intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng châm cứu thú y part 1

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

126
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với sự phát triển châm cứu trên người, châm cứu thú y được phát triển trong dân gian. Tư năm 974 TCN, tổ tiên ta đã dùng châm cứu để chữa say nắng. Trong cuốn "Châm cứu tiệp hiệu diễn ca" của Nguyễn Đại Năng đã có phần điều trị bệnh cho gia súc bằng châm cứu. Sách "Nam dược thần hiệu" của Tuệ Tĩnh đã ghi phương pháp điều trị nhiều bệnh của gia súc bằng thuốc nam kết hợp với châm cứu. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng châm cứu thú y part 1

  1. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I Nguy n Hùng Nguy t Châm Châm Cu Thú Y
  2. SƠ ð PHÁT TRI N C A CHÂM C U ðI N CHÂM Không dùng T châm thu c TH Y CHÂM Laser châm Hào châm CHÂM TÊ ði n nhi t Phương pháp Phương Phương MAI HOA k th p Chôn ch pháp m i pháp cũ CHÂM catgut CU CHÂM KIM ðông dư c CHÂM C U Nhân y THÚ Y Thú y Nhân y ðÔNG Y Tây y N NYH C
  3. L ch S Châm C u Trong Thú Y Kho ng 947- 948 Trư c công nguyên có khoa châm c u thú y. Năm 1974 - Cazieux (Pháp) châm tê trên bò, chó. Năm 1977 - Hananad H.W; Leonard gideon (M ) châm tê trên ng a. Năm 1976 - Nguy n Hùng Nguy t nghiên c u châm c u trên l n. Năm 1977 - Nguy n Hùng Nguy t nghiên c u châm c u trên bò. Năm 1979 - Nguy n Hùng Nguy t- Doãn Văn To - Lê Văn Sách làm ñ tài: “ ng d ng châm c u ch a b nh và châm tê ph u thu t cho gia súc". Năm 1982 - Nguy n Hùng Nguy t châm c u trên gia c m.
  4. L ch S Châm C u Trong Thú Y Năm 1982 - 1990 Ph m Th Xuân Vân - Nguy n Hùng n Nguy t châm c u ch a b nh cho trâu bò, ng a, l n, chó, mèo. Năm 1985 - 1990 - Nguy n Hùng Nguy t châm c u ch a n b nh cho chó c a B Công an V31, và S Công an Hà N i PC21. Năm 1990 - Sách Châm c u Thú y - Nguy n Hùng Nguy t - n ch biên. Năm 1993- Nư c C ng Hoà Ba Lan có GABINET "Phòng ch n n tr b ng châm c u cho chó". Năm 2003 - Sách Châm c u Thú y có b sung và nâng cao - n Nguy n Hùng Nguy t - ch biên. Năm 2002 - 2005- Nguy n Hùng Nguy t châm c u ñi u tr n hi n tư ng ch m sinh bò và m t s b nh khác gia súc.
  5. Châm C u Thú Y Châm c u là phương pháp ch a b nh c a y h c c truy n Á ðông. Châm và c u là hai cách ch a b nh khác nhau Châm là dùng kim châm vào huy t C u là dùng m i lá ng i c u ñ t trên huy t Thu t ng g i chung là châm c u
  6. Châm C u Thú Y Trên cơ s lý lu n chung c a châm c u ñã hình thành các n phương pháp ch a b nh khác nhau bao g m Phương pháp cũ n Phương pháp m i n Phương pháp k t h p n
  7. Châm C u Thú Y Phương pháp cũ n Ch a b nh không dùng thu c n Hào châm n Mai hoa châm n
  8. Châm C u Thú Y Phương pháp m i n ði n châm n Thu châm n Châm tê trong ph u thu t n Chôn ch catgut n
  9. Châm C u Thú Y Phương pháp k t h p n T châm n Laser châm n ði n nhi t n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2