Bài giảng Cơ học vật liệu: Chương 5 - Dương Phạm Tường Minh

Chia sẻ: Vu Toan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
9
lượt xem
1
download

Bài giảng Cơ học vật liệu: Chương 5 - Dương Phạm Tường Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 giúp người học hiểu về "Phân tích và thiết kế dầm chịu uốn". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Biểu đồ lực cắt và mô men uốn, mối quan hệ giữa tải trọng, lực cắt và mô men uốn, thiết kế dầm mặt cắt không đổi chịu uốn,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ học vật liệu: Chương 5 - Dương Phạm Tường Minh

5<br /> <br /> Phân tích và thiết kế<br /> dầm chịu uốn<br /> <br /> Nội dung<br /> Giới thiệu<br /> Biểu đồ lực cắt và mô men uốn<br /> Ví dụ 5.1<br /> Ví dụ 5.2<br /> Mối quan hệ giữa tải trọng, lực cắt và mô men uốn<br /> Ví dụ 5.3<br /> Ví dụ 5.5<br /> Thiết kế dầm mặt cắt không đổi chịu uốn<br /> Ví dụ 5.8<br /> <br /> 5-2<br /> <br /> Giới thiệu<br /> • Mục đích - Phân tích và thiết kế dầm chịu uốn<br /> <br /> • Dầm - Các thanh chịu uốn<br /> • Tải trọng ngang tác dụng lên dầm được chia<br /> thành tải trọng tập trung và tải trọng phân bố<br /> • Ngoại lực tác dụng gây ra nội lực bao gồm lực<br /> cắt (hợp lực của ứng suất tiếp phân bố trên mặt<br /> cắt) và mô men uốn (hợp lực của ứng suất pháp<br /> phân bố trên mặt cắt)<br /> • Ứng suất pháp thường lấy làm tiêu chuẩn thiết<br /> kế tới hạn<br /> x  <br /> <br /> My<br /> I<br /> <br /> m <br /> <br /> Mc M<br /> <br /> I<br /> S<br /> <br /> Ta cần phải xác định vị trí và độ lớn của mô<br /> men uốn lớn nhất<br /> 5-3<br /> <br /> Giới thiệu<br /> Phân loại dầm<br /> Dầm<br /> tĩnh<br /> định<br /> <br /> (a) Dầm gối tựa đơn<br /> <br /> Dầm<br /> siêu<br /> tĩnh<br /> <br /> (d) Dầm liên tục<br /> <br /> (b) Dầm mút thừa<br /> <br /> (e) Dầm một đầu ngàm<br /> và một đầu tựa đơn<br /> <br /> (c) Dầm công xôn<br /> <br /> (f) Dầm ngàm 2 đầu<br /> <br /> 5-4<br /> <br /> Biểu đồ lực cắt và mô men uốn<br /> • Để xác định ứng suất pháp và ứng suất tiếp<br /> lớn nhất cần phải xác định được các nội lực<br /> lớn nhất: lực cắt và mô men uốn lớn nhất.<br /> • Lực cắt và mô men uốn được xác định bằng<br /> phương pháp mặt cắt.<br /> • Quy ước dấu của lực cắt V và V’ ; mô men<br /> uốn M và M’<br /> <br /> Nội lực<br /> (lực cắt và mô men uốn dương)<br /> <br /> 5-5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản