ASP.NET 4 Unleased - p 158

Chia sẻ: Yukogaru Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
42
lượt xem
5
download

ASP.NET 4 Unleased - p 158

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Configuring Applications LISTING 34.17 ProvisionSite.aspx Import Namespace=”System.IO” % Import Namespace=”System.DirectoryServices” % Import Namespace=”System.Web.Configuration” % const string wwwroot = @”c:\Inetpub”; const string sitePath = @”IIS://localhost/W3SVC/1/ROOT”; protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { string newFolder = Path.Combine(wwwroot, txtVirtualDir.Text); CreateVirtualDirectory(newFolder, txtVirtualDir.Text, txtVirtualDir.Text); CreateConfiguration(txtVirtualDir.Text); // Show link to new site lnkNewSite.NavigateUrl = “http://localhost/” + txtVirtualDir.Text; lnkNewSite.Target = “_top”; lnkNewSite.Visible = true; } private void CreateVirtualDirectory(string folderPath, string...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ASP.NET 4 Unleased - p 158

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản