Autolt part 8

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
7
download

Autolt part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có script hoàn chỉnh. Có GUI hoàn hảo. Đó là lúc bạn nghĩ đến việc tiếp theo. Phân phối tới càng nhiều người càng tốt (nhưng đừng dùng cách phát tán qua YM nhé ) Để chạy script viết bằng AutoIt, bạn hãy mở file AutoIt3.exe và chọn đến file .au3 tương ứng. Để biên dịch thành file exe và đem đi phân phối, bạn cần đến công cụ Aut2Exe. Bạn cần chỉ định file mã nguồn, tên exe sẽ tạo, icon (nếu thích) và bấm Convert. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Autolt part 8

  1. 7. Chạy thử, biên dịch, đóng gói và phâ phối y d ân Có scrip hoàn chỉn Có GUI hoàn hảo. Đ là lúc bạ nghĩ đến việc tiếp t pt nh. Đó ạn n theo. Phân pphối tới càng nhiều ngườ càng tốt ời (nhưng đ đừng dùng cách phát t qua YM nhé tán M ) Để chạy script viết bằng AutoI bạn hãy mở file Aut y It, toIt3.exe và chọn đến file .au3 tương à ứng. Để biên dịch thành file exe và đem đi phâ phối, bạn cần đến cô cụ Aut2Exe. Bạn cần ân n ông chỉ định file mã ngu tên exe sẽ tạo, ico (nếu thíc và bấm Convert. uồn, e on ch) Nếu bạn muốn mìn có thể dịc ngược từ exe về au3 trong trườ hợp đán mất file .au3 n nh ch ừ 3 ờng nh gốc , h chọn Allow decom hãy A mpilation và gõ vào pa à assword của mình. Pass này sẽ dùn a s ng để tránh người khác dịch ngượ file scrip của bạn. c ợc pt Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy khi k phải ch ẽ kích huột vào file exe đã tạo + chọn pro e o operties, sẽ có thông tin File Versi là phiên bản của A n ion n AutoIt. Bạn r có thể sẽ muốn loại bỏ thông t rất ẽ i tin này + đư thông tin của riêng m ưa n mình vào cho personal Điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được khi bạn dùn Resource Editor. c ng Tuy nhiê nếu cố edit file exe đã biên dịc bạn sẽ t ên, e e ch, thấy mình p công vô ích, bởi file phí exe mới sẽ ko hoạt động Hãy edit file AutoIt t tSC.bin cùn thư mục với Aut2Ex ng xe.exe với n những thôn tin mà bạ ng ạn thích, sa đó mới ti hành biê dịch. Lần này, kết q sẽ như m au iến ên n quả mong đợi Bạn sẽ c một file .exe của riê mình, vớ icon tùy ý, info ở m properti tùy ý. K có . êng ới mục ies Khó có thể nh ra đó là script viết bằng Auto hận à t oIt Identicaal(UDS)
Đồng bộ tài khoản