intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Cao Kim Tuyến

Chia sẻ: Tieu Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

42
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, hệ thống tập tin (File System), định nghĩa một CSDL, các đối tượng sử dụng CSDL, hệ quản trị CSDL, các mức của một CSDL, các mô hình dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Cao Kim Tuyến

CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> <br /> GV<br /> : CAO THỊ KIM TUYẾN<br /> Email : tuyenctk@uit.edu.vn<br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> (Thời lượng: 45LT)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về CSDL<br /> Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ<br /> Chương 3: Đại số quan hệ<br /> Chương 4: Ngôn ngữ SQL<br /> Chương 5 Ràng buộc toàn vẹn<br /> Chương 6: Phụ thuộc hàm và các dạng chuẩn<br /> Ôn tập<br /> 2<br /> <br /> THÔNG TIN KHÓA HỌC<br /> 1.<br /> <br /> 2.<br /> 3.<br /> <br /> Thông tin liên lạc:<br /> - E-mail: tuyenctk@uit.edu.vn<br /> - Moodle<br /> Bài giảng: Moodle<br /> Đánh giá:<br /> - Kiểm tra giữa kỳ: 20%<br /> - Kiểm tra cuối kỳ: lý thuyết (50%) + thực hành (30%)<br /> - Quá trình.<br /> 3<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Slides bài giảng<br /> Giáo trình tham khảo trong đề cương môn học<br /> Nguyễn Đăng Tỵ, Đỗ Phúc, Giáo trình Cơ sở Dữ liệu, Đại<br /> học Quốc gia TP. HCM, 2003;<br /> Trần Nguyên Phong, Giáo trình thực hành SQL;<br /> Silberschatz, A., Henry F. Korth and Sudarshan, S.,<br /> Database System Concepts, Fourth Edition. McGraw Hill,<br /> 2004;<br /> Elmasri, R. and Shamkant B. Navathe, Fundamentals of<br /> Database Systems, Fourth Edition, Addison-Wesley,<br /> 2004. …<br /> 4<br /> <br /> Chương 1:<br /> Tổng quan về CSDL<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> <br /> Giới thiệu<br /> Hệ thống tập tin (File System)<br /> Định nghĩa một CSDL<br /> Các đối tượng sử dụng CSDL<br /> Hệ quản trị CSDL<br /> Các mức của một CSDL<br /> Các mô hình dữ liệu<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2