cách: gián tiếp qua Zalo, Viber,<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Messenger hoặc trực tiếp trong giờ giải lao hay<br /> ngoài giờ học tùy thời gian của mỗi nhóm. Mọi<br /> 3.1. Các dự án đã thực nghiệm trao đổi cũng như việc phân công nhiệm vụ cho<br /> từng thành viên trong nhóm đều được tổng hợp<br /> Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm giảng dạy trong phiếu theo dõi dự án do nhóm trưởng phụ<br /> tiếng Pháp theo phương pháp DHDA trong một số trách. Trong quá trình thực hiện các sản phẩm của<br /> giờ tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ và các nhóm, giảng viên theo dõi tình hình cũng như<br /> trường Đại học Bách Khoa thuộc Đại học Đà Nẵng tiến độ làm việc của các nhóm thông qua nhóm<br /> trong năm 2018 và 2019. Trong khuôn khổ bài báo trưởng và đưa ra trợ giúp hoặc góp ý nếu cần thiết<br /> này, chúng tôi không có tham vọng đề cập tất cả như sửa dàn ý, cách diễn đạt…. Các trao đổi, góp<br /> những dự án dạy học tiếng Pháp đã thực hiện trong ý này cũng được thực hiện thông qua Zalo, email<br /> nghiên cứu. Chúng tôi sẽ trình bày ba hoạt động hay trong các giờ học trên lớp.<br /> dạy-học được thử nghiệm theo quy trình DHDA<br /> dựa theo nội dung môn học của các lớp tham gia Bước trình bày hoặc trình chiếu các sản phẩm<br /> vào nghiên cứu này. thường được thực hiện vào cuối các buổi học. Đặc<br /> biệt ở bước “Đánh giá dự án”, sinh viên được yêu<br /> Trong giờ học tiếng Pháp do chúng tôi phụ cầu viết ra ý kiến phản hồi, nói lên những gì họ<br /> trách, sinh viên các lớp được phân vào các nhóm nghĩ về dự án vừa thực hiện ở cuối phiếu đánh giá<br /> cố định từ đầu học kỳ để thực hiện các hoạt động hoặc đưa ra kiến nghị để cả giảng viên và sinh viên<br /> theo nhóm tại lớp nói chung và các bài tập dự án rút kinh nghiệm cho những lần thực hiện tiếp theo.<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 21 (9/2019) 37<br /> v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> Đồng thời, giảng viên cũng thực hiện một số cuộc<br /> “thăm dò” thông qua trao đổi với một số sinh viên<br /> với mục đích điều chỉnh việc dạy cho phù hợp hơn.<br /> <br /> 3.1.1. Dự án “Recycler de vieux objets” (Tái<br /> sử dụng đồ cũ) <br /> <br /> Dự án này được triển khai với sinh viên năm<br /> thứ nhất của Khoa tiếng Pháp, trường Đại học<br /> Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng ở học kỳ II, năm<br /> học 2017-2018. Chủ điểm của dự án được lấy từ<br /> chủ đề chính “Faire du neuf avec du vieux” của bài<br /> học 7 (unité 7) trong giáo trình tiếng Pháp Saison<br /> 2 đang được sử dụng cho đối tượng sinh viên này.<br /> Đây là một chủ đề mang tính thời sự cao, có ý<br /> nghĩa giáo dục về môi trường. Thời gian thực hiện<br /> dự án là 3 tuần.<br /> <br /> Các nhóm đã tự thảo luận ngoài giờ học để<br /> thống nhất về sản phẩm sẽ thực hiện của nhóm và<br /> phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đối với<br /> dự án này, ba hình thức trình bày ý tưởng hoặc sản Hình 1 & 2. “Tái sử dụng đồ cũ”<br /> phẩm đã được sinh viên lựa chọn:<br /> 3.1.2. Dự án “Étudier à l’étranger” (Du học) <br /> - Thực hiện một cuộc thăm dò về tình hình tái<br /> sử dụng đồ cũ trong sinh viên; Dự án “Étudier à l’étranger” được triển khai<br /> cho sinh viên năm thứ 3, học phần Tiếng Pháp 5,<br /> Nhóm thực hiện dự án này đã thực hiện các của Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao<br /> cuộc phỏng vấn một số sinh viên trong trường và Việt – Pháp. Đây cũng là chủ đề của bài học 20,<br /> sau đó tổng hợp thông tin, trình bày kết quả với giáo trình Le Nouveau Taxi 2 của học phần này.<br /> công cụ Power Point.<br /> Sau khi nhận thông tin về bài tập - dự án của<br /> - Thực hiện một vở kịch nhỏ (có đầu tư hóa giảng viên phụ trách môn học, các nhóm đã hội ý<br /> trang và đạo cụ) về tái sử dụng đồ cũ; và thống nhất chọn tiểu chủ đề cho dự án của nhóm<br /> mình. Các chủ đề cụ thể đã được lựa chọn là:<br /> Tiểu phẩm này được “khán giả” cỗ vũ rất nhiệt<br /> tình vì sự hài hước của các “diễn viên”. - Étudiants vietnamiens à l’étranger et leurs<br /> loisirs (Du học sinh Việt Nam và hoạt động giải<br /> - Làm slide giới thiệu bằng tiếng Pháp cách trí) (Hình 3);<br /> làm một sản phẩm từ đồ cũ với công cụ trình chiếu<br /> - Étudier enAllemagne (Du học tại Đức) (Hình 4);<br /> Power Point: hướng dẫn làm kệ sách mi-ni từ<br /> can nhựa cũ “Créer un porte-livres à partir des - Étudiants vietnamiens à l’étranger et leurs<br /> bouteilles de détergent”, hướng dẫn làm “nhà” petits jobs (Du học sinh Việt Nam và việc làm thêm);<br /> cho mèo “Maisonnette pour chat”, cách làm lọ cắm<br /> hoa từ chai nước và đĩa CD đã sử dụng “ Vases à - Études à l’étranger et chocs culturels (Du học<br /> fleurs” (Hình 1 và 2). và sốc văn hóa ).<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 38 Số 21 (9/2019)<br /> PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 3. “Du học sinh Việt Nam và hoạt động Hình 4. “Du học tại Đức”<br /> giải trí”<br /> Sau 3 tuần thực hiện, các nhóm đã hoàn thành giúp sinh viên ôn luyện tiếng Pháp ngay trong 4<br /> sản phẩm của mình: bài thuyết trình bằng tiếng tuần học quân sự từ một tình huống thật, trong<br /> Pháp thông qua công cụ Power Point hoặc Prezi một môi trường mới với nhiều trải nghiệm mà sinh<br /> về đề tài đã chọn. Đó là các bài thuyết trình thú viên dễ có hứng thú để tạo ra những sản phẩm có<br /> vị, mang tính thực tế cao nhờ vào việc kết hợp ý nghĩa thực tế.<br /> các số liệu thực tham khảo trên các trang mạng tin<br /> cậy, các hình ảnh, các đoạn phỏng vấn người trong Với chủ đề này, các nhóm đã chọn ba hình thức<br /> cuộc (qua Zalo) với chính bạn bè đang du học ở ghi lại những trải nghiệm cuộc sống quân ngũ:<br /> nước ngoài. Đó là những dạng bài tập dự án mà<br /> thông qua đó sinh viên đã thể hiện tính sáng tạo, - Viết tập nhật ký bằng tay và kèm hình ảnh về<br /> chủ động cao qua các hoạt động nhóm để thiết kế các hoạt động trong 4 tuần học tập kiến thức quốc<br /> cũng như trình bày sản phẩm của nhóm mình. phòng và an ninh (Hình 5);<br /> <br /> 3.1.3. Dự án “Notre stage militaitre” (Kỳ học - Làm slide trình chiếu kèm hình ảnh và đặc<br /> quân sự) biệt là các đoạn video rất thú vị, rất sinh viên về<br /> khoảng thời gian làm “chiến sĩ” của mình (Hình 6);<br /> Dự án này đã được thực hiện với một lớp năm<br /> thứ nhất, Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại - Làm phóng sự ngắn về “sinh hoạt trong<br /> ngữ - Đại học Đà Nẵng. Dự án này nhằm mục đích quân ngũ”.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 21 (9/2019) 39<br /> v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> 3.2. Phản hồi của sinh viên về các dự án đã Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tích cực,<br /> thực hiện chúng tôi cũng đã nhận được những phản hồi chưa<br /> được “thỏa mãn” về các dự án đã tổ chức. Đây là<br /> Sau khi thu thập các ý kiến phản hồi và đóng những ý kiến đóng góp rất hữu ích để cải thiện<br /> góp của sinh viên ở các phiếu đánh giá dự án, và những dự án tiếp theo:<br /> qua trao đổi trực tiếp với một số sinh viên sau mỗi<br /> dự án, nhìn chung chúng tôi nhận thấy đại đa số - Vấn đề về thời gian thực hiện các dự án: một<br /> có những nhận xét tích cực về các dự án đã tham số nhóm sinh viên phải “chật vật” với quỹ thời<br /> gia. Những ưu điểm nổi trội mà họ nhận thấy ở gian để thực hiện dự án của nhóm vì có những bài<br /> DHDA là: tập nhóm phải thực hiện ở môn học khác gần như<br /> - Cho phép củng cố kiến thức bài học, rèn luyện cùng thời điểm;<br /> kỹ năng đọc hiểu (thông qua việc tìm kiếm thông<br /> - Mất khá nhiều thời gian vì ý kiến mâu thuẫn<br /> tin trên Internet), cải thiện kỹ năng viết và diễn đạt<br /> khi tìm ý tưởng đề tài;<br /> nói trong những hoạt động thực tế khi cùng nhóm<br /> của mình thực hiện và giới thiệu sản phẩm dự án; - Khó khăn về tài chính: một số dự án đòi hỏi<br /> - Tạo sự hứng thú trong học tập vì sinh viên phải có một lượng kinh phí nhất định để mua sắm<br /> được trực tiếp tham gia chọn đề tài, cho phép nguyên liệu hoặc dụng cụ;<br /> người học tự chủ nhiều hơn trong công việc, từ<br /> xây dựng kế hoạch đến việc thực hiện dự án, tạo - Việc tự đánh giá chưa được khách quan hoặc<br /> ra các sản phẩm; khó có thể đánh giá một cách chính xác và khách<br /> quan tuyệt đối;<br /> - Chủ điểm của dự án “rất đời thường”, sát với<br /> nội dung của bài học, phù hợp với khả năng của - Có thành viên không thật sự tham gia tích cực<br /> cá nhân; vì theo học cùng lúc hai chương trình đào tạo đại<br /> học. Vì vậy, dự án diễn ra không đúng kế hoạch,<br /> - Các hoạt động dự án làm cho nội dung học nhóm trưởng phải phân công lại công việc cho<br /> tập có ý nghĩa thực tiễn, làm “quên đi cảm giác thành viên khác để đảm bảo tiến độ;<br /> đang làm một bài tập để nộp cho giảng viên”, kích<br /> thích sự tưởng tượng, óc sáng tạo khi thực hiện - Mạng Internet tại trường đôi khi không ổn<br /> “một sản phẩm thật cho chính mình”; định, gây bất tiện khi sử dụng trực tuyến công cụ<br /> Prezi để thuyết trình.<br /> - Có cơ hội thể hiện sự hiểu biết của mình thông<br /> qua báo cáo và trình bày sản phẩm bằng nhiều hình 4. KẾT LUẬN<br /> thức khác nhau;<br /> Mặc dù gặp một số hạn chế nhất định trong<br /> - Học hỏi được nhiều điều từ các thành viên quá trình thực hiện các dự án, các thực nghiệm đã<br /> trong nhóm và cả nhóm bạn (cách biên tập các<br /> mang lại nhiều lợi ích thiết thực và trải nghiệm bổ<br /> đoạn video đã quay: nối video, thêm nhạc và hiệu<br /> ích, thú vị cho cả người học và người dạy. Cụ thể<br /> ứng âm thanh, lồng tiếng, làm phụ đề …) trong<br /> là sinh viên đã có nhiều phản hồi tích cực (mục<br /> quá trình thực hiện dự án;<br /> 3.2) về các dự án đã tham gia. Ngay cả những điều<br /> - Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và tinh chưa được tốt mà sinh viên phản ánh trong phiếu<br /> thần hợp tác trong công việc, phát huy được “sở đánh giá cũng mang tính xây dựng cho giảng viên<br /> trường”, “tài lẻ’ của mỗi cá nhân: thành viên nào phụ trách dự án. Chúng tôi đã dần tích lũy được<br /> có khả năng thuyết trình tốt sẽ là báo cáo viên của kinh nghiệm trong tổ chức dạy-học theo phương<br /> nhóm, ai mạnh về công nghệ thông tin sẽ phụ trách pháp DHDA khi làm việc với các nhóm dự án này.<br /> chủ yếu phần kỹ thuật … Quả vậy, qua thực nghiệm các dự án, và dựa trên<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 40 Số 21 (9/2019)<br /> PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v<br /> <br /> <br /> <br /> cơ sở lý thuyết về DHDA đã tham khảo, chúng tôi Tài liệu tham khảo:<br /> nhận thấy cần phải thật chú trọng những điều sau<br /> khi tổ chức DHDA để đạt hiệu quả cao: Nguyễn Văn Cường & Bernd Meier. (2010). Một số vấn<br /> đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường<br /> - Lựa chọn các chủ đề dự án gắn với kiến thức<br /> của môn học; trung học phổ thông. Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào<br /> tạo, Dự án phát triển THPT.<br /> - Lựa chọn các dự án cần ít chi phí, gắn liền<br /> với thực tiễn của người học để bảo đảm tính khả Ngô Hữu Hoàng & Đỗ Thị Thúy Vân. (2016). Áp dụng<br /> thi của dự án; phương pháp “Học qua dự án” trong giảng dạy môn<br /> “Giao tiếp liên văn hóa” bằng tiếng Anh như ngôn<br /> - Cần phối hợp, bàn bạc với các giảng viên<br /> ngữ trung gian. Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời sống, 1<br /> trong Khoa hoặc Khoa bạn để tránh cho sinh viên<br /> cùng một thời điểm phải làm nhiều bài tập lớn, bài (243), 40-45.<br /> tập nhóm, tránh áp lực thời gian cho sinh viên; Boaler J. (1997). Experiencing School Mathematics;<br /> - Giảng viên phải theo dõi sát sao hoạt động Teaching styles, sex, and settings. Buckingham,<br /> của các nhóm dự án để có thể hướng dẫn họ có UK: Open University Press.<br /> những điều chỉnh cần thiết và kịp thời trong tất cả<br /> giai đoạn của dự án nhưng tránh can thiệp quá sâu Bordallo I. & Ginestet J. P. (1993). Pour une pédagogie<br /> vào quá trình tìm kiếm ý tưởng và thực hiện dự án du projet. Paris: Hachette.<br /> để phát huy tối đa tính tự chủ của người học;<br /> Boutinet J. P. (1990). Anthropologie du projet. Paris:<br /> - Khâu đánh giá sau mỗi dự án cần được thực Presses Universitaires de France.<br /> hiện một cách nghiêm túc và kiên nhẫn từ phía sinh<br /> Diehl W., Grobe T., Lopez H. & Cabral C. (1999).<br /> viên và giảng viên, thông qua các mẫu phiếu đánh<br /> giá và các trao đổi trực tiếp với sinh viên tham gia Project-based learning: A strategy for teaching and<br /> dự án về những gì “được” và “chưa được” để sinh learning. Boston, MA: Center for Youth.<br /> viên có thể làm việc tốt hơn và giảng viên tổ chức<br /> Nguyễn Văn Lợi. (2017). Promoting learner autonomy:<br /> tốt hơn cho các dự án tiếp theo.<br /> Lesson from using project work as a supplement in<br /> Việc đưa DHDA vào chương trình giảng dạy English skills courses. Can Tho University Journal<br /> không phải là ý tưởng mới lạ. Với mong muốn<br /> of Science, 7, 118-125.<br /> học hỏi chuyên môn và nâng cao chất lượng giảng<br /> dạy, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thử nghiệm Huber M. (2005). Apprendre en projets: la pédagogie<br /> phương pháp dạy học tích cực này, nhằm xây dựng du projet-élèves (2e éd.). Lyon: Chronique Sociale.<br /> một nội dung và quy trình DHDA phù hợp cho<br /> sinh viên học tiếng Pháp tại Đại học Đà Nẵng. Perrenoud Ph. (2002). Apprendre à l’école àtravers des<br /> Qua những dự án đã thực nghiệm, chúng tôi khẳng projets: pourquoi?. Educateur, 14, 6-11.<br /> định tính ưu việt của phương pháp DHDA. Chúng<br /> tôi nhận thấy cần tận dụng DHDA trong dạy và Proulx J. (2004). L’apprentissage par projet. Sainte-<br /> học ngoại ngữ nói chung và tiếng Pháp nói riêng Foy: PUQ.<br /> ở bậc đại học, nhằm gây hứng thú cho sinh viên,<br /> Thomas J. W. (2000). A review of research on project-<br /> kết hợp học và hành, đồng thời phát triển những kỹ<br /> năng mềm cần thiết cho họ khi làm việc trong môi based learning. San Rafael, CA: Autodesk<br /> trường hiện đại./. Foundation.<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 21 (9/2019) 41<br /> v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> APPLYING PROJECT-BASED LEARNING INTO TEACHING FRENCH <br /> AT THE UNIVERSITY OF DANANG <br /> LE THI TRAM ANH<br /> Abstract: Project-based learning is a student-centred instructional approach with highly both<br /> collaborative and practical characteristics. It enhances students’ activeness, creativity as well as their<br /> autonomy in study. This article introduces, in a systematic way, the project-based learning method<br /> together with its characteristics, benefits and steps for its implementation in teaching and learning<br /> a foreign language. The paper also presents some applications of project-based learning in French<br /> classes at the University of Danang.<br /> Keywords: steps, project-based  learning, benefits, French classes, learner<br /> Received: 27/6/2019; Revised: 12/8/2019; Accepted: 20/8/2019<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 42 Số 21 (9/2019)<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2