intTypePromotion=1

Bài giảng bệnh lý học thú y : Khái niệm cơ bản part 5

Chia sẻ: Ahfjh Kasjfhka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
158
lượt xem
29
download

Bài giảng bệnh lý học thú y : Khái niệm cơ bản part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

II. KHÁI NIỆM VỀ NGUYªN NHÂN BỆNH NIỆ VỀ BỆ Nguyên nhân bệnh học là môn khoa học nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh và điều kiện phát sinh ra bệnh. Việc nghiên cứu nguyên nhân bệnh có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm. Vì có nắm được nguyên nhân bệnh thì mới định ra được phương pháp điều trị bệnh chính xác và có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa sự xâm nhập của chúng vào cơ thể. 2.1. Một số quan niệm sai lầm về nguyªn Mộ số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng bệnh lý học thú y : Khái niệm cơ bản part 5

  1. II. KHÁI NIỆM VỀ NGUYªN NHÂN BỆNH  Nguyên Nguyên nhân bệnh học là môn khoa học  nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh và điều kiện phát sinh ra bệnh. Việc nghiên cứu nguyên nhân bệnh có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm. Vì có nắm được nguyên nhân bệnh thì mới định ra được phương pháp điều trị bệnh chính xác và có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa sự xâm xâm nhập của chúng vào cơ thể. 2.1. Một số quan niệm sai lầm về nguyªn nguyªn  nh©n nh©n bệnh học
  2. Thuyết nguyên nhân đơn thuần cho rằng VK là cho  nguyên nhân của mọi bệnh, cứ có VK là có bệnh, với thái độ cực đoan quá nhấn mạnh đến vai trò gây bệnh của VK, thuyết này đã bỏ qua vai trò và ảnh hưởng của các yếu tố khác trong quá trình phát sinh bệnh, cũng không quan tâm đến cơ chế bảo vệ của cơ thể. Trong thực tế hiện nay nhiều bệnh không phải do VK gây ra và nhiều khi tiêm VK vào cơ thể cũng không gây gây được bệnh. Thuyết điều kiện đơn thuần cho rằng bệnh tật cho  là do kết quả tác động tổng hợp của một số điều kiện và những điều kiện đó có thể gây bệnh mà không cần nguyên nhân bệnh đặc hiệu.
  3. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm, vì các điều kiện chỉ làm cho các quá trình phát sinh bệnh dễ dàng hơn chứ không thể thay thế được nguyên nhân bệnh. Học thuyết này mang tính tiêu cực, gây trở ngại cho công tác phòng trị bệnh. bệnh. Thuyết thể tạng cho rằng nguyên nhân bệnh cho không phải từ bên ngoài tới mà là do đặc điểm của cơ thể, do thể tạng của con vật. Đây là quan niệm của thuyết di truyền máy móc, nó không đề cập tới các yếu tố ngoại cảnh, như vậy nó chống lại khâu vệ sinh phòng bệnh nhằm nhằm ngăn ngừa bệnh tật.
  4. 2.2. Quan niệm khoa học về nguyªn nh©n nguyªn  bệnh học Quan Quan niệm đúng đắn về nguyên nhân bệnh học phải nêu lên được mối quan hệ chặt chẽ giữa nguyên nguyên nhân bệnh và điều kiện gây bệnh. Nguyên Nguyên nhân bệnh có vai trò quyết định và  điều kiện thì phát huy tác dụng của nguyên nhân bệnh. Nguyên nhân bệnh là yếu tố có hại, khi tác động lên cơ thể sẽ quyết định bệnh phát sinh và các đặc điểm phát triển của bệnh. Yếu tố gây bệnh phải đạt tới một cường độ nhất định (độc lực, liều lượng...) mới gây bệnh được. được.
  5. Như Như vậy, khi có nguyên nhân bệnh thì bệnh sẽ  phát ra trong những điều kiện nhất định, ngược lại, nếu có đầy đủ các điều kiện mà không có nguyên nhân bệnh thì bệnh cũng không thể phát phát ra được. Trong Trong những điều kiện nhất định thì nguyên  nhân bệnh có thể trở thành điều kiện gây bệnh, thí dụ: nuôi dưỡng kém là nguyên nhân của bệnh suy dinh dưỡng, thiếu Vitamin là nguyên nhân của bệnh thiếu Vitamin, nhưng nó lại là điều kiện để con vật bị nhiễm khuẩn, là điều điều kiện của các bệnh truyền nhiễm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản