Auxiliary Verbs (Trợ động từ)

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
888
lượt xem
295
download

Auxiliary Verbs (Trợ động từ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Auxiliary Verbs (Trợ động từ) Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to). Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). I. Đặc tính chung của Trợ động từ (Auxiliary verbs) Trợ động từ (auxiliary verbs) có chung một số đặc tính sau đây: 1. Hình thành thể phủ định bằng cách thêm NOT sau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Auxiliary Verbs (Trợ động từ)

Đồng bộ tài khoản