Bài 6: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

Chia sẻ: Nguyen Thi Diu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

1
523
lượt xem
245
download

Bài 6: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các ký hiệu sau biểu diễn số quyền chọn mua, quyền chọn bán hoặc cổ phiếu: NC = số quyền chọn mua NP = số quyền chọn bán NS = số cổ phiếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

 1. QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI CHÍNH Baøi 3: Caùc  chieán löôïc  phoøng ngöøa  ruûi ro baèng  quyeàn choïn
 2. THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM C = giá quyền chọn mua hiện tại P = giá quyền chọn bán hiện tại S = giá cổ phiếu hiện tại 0 T = thời gian đến khi đáo hạn, dưới dạng phân số theo năm. X = giá thực hiện S = giá cổ phiếu khi đáo hạn quyền chọn T π = lợi nhuận của chiến lược
 3. THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM Các ký hiệu sau biểu diễn số quyền chọn mua, quyền chọn bán hoặc cổ phiếu: NC = số quyền chọn mua NP = số quyền chọn bán NS = số cổ phiếu
 4. THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM Phương trình lợi nhuận Số dương (+) tượng trưng cho vị thế mua và số âm (-) tượng trưng cho vị thế bán Nếu NC > ( ( (
 5. THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM Phương trình lợi nhuận – quyền chọn mua π = N C [Max(0, ST − X) − C] Người mua một quyền chọn mua, NC = 1, có lợi nhuận là π = Max(0, S T − X) − C Người bán một quyền chọn mua, NC = – 1, lợi nhuận là π = − Max(0, S T − X) + C
 6. THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM Phương trình lợi nhuận – quyền chọn bán π = N P [Max(0, X −ST ) − P] Đối với người mua một quyền chọn bán, NP = 1, π = Max(0, X − S T ) − P Đối với người bán một quyền chọn bán, NP = –1, π = − Max(0, X − S T ) + P
 7. THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM Phương trình lợi nhuận – cổ phiếu π = N S (ST − S0 ) Đối với người mua một cổ phiếu, NS = 1, lợi nhuận là π = ST – S0 Đối với người bán một cổ phiếu, NS = –1, lợi nhuận là π = – ST + S0
 8. THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM Các thời gian nắm giữ khác nhau Ba điểm thời gian T1, T2, và T. Lợi nhuận từ vị thế quyền chọn mua, nếu vị thế được đóng vào thời điểm T1 trước khi đáo hạn và khi giá cổ phiếu ST1 là: π = N C [C(S T1 , T − T1 , X) − C]
 9. THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM Các giả định •Cổ phiếu không trả cổ tức. •Không có thuế và chi phí giao dịch.
 10. THUAÄT NGÖÕ VAØ KHAÙI NIEÄM
 11. CAÙC GIAO DÒCH COÅ PHIEÁU Mua cổ phiếu
 12. CAÙC GIAO DÒCH COÅ PHIEÁU Bán khống cổ phiếu Phương trình lợi nhuận là π = N S (ST − S 0 ) với NS < 0.
 13. GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Mua quyền chọn mua
 14. GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Mua quyền chọn mua Lợi nhuận từ việc mua quyền chọn mua là π = N C [Max(0, S T − X) − C] với NC > 0. π = ST – X – C nếu ST > X π=–C nếu ST ≤ X
 15. GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Mua quyền chọn mua * S Giá cổ phiếu hòa vốn, T π = S* − X − C = 0 T S* = X + C T
 16. GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Lựa chọn giá thực hiện
 17. GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Lựa chọn thời gian sở hữu
 18. GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Lựa chọn thời gian sở hữu Thời gian sở hữu ngắn nhất cung cấp lợi nhuận cao hơn ứng với tất cả các mức giá cổ phiếu khi đáo hạn. Quyền chọn mua được nắm giữ lâu hơn, giá trị thời gian mất đi càng nhiều. Câu hỏi đặt ra: để tối đa hóa lợi nhuận, người ta nên nắm giữ quyền chọn với thời gian ngắn nhất có thể được???
 19. GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Bán quyền chọn mua • Một nhà kinh doanh quyền chọn thực hiện bán một quyền chọn mua mà không đồng thời sở hữu cổ phiếu được gọi là bán một quyền chọn mua không được phòng ngừa. • Lý do là vì vị thế này là một chiến lược có rủi ro cao, với khả năng bị lỗ không giới hạn. • Người bán quyền chọn mua không được phòng ngừa có trách nhiệm bán cổ phiếu mà hiện tại không sở hữu cho người mua quyền chọn mua theo yêu cầu.
 20. GIAO DÒCH QUYEÀN CHOÏN MUA Bán quyền chọn mua

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản