intTypePromotion=1

APPENDIX C: CHECKLIST FOR REVIEW OF FINANCIAL AUDITS PERFORMED BY THE OFFICE OF INSPECTOR GENERAL

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
5
download

APPENDIX C: CHECKLIST FOR REVIEW OF FINANCIAL AUDITS PERFORMED BY THE OFFICE OF INSPECTOR GENERAL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận xét, phát hiện tiêu chuẩn. (GAS, 5,06) 3,5 Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Luật pháp và các quy định và Hợp đồng và tài trợ (GAS, 5.04bc, 5,07-5,22): 3.5.1 đã báo cáo tổ chức kiểm toán kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính và về việc tuân thủ pháp luật, các quy định , và các quy định của hợp đồng hoặc thỏa thuận cấp?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: APPENDIX C: CHECKLIST FOR REVIEW OF FINANCIAL AUDITS PERFORMED BY THE OFFICE OF INSPECTOR GENERAL

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản