Bài 10: Vòng lặp – Thực hành

Chia sẻ: Pham Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
175
lượt xem
37
download

Bài 10: Vòng lặp – Thực hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương trình, một biến ‘số nguyên’, num, được khai báo. Vòng lặp ‘for’ được sử dụng để hiển thị các số chẳn đến 30. Đối số đầu tiên của vòng lặp ‘for’, khởi tạo biến num là 2. Đối số thứ hai của vòng lặp ‘for’, kiểm tra giá trị của biến có nhỏ hơn hoặc bằng 30 không. Nếu điều kiện này thỏa, lệnh trong vòng lặp được thực hiện. Lệnh ‘printf()’ được sử dụng để hiển thị giá trị của biến num. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 10: Vòng lặp – Thực hành

Đồng bộ tài khoản