Appendix I: Status of the Treasury’s and OMB’s Progress in Addressing GAO’s Prior Year Recommendations for Preparing the CFS_part1

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
13
lượt xem
2
download

Appendix I: Status of the Treasury’s and OMB’s Progress in Addressing GAO’s Prior Year Recommendations for Preparing the CFS_part1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trạng thái của Khuyến nghị Đếm khuyến nghị số 26 Per Kho bạc và OMB mỗi GAO 02-129 trưởng Tài chính chỉ đạo Tổng thư ký Trợ lý tài chính để đảm bảo rằng công bố lưu ý cho trách nhiệm quản lý liên quan đến nguy cơ giả định cho bảo hiểm liên bang và các chương trình đảm bảo đáp ứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Appendix I: Status of the Treasury’s and OMB’s Progress in Addressing GAO’s Prior Year Recommendations for Preparing the CFS_part1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản