intTypePromotion=1
ADSENSE

ASP.NET 4 Unleased - p 163

Chia sẻ: Yukogaru Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

105
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Building Custom Controls EnsureChildControls(); txtPassword.Text = value; } } protected override void CreateChildControls() { txtUserName = new TextBox(); txtUserName.ID = “txtUserName”; this.Controls.Add(txtUserName); txtPassword = new TextBox(); txtPassword.ID = “txtPassword”; txtPassword.TextMode = TextBoxMode.Password; this.Controls.Add(txtPassword); } protected override void RenderContents(HtmlTextWriter writer) { writer.AddStyleAttribute(“float”, “left”); writer.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Div); writer.AddStyleAttribute(HtmlTextWriterStyle.Padding, “3px”); writer.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Div); writer.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.For, txtUserName.ClientID); writer.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Label); writer.Write(“User Name:”); writer.RenderEndTag(); writer.RenderEndTag(); writer.AddStyleAttribute(HtmlTextWriterStyle.Padding, “3px”); writer.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Div);...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ASP.NET 4 Unleased - p 163

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2