BÀI 20: EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA

Chia sẻ: Le Van Tuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
138
lượt xem
53
download

BÀI 20: EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THE DIALOGUE (đối thoại) Bà Ruth và bà Dorothy lại nói chuyện về ngày xưa. RUTH: DOROTHY: RUTH: If I'd lived in Sydney, I'd have learnt to swim. If I'd lived on a farm, I'd have owned a horse. • • DOROTHY: RUTH: DOROTHY: If I'd stayed at school, I'd have gone to university. If I'd stayed at school, I might've gone to university. I wouldn't have worked in Brown's Bakery. If I hadn't left school at fifteen, I'd have gone to university. • • If I'd married, I'd have had lots of children. If I'd married, I might've had lots...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 20: EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA

Đồng bộ tài khoản