Auxiliary Verbs

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
142
lượt xem
43
download

Auxiliary Verbs

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Auxiliary Verbs Unit 50. Auxiliary Verbs A Có hai động từ trong mỗi câu sau đây: I have lost my keys She can’t come to the party. The hotel was built ten years ago. Where do you live? B Trong những ví dụ này have/can’t/was/do là những trợ động từ (auxiliary verbs) “Have you locked the door?” “Bạn đã khóa cửa chưa?” “Yes, I have.” (= I have locked the door) “Rồi, tôi đã khóa cửa rồi.” George wasn’t working but Janet was. (= Janet was working) George đã không làm việc nhưng Janet thì có. She could lend me the...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Auxiliary Verbs

Đồng bộ tài khoản