Appendix I: Status of Treasury’s and OMB’s Progress in Addressing GAO’s Prior Year Recommendations for Preparing the CFS_part2

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
24
lượt xem
2
download

Appendix I: Status of Treasury’s and OMB’s Progress in Addressing GAO’s Prior Year Recommendations for Preparing the CFS_part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình trạng của đề nghị Đếm 51 Khuyến nghị 07-5 số giám đốc của OMB nên trực tiếp điều khiển của Văn phòng quản lý tài chính liên bang của OMB, phối hợp với Bộ trưởng Trợ lý tài chính của Kho bạc, để phát triển các quy trình và thủ tục chính thức để xác định và giải quyết bất kỳ sự khác biệt vật liệu trong phân phối bù trừ vào tiền nhận được bao gồm trong tính toán kinh phí thực thông tin của các cơ quan liên bang ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Appendix I: Status of Treasury’s and OMB’s Progress in Addressing GAO’s Prior Year Recommendations for Preparing the CFS_part2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản