Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau

Chia sẻ: Nguyen Thi Diu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
667
lượt xem
271
download

Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phòng ngừa rủi ro là một thành phần của một tiến trình tổng thể hơn được gọi là quản trị rủi ro – đó chính là sự liên kết giữa mức độ rủi ro thực sự với mức độ rủi ro mong đợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau

 1. QUAÛN TRÒ RUÛI RO  TAØI CHÍNH Baøi 9: Chieán löôïc phoøng ngöøa ruûi ro baèng hôïp ñoàng kyø haïn vaø giao sau
 2. TAÏI SAO PHAÛI PHOØNG NGÖØA RUÛI RO • Các công ty phòng ngừa rủi ro để tiết kiệm thuế • Giảm chi phí phá sản • Giảm thiểu rủi ro trên tài sản của chính chủ sở hữu, những tài sản này phụ thuộc vào thành quả hoạt động của công ty. • Phòng ngừa rủi ro trong khi cung ứng các dịch vụ quản trị rủi ro cho các khách hàng.
 3. TAÏI SAO PHAÛI PHOØNG NGÖØA RUÛI RO Phòng ngừa rủi ro là một thành phần của một tiến trình tổng thể hơn được gọi là quản trị rủi ro – đó chính là sự liên kết giữa mức độ rủi ro thực sự với mức độ rủi ro mong đợi.
 4. CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG PHOØNG NGÖØA RUÛI RO Phòng ngừa vị thế bán nghĩa là phòng ngừa bằng cách bán trên thị trường giao sau. Phòng ngừa vị thế mua nghĩa là phòng ngừa bằng cách mua trên thị trường giao sau.
 5. CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG PHOØNG NGÖØA RUÛI RO
 6. CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG PHOØNG NGÖØA RUÛI RO Basic Basic = Giá giao ngay – Giá giao sau.
 7. CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG PHOØNG NGÖØA RUÛI RO T = thời gian đáo hạn t = thời gian trước kỳ đáo hạn S0 = giá giao ngay hôm nay f0 = giá giao sau hôm nay ST = giá giao ngay lúc đáo hạn fT = giá giao sau lúc đáo hạn St = giá giao ngay trước kỳ đáo hạn ft = giá giao sau trước kỳ đáo hạn Π = lãi từ chiến lược
 8. CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG PHOØNG NGÖØA RUÛI RO Đối với vị thế mua trên thị trường giao ngay, ta có lãi từ phòng ngừa rủi ro nếu được lưu giữ cho đến ngày đáo hạn là: Π (phòng ngừa vị thế bán) = ST – S0 (từ thị trường giao ngay) – (fT – f0) (từ thị trường giao sau)
 9. CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG PHOØNG NGÖØA RUÛI RO Đối với vị thế bán trên thị trường giao ngay và vị thế mua trên thị trường giao sau, dấu của phương trình trên sẽ đảo ngược lại; : Π (phòng ngừa vị thế mua) = – ST + S0 (từ thị trường giao ngay) + (fT – f0) (từ thị trường giao sau)
 10. CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG PHOØNG NGÖØA RUÛI RO kết thúc vị thế tại thời điểm t, nghĩa là kết thúc trước thời gian đáo hạn. Khi đó lãi từ phòng ngừa rủi ro vị thế mua trên thị trường giao ngay là: Π (phòng ngừa vị thế bán) = ST – S0 – (ft – f0)
 11. CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG PHOØNG NGÖØA RUÛI RO b0 = S0 – f0 (basic ban đầu) bt = St – ft (basic tại thời điểm t) bT = ST – fT (basic tại thời điểm đáo hạn)
 12. CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG PHOØNG NGÖØA RUÛI RO Kết thúc vị thế tại thời điểm t Π (phòng ngừa vị thế bán) = ST – ft – (S0 – f0) = bt – b0
 13. CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG PHOØNG NGÖØA RUÛI RO • Nếu giá giao ngay tăng nhiều hơn là giá giao sau, basic sẽ tăng lên. Đây được gọi là basic mở rộng và chúng làm cải thiện thành quả của phòng ngừa vị thế bán. • Nếu giá giao sau tăng nhiều hơn là giá giao ngay, basic sẽ giảm đi và làm giảm đi thành quả của phòng ngừa. Đây được gọi là basic thu hẹp.
 14. CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG PHOØNG NGÖØA RUÛI RO
 15. CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC PHOØNG NGÖØA Phòng ngừa tiền tệ Ngày 1 tháng 6, một nhà kinh doanh ôtô mua 20 chiếc xe thể thao của một công ty ở Anh và thanh toán bằng đồng bảng Anh vào ngày 1 tháng 11. Mỗi chiếc xe trị giá 35.000 bảng Anh. Nhà kinh doanh lo ngại rằng đồng bảng Anh sẽ tăng giá trong một vài tháng tới và làm cho chi phí mua ôtô tính bằng đồng đôla tăng lên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản