intTypePromotion=3

Bài giảng Chủ đề 7: Quản lý và sử dụng tài liệu truyền thông

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
44
lượt xem
8
download

Bài giảng Chủ đề 7: Quản lý và sử dụng tài liệu truyền thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chủ đề 7: Quản lý và sử dụng tài liệu truyền thông trình bày về khái niệm tài liệu truyền thông, các loại tài liệu TT về DS, SKSS; vai trò của tài liệu, sản phẩm truyền thông; nội dung quản lý TL truyền thông; đánh giá mức độ sử dụng tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chủ đề 7: Quản lý và sử dụng tài liệu truyền thông

CHỦ ĐỀ 7<br /> QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG<br /> <br /> TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG<br /> Người trình bày : TS. Phan Quốc Anh<br /> Thời gian : 180 phút<br /> Đối tượng: Cán bộ QLTT tỉnh, huyện<br /> Tài liệu: Cuốn 15 phần II, Tài liệu phát tay<br /> <br /> MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC<br /> Mục tiêu: Đến cuối bài học, học viên có thể:<br /> 1. Mô tả được toàn bộ nội dung của chủ đề<br /> này trong chương trình đào tạo cán bộ quản<br /> lý truyền thông cấp tỉnh, huyện<br /> 2. Nắm được những kiến thức cơ bản liên<br /> quan đến việc sử dụng, bảo quản sản phẩm,<br /> tài liệu truyền thông.<br /> 3. Nắm được những bước cơ bản của quá<br /> trình thiết kế, xây dựng tài liệu truyền thông<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Khái niệm tài liệu truyền thông.<br /> 2. Các loại tài liệu TT về DS, SKSS (gọi tắt là TL).<br /> 3. Vai trò của tài liệu, sản phẩm truyền thông<br /> 4. Nội dung quản lý TL truyền thông<br /> 5. Đánh giá mức độ sử dụng tài liệu<br /> 6. Các bước xây dựng TL truyền thông<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> HỎI, ĐÁP<br /> THẢO LUẬN NHÓM<br /> <br /> PHƯƠNG TIỆN<br /> MÁY CHIẾU<br /> BẢNG TRẮNG, BÚT DẠ, GIAÁY Ao<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản