Bài 6: DỊCH VỤ HỘI THOẠI

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
116
lượt xem
46
download

Bài 6: DỊCH VỤ HỘI THOẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu được hội thoại là gì? Ứng dụng thực tiển của hội thoại trên internet, và sử dụng hội thoại tốt nhất. Giới thiệu hội thoại. Cài đặt các chương trình hội thoại. Thiết lập, sử dụng Yahoo chat và Skype. Xử lý các sự cố xảy ra. Câu hỏi bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6: DỊCH VỤ HỘI THOẠI

 1. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MÔN HỌC: INTERNET Bài 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET Bài 2: PHƢƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET Bài 3: WORLD WIDE WEB Bài 4: TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET Bài 5: THƢ ĐIỆN TỬ E-MAIL Bài 6: DỊCH VỤ HỘI THOẠI Bài 7: NHỮNG DỊCH VỤ PHỔ BIẾN KHÁC BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN THI CUỐI MÔN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 6: DỊCH VỤ HỘI THOẠI INTERNET Hiểu được hội thoại là gì? Ứng dụng thực tiển của hội thoại trên internet, và sử dụng hội thoại tốt nhất. Giới thiệu hội thoại Cài đặt các chương trình hội thoại Thiết lập, sử dụng Yahoo chat và Skype. Xử lý các sự cố xảy ra. Câu hỏi bài tập. 1
 2. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Hiểu được hội thoại và mô hình hoạt động. Có khả năng cài đặt, cấu hình và nâng cấp các chương trình hội thoại mới. Xử dụng thành thạo các chương trình Yahoo, Skype… Xử lý một số xự cố khi làm việc với trình hội thoại. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU HỘI THOẠI Hội thoại là chúng ta trao đổi với nhau bằng phương thức text, hoặc âm thanh,… trong thời gian thực. Hội thoại hay còn gọi là Chat. Mục đích hội thoại: Nói chuyện trực tiếp trong khoản thời gian thực. Thảo luận các vấn đề mà không phải đợi trả lời như sử dụng mail. Trao đổi thông tin một cách nhanh chóng bằng âm thanh, hình ảnh, hoặc dạng text. Tổ chức các cuộc hội thoại với nhiều thành viên. Có 2 hình thức hội thoại phổ biến là Chat Text và Chat Voice. Có 2 kiểu hội thoại là Web Chat và Instat Messaging(IM) Chat 2
 3. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU HỘI THOẠI Mục đích hội thoại: TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU HỘI THOẠI Mô hình hoạt động của hộ thoại: Chat Server: tạo, quản lí, kết thúc các phiên hội thoại của người dùng. Chat Client: Cung cấp cho người dùng các dịch vụ để hội thoại với nhau: Yahoo Messenger, Paltalk… Protocol: là giao thức để các hệ thống mạng liên lạc được với nhau. Port: chat Server dùng Port để phân biệt. Các dịch vụ chat client phải đăng ký một Port nhất định với Server khi hội thoại. 3
 4. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU HỘI THOẠI Giới thiệu một số dịch vụ: Yahoo ! Messenger TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU HỘI THOẠI Giới thiệu một số dịch vụ: Yahoo Messenger: do Yahoo cung cấp. Có nhiều dịch vụ: chat voice, chat text, hiện thị thông tin mail box, SMS…. Có 2 kiểu chat với dịch vụ của Yahoo: Web Chat và IM Chat Phải có tài khoải của Yahoo. Đăng ký tài khoản miễn phí tại trang Yahoo.com Tải miễn phí tại: http://messenger.yahoo.com/messenger/download/index.html Đây là dịch vụ hội thoại được sử dụng phổ biến nhất. Hỗ trợ tốt nhất cho Chat text. 4
 5. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU HỘI THOẠI Giới thiệu một số dịch vụ: Skype TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU HỘI THOẠI Giới thiệu một số dịch vụ: Skype: là một dịch vụ hội thoại internet được sử dụng phổ biến nhất. Cung cấp nhiều dịch vụ hội thoại: Voice và text. Trong đó có các dịch vụ có tính cước hoặc không tính cước. Skype hỗ trợ tốt nhất cho Chat voice, gọi điện thoại giữa 2 PC: PC to PC, PC to Phone, SkypeVoicemail…. Cần có một tài khoản của Skype, đăng ký miễn phí tại : http://skype.com, hoặc sau khi cài đặt sẽ tạo tài khoản. Dowload phần mềm cài đặt miễn phí tại: http://www.skype.com/intl/en/download/skype/windows/ Skype là dịch vụ hội thoại hỗ trợ tốt nhất cho vấn đề Voice chat. 5
 6. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU HỘI THOẠI Giới thiệu một số dịch vụ: Paltalk: TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU HỘI THOẠI Giới thiệu một số dịch vụ: Paltalk là một dịch vụ hội thoại trực tiếp trên internet miễn phí với nhiều tính năng hấp dẫn. Cung cấp nhiều dịch vụ hội thoại: Voice và text. Hỗ trợ cho người dùng hội thảo, nói chuyện, ca hát, họp mặt cả trăm. Âm thanh truyền qua máy nghe rõ không thua điện thoại. Cần có một tài khoản của Paltalk, đăng ký miễn phí tại : http://www.paltalk.com, hoặc sau khi cài đặt sẽ tạo tài khoản. Dowload phần mềm cài đặt miễn phí tại: http://www.paltalk.com Để sử dụng tốt Paltalk bạn cần một Micro, Phone, webcame. 6
 7. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU HỘI THOẠI Giới thiệu một số dịch vụ: Google Talk: TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU HỘI THOẠI Giới thiệu một số dịch vụ: Google Talk: là dịch vụ hội thoại của Google cung cấp. Giúp cho ngưởi sử dụng dịch vụ có thể trao đổi trực tiếp. Cung cấp nhiều dịch vụ hội thoại: Voice và text: Chat, nói chuyện, Call PC to PC, truyền file,… Google Talk hỗ trợ người dùng hội thoại với cách dịch vụ hội thoại khác nếu được Google hỗ trợ: MSM, Yahoo… Cần có một tài khoản của Google, đăng ký miễn phí tại : http://www.gmail.com, đông thời đây là địa chỉ mail. Dowload phần mềm cài đặt miễn phí tại: http://www.google.com/talk/ Google Talk là dịch vụ hội thoại tương tự Yahoo ! Messenger. 7
 8. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Google Talk: giống Yahoo nhƣng nhẹ hơn nhiều. Bước 1: Dowload Google talk tại:http://www.google.com/talk/ TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Google Talk: Bước 2: Double click để cài đặt và chọn I Agree để bắt đầu… 8
 9. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Google Talk: Bước 3: Click vào Finish để hoàn thành cài đặt và sử dụng. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Yahoo Messenger Bước 1: Dowload chương trình Yahoo ! Messenger tại: http://messenger.yahoo.com/download/ 9
 10. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Yahoo Messenger Bước 2: Cài đặt vào máy. Double Click vào file tải về để cài đặt. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Yahoo Messenger Bước 3: Click Next ở hộp thoại WelCome. 10
 11. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Yahoo Messenger Bước 3: Check vào hộp thoại License: Yes, I accept và Click Next. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Yahoo Messenger Bước 4: Click Next ở 2 hộp thoại Privacy Policy. 11
 12. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Yahoo Messenger Bước 5: Chọn thư mục cài đặt và click Next. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Yahoo Messenger Bước 6: Click Next ở hộp thoại Ready to Install, và bắt đầu… 12
 13. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Yahoo Messenger Bước 7: Click Finish kết thúc quá trình cài đặt và sử dụng. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Skype Bước 1: Dowload Skype tại:http://www.skype.com/intl/en/download/skype/windo ws/. 13
 14. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Skype Bước 2: Double click vào file Setup và bắt đầu cài đặt. Bước 3: Chọn ngôn ngữ cài đặt check vào Yes, I have read… Click Instal để bắt đầu. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Skype Bước 4: Cài đặt hoàn thành và sử dụng… 14
 15. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Đăng ký tài khoản Bước 1: Mở chương trình Yahoo, chọn vào Get a new… TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Đăng ký tài khoản Bước 2: Nhập vào các thông tin cần thiết ở trang đăng ký… 15
 16. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Đăng ký tài khoản Bước 2: Nhập vào các thông tin cần thiết ở trang đăng ký… Chọn trang Yahoo bạn muốn đăng ký :Vietnam, US… Nhập nhưng thông tin ở phần Tell us about yourself… Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sống. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Đăng ký tài khoản Bước 2: Nhập vào các thông tin cần thiết ở trang đăng ký… Nhập các thông tin cần thiết ở Select an ID and password. Gồm: Yahoo! ID and Email địa chỉ này là duy nhất, password cần để đăng nhập 16
 17. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Đăng ký tài khoản Bước 2: Nhập vào các thông tin cần thiết ở trang đăng ký… Nhập vào các thông tin phụ ở In case you forget … Nhập vào những chữ hiện ở dưới và click Create My Account. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Đăng ký tài khoản Bước 3: Hoàn thành và sử dụng. 17
 18. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Đăng ký tài khoản Bước 1: Mở chương trình Skype và nhấn vào Don’t have a… TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Đăng ký tài khoản Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết vào: Full name: tên của người dùng Choose Skupe Name: nick để sử dụng khi hội thoại. Password để tham gia vào hội thoại. Chọn vào Yes, I have read … Và chọn Next 18
 19. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Đăng ký tài khoản Bước 3: Nhập vào địa chỉ mail để nhận password nếu quên password, chọn Quốc Gia, và Thành phố. Và nhấn vào Sign In TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Đăng ký tài khoản Bước 4: Hoàn thành đăng ký và đăng nhập vào dịch vụ 19
 20. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Giao diện sử dụng Skype có giao diện màu xanh nước biển TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt các chƣơng trình hội thoại Giao diện sử dụng Skype:  Skype có giao diện dễ sữ dụng giống như các trình hội thoại khác: Yahoo ! Messenger, Paltalk…  Có các trình đơn: File, Account, Call, Chat…  Có thanh hiển thị Status: Online, Offline…  Có các tab: Contacts, Call Phones, History,…  Các button chức năng: Add, Search, Conference.  Cửa sổ hiển thị danh sách người dùng đang online hoặc offline. 20
Đồng bộ tài khoản