Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Glucid part 2

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
6
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Glucid part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐƯỜNG PHÂN “YẾM KHÍ” (EMBDEN- MEYERHOF) EMBDEN- MEYERHOF) Phương trình TQ: Glucose + 2 ADP + 2 Pi ý nghĩa: + Năng lượng: Glucose - 2 ATP, Glucosyl/ Glycogen - 3 ATP Glucose - ít,se, lactose, Saccharose) PolyPoly-rid (Tinh bột, Glycogen) - Ms (Glc, Ga, F,M) Hấp thu: thu: + Tốc độ khác nhau: Ga G F M. + Hấp thu từ ruột non

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Glucid part 2

  1. GLUCOSE Hexokinase ATP 1 ADP (Glucokinase) G - 6P 2 GĐ1: 2 lần Phosphoryl F- 6P hóa : G-> GAP ATP P-fructokinase 3 ADP F-1,6DP 4 GAP DOAP 5 NAD Pi 6 NADH2 1,3-DPG ADP 7 ATP 3-PG 8 GĐ2: “O”GAP..-> Lactat 2-PG 9 H2O P.E.P ADP Pyruvatkinase 10 ATP 11 Lactat Pyruvat LDH SƠ ĐỒ: ĐƯỜNG PHÂN YẾM KHÍ (EMBDEN- MEYERHOF)
  2. CH2OH Glucose 1-Hexokinase/Glucokinase ATP 1 CH2O-P GĐ 1: 2 G-6P lần “P” G- (-) CH2O-P -> 2 GAP F-6P O ATP - P.fructokinase 3 3 P-OH2C O CH2O-P CHO F-1,6DP (Edlt) CHOH CH2O-P CH2O-P GAP C=O 5 CH2OH O=CO~P NAD CHOH 1,3-DPG DOAP NADH2 CH2O-P ADP GĐ 2: ATP COOH “O”GAP CHOH 3-PG CH2O-P --->Lactat COOH HCO-P 2-PG CH2OH H2O COOH CO~P P.E.P CH2 ADP 10-Pyruvatkinase ATP COOH COOH Lactat HCOH CO LDH Pyruvat CH3 CH3
  3. ĐƯỜNG ĐƯỜNG PHÂN “YẾM KHÍ” (EMBDEN- MEYERHOF) Phương Phương trình TQ: Glucose Glucose + 2 ADP + 2 Pi 2 Lactat + 2 ATP ý nghĩa: + Năng lượng: Glucose -> 2 ATP, Glucosyl/ Glycogen -> 3 ATP Năng lucose ATP, - ít, nhưng là quá trình duy nhất tạo NL cho cơ thể/ thiếu O2. ít, duy + Thực tiễn: Lao động với cường độ cao =>  acid lactic => ức Thực acid chế thần kinh cơ, làm cho cơ thể, bắp đau nhức. * ĐP “YK”: sơ đồ, diễn biến và ý nghĩa? ĐP * 3 ATP từ Glucosyl/glycogen?
  4. ĐƯỜNG ĐƯỜNG PHÂN “ÁI KHÍ” Giống ĐP" yếm khí ": 10 f.ư: Glucose ---> pyruvat. 10 --- pyruvat. Khác: “O” Khác: “O” pyruvat tạo acetylCoA, sau đó acetylCoA => Krebs oxy oxy hoá hoàn toàn = CO2 + H2O và NADH2, FADH2 -> đi vào chuỗi HHTB => NL Pyruvat Pyruvat -> AcetylCoA: + f/h đa E Pyruvat-dehydrogenase: dehydrogenase: - Pyruvat DH (E1) - Dihydrolipoyl transacetylase (E2) - Dihydrolipoyl DH (E3) + 5 CoE: NAD, FAD, CoA; Thiamin pyrophosphat (vitamin B1) CoE: Thiamin (vitamin & acid lipoic liên kết với nhau = LTPP lipo Phản Phản ứng TQ: Pyruvat DH Pyruvat Pyruvat AcetylCoA Krebs CoA NAD NADH2 LTPP
  5. DIỄN DIỄN BIẾN Quá trình gồm 5 f/ứ: f/ứ 1: Oxy hoá, khử CO2 của Pyruvat tạo f/h Enzym- Acetal và CO2: của Pyruvat Acetal CO CH3CO-COOH + E1-TPP --> E1-TPP-CHOH-CH3 + CO2 TPP -- f/ứ 2: E- acetal kết hợp với acid Lipoic "O" tạo Acetyl -E2, -> E1-TPP: acetal E2, S SH E1-TPP-CHOH-CH3 + E2-L E2-L + E1-TPP S S~CO-CH3 f/ứ 3: Acetyl-E2 kết hợp với CoA tạo AcetylCoA & tạo acid lipoic "K": E2 AcetylCoA tạo SH SH E2-L + HSCoA HSCoA CH CO~SCoA CH3CO~SCoA + E2-L S~CO-CH3 SH f/ứ f/ứ 4: "O" acid lipoic "K" nhờ E3 tạo FADH2, -> a. lipoic "O": SH S E2-L + E3-FAD E2-L + E3-FADH2 SH S f/ứ 5: Khử E3 -FADH2 tạo NADH2 & giải phóng E3-FAD: E3-FADH2 + NAD E3-FAD + NADH2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản