Autolt part 9

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
8
download

Autolt part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'autolt part 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Autolt part 9

  1. 8. Phụ lục 1: Auto or not A oIt AutoIt? Có thể n ko ngoa, AutoIt là m con dao 2 lưỡi. Nó được tạo r để giúp n nói một o ó ra người dùng làm g các scrip tự động hóa, giúp m pt h mình dễ thở h hơn . Tuy vậy, Auto cũng có thể được dù y oIt ùng để tạo m con troja một con virus, wha một an, n atever Phát tán con "virus" này là quá đơn giản. Hãy nhìn n á những j` các "virus" YM đã làm. c M Như đã n ở trên, một file exe có thể đượ edit để k mới nhìn vào, bạn k có thể b nói m e ợc khi n khó biết nó có ph là một sc hải cript AutoIt hay ko. t Nhưng, điều đó thự ra cũng k hoàn toàn đúng. Mộ script viết bằng Auto cho dù có ực ko n ột oIt, được biê dịch với toàn bộ inf trong file .bin bị luộc mất, vẫn có thể bị lộ danh tính, ên fo e ộ bằng chí một script AutoIt. ính Đây là h nhận di script vi bằng Au hàm iện iết utoIt, được t sưu tầm từ forum củ nó: tớ ủa Code: Func _Is sAutoItExe($hFile) Local $hNew = StringTrimR l S Right($hFil 4) & 'ver le, rify.exe' FileCopy($hFile, $hNew) RunW Wait('"' & @ProgramFi @ ilesDir & '\A AutoIt3\Au ut2Exe\UPX X.exe" -d "' & $hNew & '"', '', @S SW_HIDE) ) Local $sString = String(Bin l naryString(FFileRead($h hNew))) FileDelete($hNew) Local $sFind = l '3C6465 5736372697 7074696F6E E3E417574 46F4974203333C2F646 6573637269 97074696F66E3 E' If Stri ingInStr($sSString, $sFi ind) Then RReturn 1 Return SetError( 0, 0) n (1, EndFunc c _______ __________ ___ al(UDS) Identica
Đồng bộ tài khoản