intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Glucid part 4

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

136
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ý NGHĨA CHU TRÌNH PENTOSE PHOSPHAT 1. ý nghĩa quan trọng nhất là: cung cấp NADPH2CoEnzym khử cần thiết để tổng hợp: + Acid béo (- TG, PL..) (+ Cholesterol (Acid mật, MM, Choles ester hoá). 2. Cung cấp Ribose-5P: RiboseTổng hợp acid nucleic (đặc biệt quan trọng trong mã hoá và thông tin di truyền).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Glucid part 4

  1. Ý NGHĨA CHU TRÌNH PENTOSE PHOSPHAT NGHĨA 1. 1. ý nghĩa quan trọng nhất là: cung cấp NADPH2- NADPH CoEnzym khử cần thiết để tổng hợp: + Acid béo (-> TG, PL..) + Cholesterol (Acid mật, MM, Choles ester hoá). Cholesterol 2. 2. Cung cấp Ribose-5P: 5P: Tổng hợp acid nucleic (đặc biệt quan trọng trong mã hoá và thông tin di truyền).
  2. VÒNG VÒNG ACID URONIC VÀ ACID ASCORBIC Xảy ra: - Động vật: tế bào gan, bào tương TB Động - Thực vật. Thực Gồm Gồm 3 giai đoạn: (Sơ đồ) -Tạo acid glucuronic từ G-6 P (QT nhất) - Biến đổi L-Gulonat => acid ascorbic/ thực vật - Tạo xy-5P từ L-Gulonat, sau đó Xy-5P => G-6P ban đầu. ý nghĩa: - Cung cấp acid glucuronic: liên hợp với bilirubin TD tạo Bili LH (vai trò LH khử độc/gan). - Tổng hợp vitamin C (ở thực vật).
  3. A ascobic 2 H2 2 Ceto-L- gulonolacton Thực vật O2 Gulonolacton H2O NAD+ L-Gulonat NAD+ NADH NADH “K” “O” 3 Ceto gulonat D-Glucuronat UDP CO2 H2O UDP-Glucuronat L-Xylulose Vòng Uronic Acid NADH NADPH “O” NAD+ NADP Đ.Vật UDP-Glucose L-Xylitol “O” PP NAD+ UTP NADH Glucose-1P D-Xylulose ATP ADP G Glucose-6P D-Xylulose-5P Vòng Pentose-P
  4. TỔNG TỔNG HỢP GLUCOSE Tân tạo glucose từ pyruvat và các chất khác: • * Từ pyruvat: Là Là quá trình ngược lại của " ĐP ", ngược 3 f.ư (10, 3,1): f/ư10 f/ư10: Phản ứng đi ngược lại từ pyruvat đến P.E.P (*): Pyruvat + CO2 Pyruvat carboxylase Oxaloacetat P.E.P carboxykinase Oxaloacetat P.E.P ATP ADP + PI GTP GDP CO2 Fructo-diphosphatase f/ư 3: F-1,6DP + H2O F-6P + Pi G-6P + H2O Glucose-6phosphatase f/ư 1: Glucose + Pi * Từ lactat: “O” Lactat + NAD Pyruvat + NADH2 LDH
  5. TỔNG TỔNG HỢP GLUCOSE Từ SPTG của vòng Krebs và các aminoacid sinh đường: - Oxaloacetat là chất mang của Krebs và là tiền chất của Oxaloacetat chất của PEP. Vì vậy tất cả các SPTG Krebs như - cetoglutarat, cetoglutarat, succinylCoA... succinylCoA... đều có thể được tân tạo glucose (hoặc glycogen). - Các aminoacid có khả năng biến đổi = SPTG của vòng Các Krebs Krebs đều có thể tạo glucose như Ala, Asp (TĐA*), Val.. Từ các ose khác: - fructose: Fructokinase Fructose F-1P Hexokinase GAP DOAP + ATP + ATP F-6P F-1,6DP G-6P Glycogen Đường phân Glucose
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2