Bài 22: Than phiền và Sự cố (tiếp theo)

Chia sẻ: Sir_danh_vt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
533
lượt xem
366
download

Bài 22: Than phiền và Sự cố (tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson 22: Complaints and Crises (continued). Bài 22: Than phiền và Sự cố (tiếp theo). Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài „Tiếng Anh Thương Mại‟ do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 22: Than phiền và Sự cố (tiếp theo)

Đồng bộ tài khoản