Bài 6: Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân

Chia sẻ: Nhien Le | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
8
download

Bài 6: Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hSDGjza

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6: Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân

  1. Bài 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN GV.Ths. Đinh Thị Cẩm Hà TỔ CHỨC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH LÃNH THỔ Các cấp chính quyền địa phương gồm: - Cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) - Cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) - Cấp xã (phường, thị trấn) Các đơn vị hành chính lãnh thổ ở các cấp đều tổ chức HĐND và UBND NỘI DUNG BÀI HỌC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN I. 1. Vị trí, tính chất pháp lý của HĐND 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND 3. Cơ cấu tổ chức của HĐND 4. Kỳ họp HĐDN 5. Đại biểu HĐND II. UỶ BAN NHÂN DÂN 1. Vị trí, tính chất pháp lý của UBND 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND 3. Cơ cấu tổ chức của UBND 4. Các hình thức hoạt động của UBND TÀI LIỆU HỌC TẬP • Luật tổ chức HĐND và UBND 2003 • Luật bầu cử đại biểu HĐND 2003 • Quy chế hoạt động của HĐND 2005 I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT PHÁP LÝ CỦA HĐND • Điều 119 -> HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương -> HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương SV NC THEO ĐỊNH HƯỚNG 1/ Về chức năng quyết định -> Làm rõ những vấn đề thuộc quyền quyết định của HĐND 2/ Về chức năng giám sát -> Mục đích giám sát -> Đối tượng thuộc quyền giám sát của HĐND -> Nội dung giám sát -> Hình thức giám sát -> Các biện pháp pháp lý mà HĐND có quyền áp dụng khi thực hiện chức năng giám sát Nhiệm vụ,quyền hạn của HĐND • Sv tự nghiên cứu và làm rõ: - Những nhiệm vụ chung của HĐND các cấp http://tm32b.come.vn/ tuantranviet@gmail.com
  2. - Những nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau giữa HĐND từng cấp - Những nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù của HĐND ở địa bàn đô thị 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HĐND Bộ máy tổ chức của HĐND: - Thường trực HĐND - Các ban của HĐND ! Chú ý: vai trò của từng cơ quan 4. KỲ HỌP HĐND • Ý nghĩa của kỳ họp HĐND • Việc tổ chức kỳ họp HĐND • Thông qua nghị quyết của HĐND tại kỳ họp II. UỶ BAN NHÂN DÂN 1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT PHÁP LÝ CỦA HĐND • Điều 123 HP 1992 -> UBND là cơ quan chấp hành của HĐND -> UBND là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ! Làm rõ tính chất chấp hành và hành chính của UBND 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBND • Những nv, quyền hạn chung của UBDN các cấp • Những nv, qhạn khác nhau giữa UBND từng cấp • Những nv, qhạn riêng của UBND ở địa bàn đô thị ! Làm rõ và nhận xét mối quan hệ giữa HĐND và UBND cấp trên trực tiếp • Những nv, quyền hạn chung của UBDN các cấp • Những nv, qhạn khác nhau giữa UBND từng cấp • Những nv, qhạn riêng của UBND ở địa bàn đô thị ! Làm rõ và nhận xét mối quan hệ giữa HĐND và UBND cấp trên trực tiếp • Thành viên UBND (Đọc thêm Nghị định 107/2004/NĐ-CP quy định về số lượng thành viên UBND từng cấp) • Các cơ quan chuyên môn của UBND (Đọc thêm Nghị định 13 và 14/2008/NĐ-CP 4. CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND • Hoạt động của tập thể UBND • Hoạt động của chủ tịch UBND http://tm32b.come.vn/ tuantranviet@gmail.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản