Bài 15: Hàm - Lí thuyết

Chia sẻ: Pham Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
182
lượt xem
57
download

Bài 15: Hàm - Lí thuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nói chung, các hàm được sử dụng trong C để thực thi một chuỗi các lệnh liên tiếp. Tuy nhiên, cách sử dụng các hàm thì không giống với các vòng lặp. Các vòng lặp có thể lặp lại một chuỗi các chỉ thị với các lần lặp liên tiếp nhau. Nhưng việc gọi một hàm sẽ sinh ra một chuỗi các chỉ thị được thực thi tại vị trí bất kỳ trong chương trình. Các hàm có thể được gọi nhiều lần khi có yêu cầu. Giả sử một phần của mã lệnh trong một chương trình dùng để...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 15: Hàm - Lí thuyết

Đồng bộ tài khoản