intTypePromotion=3

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Hồng Phương

Chia sẻ: Nguyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
1
lượt xem
0
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Hồng Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ thống xử lý tệp truyền thống và những hạn chế của nó, các hệ cơ sở dữ liệu, sự phân loại các hệ CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Hồng Phương

  1. Nội dung chương này Chương 1 • 1.1 Các hệ thống xử lý tệp Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu  truyền thống và những hạn chế của nó. Ng ễn Hồng Phương Nguyễn • 1.2 1 2 Các hệ CSDL: khái niệm niệm, phuongnh@soict.hut.edu.vn khả năng, kiến trúc, người http://is.hut.edu.vn/~phuongnh dùng của một hệ quản trị CSDL. Bộ môn Hệ thống thông tin Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông • 1.3 Sự phân loại các hệ Đại học Bách Khoa Hà Nội CSDL. 1 2 1.1 Các hệ thống xử lý tệp truyền thống Các hệ thống xử lý tệp truyền thống • Bước khởi đầu của quá trình • Mỗi chương trình ứng dụng tin học hóa doanh nghiệp. định nghĩa và quản lý các tệp • Tập trung vào nhu cầu xử lý dữ liệu dữ liệu của riêng nó. của các phòng riêng lẻ trong tổ chức màà không khô xem xét é tổng ổ thể hể tổ ổ chức hứ • Trước khi xuất hiện các phần này. mềm hệ quản trị CSDL, trong • Viết một chương trình mới quá khứ các hệ thống trên cơ đối với mỗi ứng dụng đơn lẻ, sở tệp đã được tạo lập để xử không có kế hoạch, không có lý một số lượng lớn dữ liệu. mô hình hướng đến sự tăng trưởng. 3 4 Hạn chế của các hệ thống Nội dung chương này xử lý tệp truyền thống • Dư thừa và không nhất quán dữ liệu • 1.1 Các hệ thống xử lý tệp • Khó khăn trong truy nhập dữ liệu truyền thống và những hạn chế của nó. • Cô lập và hạn chế chia sẻ dữ liệu • 1.2 1 2 Các hệ CSDL: khái niệm, niệm • Các vấn đề về an toàn và toàn vẹn  khả năng, kiến trúc, người • Các vấn đề về độ tin cậy dùng của một hệ quản trị • Sự phụ thuộc dữ liệu của các chương CSDL. trình ứng dụng • 1.3 Sự phân loại các hệ CSDL. 5 6 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  2. 1.2 Các hệ cơ sở dữ liệu Ví dụ về quản lý đào tạo • Thông tin cần quan tâm • CSDL (database) là gì ? – Khóa học, lớp học, sinh viên, giáo viên, • Tại sao phải sử dụng CSDL ? môn học,… – Thông tin về sinh viên: thông tin cá • Tại sao phải tìm hiểu về các hệ CSDL nhân,, thôngg tin học ọ tập,… ập, (d t b (database systems) t )? – Thông tin về môn học: khối lượng, giáo viên, lịch học,… • Cần lưu trữ những thông tin đa dạng Cơ sở dữ liệu 7 8 Ví dụ: khai thác thông tin “Hình dung” về xây dựng một CSDL • Sinh viên – Các môn học của Viện Công nghệ thông • Yêu cầu tin và Truyền thông? – Lưu trữ thông tin cần thiết một cách chính xác – Điểm thi môn “Hệ cơ sở dữ liệu” ? – Truy xuất thông tin hiệu quả • Giáo viên • Thực hiện – Danh sách sinh viên lớp Tin2-K49 ? – Xá Xác định đị h yêu ê cầu ầ nghiệp hiệ vụ – Thời khóa biểu của lớp Tin2-K49 ? – Xác định thông tin cần lưu trữ – Xác định cách thức lưu trữ • Giáo vụ • Cần công cụ trợ giúp xây dựng một CSDL – Danh sách sinh viên K47 tốt nghiệp loại giỏi ?... Phần mềm quản trị CSDL Phần mềm ứng dụng 9 10 Các khái niệm cơ bản Cơ sở dữ liệu (database) • Là một tập hợp các dữ liệu ứng dụng – Biểu diễn một vài khía cạnh nào đó của thế hệ CSDL giới thực – Có liên hệ logic thống nhất CSDL – Được thiết kế và bao gồm những dữ liệu phục vụ một mục đích nào đó. • Là một bộ sưu tập các dữ liệu tác nghiệp được lưu trữ lại và được các hệ ứng dụng của một xí nghiệp cụ thể nào đó sử dụng. Hệ QTCSDL 11 12 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Hệ cơ sở dữ liệu (Database Management System System--DBMS) • Là một hệ thống phần mềm cho • Là một hệ thống gồm 4 thành phần phép – Hệ quản trị CSDL – Định nghĩa, tạo lập: xác định kiểu, cấu – Phần cứng trúc, ràng buộc dữ liệu, lưu trữ dữ liệu trên ê cácá thiết h ế bị b nhớ. hớ – CSDL và phần mềm ứng dụng – Thao tác: truy vấn, cập nhật, kết xuất,… – Những người sử dụng các CSDL cho các ứng dụng khác nhau • Ví dụ: Hệ quản lý đào tạo, hệ quản lý • Ví dụ: MS SQL Server, DB2, nhân sự, hệ quản lý kinh doanh,… MS Access, Oracle, FoxPro,… 13 14 Hệ CSDL Các tính năng của hệ quản trị CSDL • Quản lý dữ liệu tồn tại lâu dài Hệ Ứng dụng – Định nghĩa dữ liệu CSDL – Quản lý lưu trữ • Truy T xuất ất dữ liệu liệ một ột cách á h hiệu hiệ quả ả Hệ Quản Trị CSDL – Biểu diễn các thao tác dữ liệu – Xử lý câu hỏi – Quản trị giao dịch CSDL CSDL 15 16 Các tính năng của hệ quản trị CSDL Các ngôn ngữ • Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data • Hỗ trợ ít nhất một mô hình dữ liệu Definition Language - DDL) • Đảm bảo tính độc lập dữ liệu – Cấu trúc dữ liệu – Mối liên hệ giữa các dữ liệu và quy tắc, ràng • Hỗ trợ các ngôn ngữ cấp cao nhất buộc áp đặt lên dữ liệu định ị cho p phépp người g sử dụng ụ g định ị • Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data M i l ti Manipulation L Language - DML) nghĩa cấu trúc của dữ liệu, truy nhập – Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa dữ liệu trong CSDL và thao tác dữ liệu • Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Data • Điều khiển truy nhập Control Language - DCL) – Thay đổi cấu trúc của các bảng dữ liệu • Phục hồi dữ liệu – Khai báo bảo mật thông tin – Quyền hạn của người dùng trong khai thác CSDL 17 18 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  4. Sự trừu tượng hóa dữ liệu Tương ứng 3 mức với ngôn ngữ Pascal Type khach_hang = record Khung nhìn 1 ... Khung nhìn n ten:string; ngay_sinh:string; Mức khung nhìn dia_chi:string; (ngoài) mô tả cách mà người sử dụng có thể nhìn thấy dữ end; liệu • Mức vật lý: một bản ghi khach_hang được mô tả Sơ đồ khái niệm như hư mộtột khối nhớ, hớ chương hươ t ì h dịch trình dị h che h dấu dấ các á (logic) định nghĩa cấu trúc logic của dữ liệu, dữ liệu nào chi tiết mức này đối với người lập trình. Mức quan niệm được lưu trữ và mối quan • Mức logic: mỗi bản ghi được mô tả bởi một định (logic) hệ giữa các dữ liệu nghĩa kiểu, người lập trình sử dụng ngôn ngữ lập trình làm việc tại mức trừu tượng này. định nghĩa cấu trúc các tệp và chỉ dẫn được sử • Mức khung nhìn: người sử dụng máy tính thấy Sơ đồ trong dụng trong cơ sở dữ liệu một tập các chương trình ứng dụng, che dấu (vật lý) (cách lưu trữ dữ liệu như những chi tiết về các kiểu dữ liệu Mức lưu trữ thế nào) (trong) 19 20 Kiến trúc của một hệ quản trị CSDL Quản lý lưu trữ Các thay đổi sơ đồ Các truy vấn Các thay đổi dữ liệu • Yêu cầu Bộ quản lý lưu trữ – lưu trữ và truy xuất Bộ xử lý dữ liệu trên các thiết Quản lý buffer Quản lý câu hỏi Bộ quản trị bị nhớ giao giao dịch g ị dịch • Thực hiện Quản lý tệp Bộ quản lý – Tổ chức tối ưu dữ liệu lưu trữ trên thiết bị nhớ – Tương tác hiệu quả Metadata & với bộ quản lý tệp Data dictionary Data & index (từ điển dữ liệu) (chỉ mục) Siêu dữ liệu Dữ liệu (data) (metadata) 21 22 Xử lý câu hỏi Quản trị giao dịch • Yêu cầu Bộ xử lý câu hỏi – Tìm kiếm dữ liệu trả Bộ biên dịch • Yêu cầu lời cho một yêu cầu – Định nghĩa giao dịch: một tập các thao Bộ tối ưu truy vấn. tác được xử lý như một đơn vị không Bộ đánh giá • Thực hiện chia căt được. – Biến đổi ổ truy vấn ở – Đảm bảo tính đúng đắn ắ và tính nhất mức cao thành các Bộ quản lý quán của dữ liệu. yêu cầu có thể hiểu lưu trữ được bởi hệ CSDL. • Thực hiện – Lựa chọn một kế – Quản lý điều khiển tương tranh. Metadata & hoạch tốt nhất để trả Data dictionary Data & index – Phát hiện lỗi và phục hồi CSDL lời truy vấn này. 23 24 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  5. Người dùng Người dùng • Người phân tích hệ thống và phát triển ứng • Người thiết kế và cài đặt hệ QTCSDL: dụng: chịu trách nhiệm xác định yêu cầu của chịu trách nhiệm thiết kế và cài đặt các người dùng cuối, xác định các giao dịch cần thiết module của hệ QTCSDL và các giao diện để đáp ứng các yêu cầu người dùng. Người lập trình ứng dụng cài đặt những yêu cầu này trong dưới hình thức các gói phần mềm chương hươ t ì h kiểm trình, kiể thử gỡ thử, ỡ rối, ối lập lậ tài liệu liệ cho h chương trình • Người phát triển công cụ: chịu trách nhiệm thiết kế và cài đặt các gói phần mềm • Người thiết kế CSDL: chịu trách nhiệm xác định hỗ trợ cho việc thiét kê, sử dụng cũng như dữ liệu lưu trữ trong CSDL và cấu trúc biểu diễn tăng cường hiệu năng của các hệ CSDL. và lưu trữ những dữ liệu này 25 26 Người dùng Nội dung chương này • Người sử dụng cuối: là người khai thác các hệ • 1.1 Các hệ thống xử lý tệp CSDL truyền thống và những hạn • Người quản trị CSDL: chịu trách nhiệm cho chế của nó. phép p p truy y nhập ập CSDL,, điều p phối và kiểm tra sử • 1.2 1 2 Các hệ CSDL: khái niệm, niệm dụng CSDL, quản lý tài nguyên phần cứng và phân mềm khi cần thiết khả năng, kiến trúc, người • Người bảo trì hệ thống: là những người quản dùng của một hệ quản trị trị hệ thống chịu trách nhiệm việc hoạt động và CSDL. bảo trì môi trường (phần cứng và phần mềm) cho hệ CSDL  • 1.3 Sự phân loại các hệ CSDL. 27 28 1.3 Phân loại các hệ CSDL Các hệ CSDL tập trung • Mô hình dữ liệu • Hệ CSDL cá nhân: một người sử dụng đơn – Mạng vs. phân cấp vs. quan hệ vs. hướng đối lẻ vừa thiết kế, tạo lập CSDL, cập nhật, tượng vs. ... bảo trì dữ liệu, lập và hiển thị báo cáo. đảm nhiệm vai trò: người quản trị CSDL, người • Số người sử dụng viết chương trình ứng dụng, end end-user. user. – Một người dùng vs. nhiều người dùng • Hệ CSDL trung tâm: dữ liệu được lưu trữ • Tính phân tán của CSDL trên một máy tính trung tâm. – Tập trung vs. Phân tán • Hệ CSDL khách-chủ: • Tính thống nhất của dữ liệu – Các máy tính trung tâm lớn  đắt so với các – Đồng nhất vs. Không đồng nhất máy nhỏ và máy trạm. – Các ứng dụng máy khách truy nhập dữ liệu • ... được quản lý bởi máy chủ. 29 30 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  6. Các hệ CSDL tập trung (tiếp) Các hệ CSDL phân tán • CSDL phân tán? Là một tập các CSDL có Hệ CSDL trung quan hệ logic với nhau nhưng được trải ra tâm trên nhiều trạm làm việc của một mạng máy tính. Hệ CSDL cá nhân • Có 2 tính chất: q quan hệ ệ logic g và p phân tán • Hệ QTCSDL phân tán: Là một hệ thống phần mềm cho phép tạo lập CSDLPT và điều khiển các truy nhập đối với CSDLPT này. • Chia ra 2 loại: CSDLPT thuần nhất và không thuần nhất Hệ CSDL khách- chủ 31 32 Các hệ CSDLPT (tiếp) Kết luận • CSDL cho phép lưu trữ và khai thác dữ liệu một cách thống nhất và hiệu quả (đặc biệt trong trường hợp khối lượng dữ liệu lớn). • Sự trừu tượng về dữ liệu và tính độc lập dữ liệu cho phép phát triển ứng dụng “dễ dàng hơn”. • Hệ quản trị CSDL cung cấp các công cụ hữu hiệu trợ giúp việc tạo lập CSDL và phát triển ứng dụng 33 34 Sử dụng kiến thức môn học Các điểm cần lưu ý trong này trong tương lai chương này ‘‘More than 80 % of real world computer applications are associated with databases’’* • Cách tiếp cận tệp vs. cách tiếp cận * Korth & Silberschatz. Database System Concepts. CSDL • CSDL vs. hệệQQTCSDL vs. hệệ CSDL • Kiến trúc 3 mức của hệ CSDL • Các chức năng chính của một hệ Nghiên cứu QTCSDL Phát triển nghiên cứu và ứng dụng phát triển • Người sử dụng trong một hệ CSDL • Phân loại các hệ CSDL 35 36 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  7. Lời hay ý đẹp Điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều không biết mênh mông như đại dương Einstein 37 38 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản