ASP.NET 4 Unleased - p 103

Chia sẻ: Yukogaru Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
13
download

ASP.NET 4 Unleased - p 103

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện xác thực với các học EntityBase Một đơn khiếu nại Tôi đã luôn luôn có khoảng ASP.NET Framework là xác nhận điều đó xảy ra tại địa điểm sai. Khi xây dựng các trang ASP.NET, bạn viết phần lớn các mã xác thực của bạn trong lớp giao diện người dùng thay vì lớp logic doanh nghiệp của bạn nơi mà mã xác nhận bạn đúng thuộc về.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ASP.NET 4 Unleased - p 103

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản