intTypePromotion=1

Bản đăng ký tham gia BHXH - BHYT

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
683
lượt xem
76
download

Bản đăng ký tham gia BHXH - BHYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Bản đăng ký tham gia BHXH - BHYT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản đăng ký tham gia BHXH - BHYT

  1. logo CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2008 BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ Đơn vị : Địa chỉ : Điện thoại : Mã Số:.................................................. Số tài khoản : Mở tại : Đăng ký nộp BHXH từ tháng (tháng mà bạn đi nộp bộ hồ sơ) năm 2008 như sau: Tổng số lao động: ...người Tổng quỹ tiền lương: Tỷ lệ trích nộp: 23 % Đơn vị thuộc diện nộp BHXH, BHYT: hàng tháng. Về kinh phí chi BHXH ngắn hạn (2%): Không giữ lại và thanh quyết toán theo số phát sinh. Công ty chúng tôi cam kết: 1. Số lao động tham gia đóng BHXH, BHYT là đúng đối tượng theo quy định của pháp luật. 2. Công ty thực hiện đóng BHXH, BHYT, lập biểu, thanh toán quyết toán các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động đúng thời hạn quy định. GIÁM ĐỐC BẢO HIỄM XÃ HỘI TỔNG GIÁM ĐỐC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2