Bài 5: Cấu trúc rẽ nhánh

Chia sẻ: W W | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
189
lượt xem
34
download

Bài 5: Cấu trúc rẽ nhánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu điều kiện này đúng thì máy sẽ thực hiện công việc rồi tiếp tục thực hiện lệnh tiếp theo. Nếu điều kiện sai máy sẽ bỏ qua công việc và thực hiện lệnh tiếp theo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 5: Cấu trúc rẽ nhánh

  1. BÀI 5: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH 1. Lệnh IF .. THEN .. * Cú pháp: IF THEN; * Ý nghĩa: - Nếu điều kiện này đúng thì máy sẽ thực hiện công việc rồi tiếp tục thực hiện lệnh tiếp theo - Nếu điều kiện sai máy sẽ bỏ qua công việc và thực hiện lệnh tiếp theo. *Lưu đồ diễn tả lệnh: 2. Lệnh IF .. THEN .. ELSE.. * Lưu đồ diễn tả lệnh và ý nghĩa cách viết: * Cú pháp: IF THEN ELSE; * Ý nghĩa: - Nếu điều kiện này đúng, máy thực hiện công việc 1(không thực hiện công việc 2) rồi đến lệnh tiếp theo. - Nếu điều kiện sai máy thực hiện công việc 2 (không thực hiện công việc 1) rồi đến lệnh tiếp theo. * Lưu đồ diển tả lệnh: 1
  2. Chú ý: - Ðiều kiện là một biểu thức logic - Nếu sau THEN hoặc ELSE có nhiều hơn một lệnh thì ta phải gói lại trong BEGIN .. END; - Toàn bộ lệnh IF .. THEN .. ELSE xem như 1 lệnh đơn. Ví dụ : Viết chương trình tính căn bậc hai của số a với a nhập từ bàn phím. PROGRAM Tinh_can_bac_hai ; VAR a : Real ; BEGIN Write (’ Nhap so a = ‘ ) ; Readln(a) ; IF a < 0 THEN Write ( a : 10 : 2 ,’ La so am nen khong lay can duoc ') ELSE Writeln (’ Can bac hai cua ’, a : 2 : 2 ,’ la’ , SQRT(a) :10 : 3 ); Readln; {dung man hinh de xem ket qua} END. Ghi chú Trong chương trình trên, a ta thấy có dạng a :m :n với ý nghĩa m là số định khoảng mà phần nguyên của a sẽ chiếm chỗ và n là khoảng cho số trị phần thập phân của a 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản