Bài giảng chất lượng quản lý - chương II - Quản lý chất lượng

Chia sẻ: Nguyen Hieu Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:63

0
691
lượt xem
274
download

Bài giảng chất lượng quản lý - chương II - Quản lý chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.1 Khái niệm quản lý chất lượng? Chất lượng chỉ đạt được khi kiểm soát được toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng Hay cần quản lý các yếu tố này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chất lượng quản lý - chương II - Quản lý chất lượng

 1. Trường ĐH KT&QTKD Thái Nguyên Bài giảng: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Chương II: Quản lý chất lượng www.tueba.edu.vn LOGO 1
 2. Khoa QTKD Contents Khái niệm và vai trò của 1 quản lý chất lượng Nguyên tắc và chức 2 năng QLCL 3 Các phương pháp QLCL 4 Quản lý chất lượng dịch vụ www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 3. Khoa QTKD I.Khái niệm và vai trò của QLCL: 1.1 Khái niệm quản lý chất lượng?  Chất lượng chỉ đạt được khi kiểm soát được toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng Hay cần quản lý các yếu tố này – quản lý chất lượng. www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 4. Khoa QTKD I.Khái niệm và vai trò của QLCL: 1.1 Khái niệm QLCL: - Hoạt động quản lý trong chất lượng gọi là quản lý chất lượng. - Là một hoạt động có chức năng quản lý chung nhằm mục đích đề ra chính sách, mục tiêu và thực hiện bằng biện pháp KSCL, ĐBCL, HĐCL, CTCL trong HTCL. www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 5. Khoa QTKD I.Khái niệm và vai trò của QLCL: Chính sách  chất lượng Hoạch định Chất lượng Hệ thống hái niệm Chất lượng K Kiểm soát Chất lượng Đảm bảo Chất lượng www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 6. Khoa QTKD I.Khái niệm và vai trò của QLCL: Đặc điểm 1 2 3 -Là nhiệm vụ Mục tiêu là đảm -Là tổng hợp các hoạt động: hoạch của mọi người bảo chất lượng, định, tổ chức, trong tổ chức, cải tiến chất kiểm soát, điều trách nhiệm của lượng phù hợp chỉnh chất lượng.. mọi bộ phận, yêu cầu thị ­ Gồm các biện phòng ban. trường, chi phí pháp hành chính, -Được thực tối ưu. tổ chức, kinh tế, hiện trong toàn kỹ thuật, xã hội bộ các hoạt và tâm lý. động của tổ chức. www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 7. Khoa QTKD I.Khái niệm và vai trò của QLCL: 1920 1940 1960 1980 1990 Đả Kiể Kiể TQ Qu m m m M ản bả soá t ra lý C o t L www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 8. Khoa QTKD I.Khái niệm và vai trò của QLCL: 1.2 Vai trò của QLCL: - Là một bộ phận trong hệ thống quản lý của DN. - Vai trò của chất lượng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của DN. www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 9. Khoa QTKD II. Các nguyên tắc của quản lý chất lượng: Định hướng bởi Coi trọng khách hàng con người Thực hiện toàn Nguyên Thực hiện đồng diện, đồng bộ Tắc thời với đảm bảo và cải tiến CL Quản lý Nguyên tắc theo quá trình Kiểm tra www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 10. Khoa QTKD II. Các nguyên tắc, chức năng của QLCL: 2.1 Các nguyên tắc quản lý chất lượng: a) Định hướng bởi khách hàng: - Các sản phẩm, dịch vụ được sản xuất để đáp ứng các yêu cầu khách hàng Các yêu cầu chất lượng cũng phải xuất phát từ khách hàng www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 11. Khoa QTKD II. Các nguyên tắc, chức năng của QLCL: 2.1 Các nguyên tắc quản lý chất lượng: b)Coi trọng con người: - Áp dụng các biện pháp huy động mọi nguồn lực con người tại mọi cấp quản lý vào hoạt động quản lý chất lượng (lãnh đạo, cấp trung, công nhân). www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 12. Khoa QTKD II. Các nguyên tắc, chức năng của QLCL: 2.1 Các nguyên tắc quản lý chất lượng: b)Coi trọng con người: - Lãnh đạo cấp cao phải: Xây dựng chính sách CL; tạo lập môi trường nội bộ để lôi cuốn, huy động mọi người thực hiện các mục tiêu, CSCL; Là tấm gương cho mọi người. www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 13. Khoa QTKD II. Các nguyên tắc, chức năng của QLCL: 2.1 Các nguyên tắc quản lý chất lượng: b)Coi trọng con người: - Quản lý cấp trung: Có quan hệ trực tiếp với công nhân, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc người lao động thực hiện các biện pháp. www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 14. Khoa QTKD II. Các nguyên tắc, chức năng của QLCL: 2.1 Các nguyên tắc quản lý chất lượng: b)Coi trọng con người: - Công nhân: Phải được trao quyền, có trách nhiệm và chủ động thực hiện các công việc đã được giao. www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 15. Khoa QTKD Sự quan tâm và ghi nhận  Ghi nhận thành tích  Làm nơi làm việc trở nên có ý nghĩa hơn  Xây dựng môi trường hỗ trợ nhân viên  Xây dựng các mối quan hệ xã hội  Để nhân viên được nói lên quan điểm  Khuyến khích làm việc theo của mình nhóm  Xây dựng ý thức gắn  Tuyển dụng và phát triển bó với tổ chức những nhà quản lý có tinh thần phục vụ www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 16. Khoa QTKD II. Các nguyên tắc, chức năng của QLCL: 2.1 Các nguyên tắc quản lý chất lượng: c)Thực hiện toàn diện và đồng bộ: - Chất lượng là kết quả cuối cùng của toàn bộ các họat động của các phòng ban, bộ phận phải có quan điểm toàn diện và đồng bộ trong giải quyết các vấn đề. www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 17. Khoa QTKD II. Các nguyên tắc, chức năng của QLCL: Nguyên tắc 4 Đảm bảo chất lượng: Cải tiến chất lượng: Các hoạt động có Hoạt động nhằm KH ược thực hiện nâng cao hiệu quả trong hệ thống và hiệu suất các QLCL, được chứng họat động và quá minh đủ mức cần trình để gia tăng các thiết để tạo sự tin ích lợi cho KH và tổ tưởng từ khách chức, nâng cao chất hàng rằng các sản lượng sản phẩm, phẩm sẽ đáp ứng dịch vụ các yêu cầu của họ. www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 18. Khoa QTKD II. Các nguyên tắc, chức năng của QLCL: 2.1 Các nguyên tắc quản lý chất lượng: d)Thực hiện đồng thời với đảm bảo và cải tiến chất lượng: - Đảm bảo và cải tiến là 2 hoạt động quan trọng của QLCL, muốn tồn tại và phát triển, mọi tổ chức phải tập trung vào 2 hoạt động chính này. www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 19. Khoa QTKD II. Các nguyên tắc, chức năng của QLCL: 2.1 Các nguyên tắc quản lý chất lượng: e) Quản lý theo quá trình: A P ĐẦU VÀO ĐẦU RA C D QUÁ TRÌNH Tập hợp các hoạt động có liệuquan lẫn nhau hoặc tương tác để biến đổi đầu vào thành đầu ra. www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng
 20. Khoa QTKD II. Các nguyên tắc, chức năng của QLCL: Hoạt động nhằm biến đổi đầu vào thành đầu ra Đầu vào Quá trình Đầu ra Nguồn lực: Kết quả: Con người Sản phẩm Phương tiện/ máy móc Dịch vụ Nguyên liệu Hiệu suất Phương pháp www.tueba.edu.vn Ths.Đặng Quang Hưng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản