Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện gen

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

1
418
lượt xem
128
download

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện gen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại sao cùng là hoa cẩm tú cầu( cùng kiểu gen) lại cho các màu sắc khác nhau như vậy? Nghiên cứu VD3 SGK cho biết: - Nguyên nhân gây bệnh - Hậu quả của bệnh - Khi nào bị bệnh mà bệnh không biểu hiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện gen

 1. THỰC HIỆN: GV PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
 2. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN I- MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Gen( ADN) mARN Polipeptit prôtêin tính trạng Sự biểu hiện củTại sao tính trều bước nên chịđịnh chi phối a gen qua nhi ạng do gen quy u sự của môi trường(chịu tố bên trong vàềbênởi yếu tố thể) yế ảnh hưởng nhi u b ngoài cơ môi trường?
 3. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN I- MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II- SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG
 4. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN Ví dụ 1: Giống thỏ Himalaya Cục nước đá Nghiên cứu ví dụ SGK trả lời các câu hỏi sau: Kết luận 1: Nhiệt độ cơ thể ( MT bên trong) đã ảnh h- Đặc điểm sự aổngng thỏắc tố trên da haythích? độ đã ưởng đến củ t giố hợp s Himalaya? Giải nhiệt ả- Để ưởng tới sự cho giải n của kiểu gen thể hiệnhành làm nh hchứng minh biểu hiệ thích, người ta đã tiến ra kiểunghiệm trên thỏ như thế nào? Kết quả? thí hình - Vậy màu lông thỏ chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào?
 5. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN Ví dụ 2: Hoa cẩm tú cầu Tại sao cùng là Kết luận 2: độ ẩm trong hoa cpH tú đất ( MT bên ngoài) đã cầu( cùng ảnh hưởng tớgen) quy kiểu i gen định tính ltriạchomàu sắc ạ ng các hoa cẩm màuầsắc tú c u khác nhau như vậy? Môi trường(độ pH) khác nhau
 6. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN Ví dụ 3. Bệnh phêninkêtô niệu ở người Nguyên nhân: Do gen lặn trên NST thường quy định Kết luận 3: Chế độ dinh dưỡng( MT bên ngoài) đã ảnh hưởngốtiới ạn chuyểnệhoáệaxitamin phêninalanin R losự biểu hi n b nh của gen Hậu quả: Gây thiểu năngứu tuệ và nhiều rối ết: n khác Nghiên c trí VD3 SGK cho bi loạ ở trẻ( Kiểu hình) - Nguyên nhân gây bệnh - Hậu quả của bệnh Nếu phát hiện sớm + ăn bị bệnh ợp lý ệnhtrẻ có thể phát - Khi nào kiêng h mà b thì không biểu hiện triển bình thường
 7. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN I- MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II- SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG Ví dụ 1: Giống thỏ Himalaya Ví dụ 2: Hoa cẩm tú cầu Ví dụ 3. Bệnh phêninkêtô niệu ở người Kết luận : Kiểu hình là sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường cụ thể
 8. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN I- MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II- SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG III- MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN a. Khái niệm mức phản ứng
 9. Giống lúa DR2 (KG) Nhà A Nhà B Nhà C Giống lúa DR2 (KG) Chăm sóc Chăm sóc Chăm sóc bình tốt( MT1) kém ( MT3) thường ( MT2) NS 3,5 tạ/ NS 2,5 tạ/ NS 1,5 tạ/ sào( KH1) sào( KH2) sào( KH3)
 10. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN I- MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II- SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG III- MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN a. Khái niệm mức phản ứng * Mức phản ứng là tập hợp trườkiểu hình của cùng một Môi các ng 1 Kiểu hình 1 kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau Môi trường 2 Kiểu hình 2 Có 2 loại mứấyphản mứMôi trường 3 Phân biKiểu hình 3 Có m c loại ứng:phản ứng? c ệt các - Mức phản ứloạirộng: là nhữngng Choạví dvề số lượng ng mức Môi n ứng? n tr ng ụ Kiểu hình n phả trườ tính ( năng suất, khối lượng, tốc độ sinh trưởng...) n môi trường - Mức phản ứng hẹp: là những tính trạng về n kiểuượng( chất l hình Mức phản ứng là gì? tỉ lệ bơ trong sữa, tỉ lệ nạc của thịt..)
 11. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN I- MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II- SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG III- MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN a. Khái niệm mức phản ứng b. Xác định mức phản ứng của một kiểu gen - Tạo ra được các cá thể có cùng một kiểu gen Làm thế nào để xác định mức - Với cây sinh sản sinh của một kiểu tgen?cành của cùng phản ứng dưỡng thì cắ các một cây đem trồng trong điều kiện môi trường khác nhau để theo dõi Kiểu hình khác nhau nhiều Mức phản ứng rộng Kiểu hình khác nhau ít Mức phản ứng hẹp
 12. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN I- MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II- SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG III- MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN a. Khái niệm mức phản ứng b. Xác định mức phản ứng của một kiểu gen c. Tính mềm dẻo của kiểu hình( thường biến)
 13. Ở NƯỚC Mùa hè Lông mỏng, nâu sẫm “ phao” trắng, xốp, thân hoặc xám đen lẫn với màu mềm nổi trên mặt nước đất, cát Ở CẠN Mùa đông Không có phao, thân thảo Lông dày, trắng lẫn với thích nghi với lối sống ở cạn màu tuyết Dừa nước Loài cáo Bắc cực, Nam cực
 14. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN I- MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II- SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG III- MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN a. Khái niệm mức phản ứng b. Xác định mức phản ứng của một kiểu gen Nguyên c. Tính mềm dẻo của kiểu hình( thường biến) nhân nào gây nên - Sự mềm dẻo kiểu hình là hiện tượng 1 .........(1)..........có thể thay đổi ........(2)..........trước ự mềm s những dẻo kiểu điều kiện ...........(3).........khác nhau - Sự mềm dẻo kiểu hình là do sự tự điều chỉnh hình? lí về sinh giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường - Mức độ mềm dẻo kiểu hình - Mức độ mềmụ thuộc u hình u tố nào?c vào kiểu gen ph dẻo kiể vào yế phụ thuộ
 15. Củng cố 1. Sự mềm dẻo kiểu hình có nghĩa là A. một kiểu hình có thể do nhiều kiểu gen quy định B. một kiểu gen có thể biểu hiện thành nhiều kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau C. tính trạng có mức phản ứng rộng D. sự điều chỉnh kiểu hình theo sự biến đổi của kiểu gen
 16. 2. Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm kiểu hình A. kiểu hình liên tục thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi B. kiểu hình ổn định khi môi trường thay đổi C. kiểu hình được tạo thành do sự tương tác giữa kiểu gen và điều kiện môi trường D. kiểu hình khó thay đổi khi môi trường thay đổi
 17. So sánh mức phản ứng và sự mềm dẻo kiểu hình qua bảng sau: Chỉ tiêu so Mức phản ứng Sự mềm dẻo KH sánh Khái niệm Tập hợp các kiểu hình của Thay đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen cùng một kiểu gen Nguyên nhân Tương tác với môi trường Sự tự điều chỉnh về sinh lí Đồng loạt, theo một Tính chất Tuỳ từng tính trạng hướng Di truyền được Không di truyền Ý nghĩa MPƯ càng rộng, sinh vật Thích nghi với sự thay càng thích nghi tiến đổi của môi trường hoá
 18. 3. Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng ” má lúm đồng tiền”có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào?
 19. Về nhà So sánh mức phản ứng và sự mềm dẻo kiểu hình qua bảng sau: Chỉ tiêu Mức phản ứng Sự mềm dẻo so sánh KH Khái niệm Nguyên nhân Tính chất Ý nghĩa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản