intTypePromotion=3

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 0 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
30
lượt xem
4
download

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 0 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học giúp bạn nắm được những thông tin tổng quan của môn học như mục tiêu, thời gian giảng dạy, những nội dung chính,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 0 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Công nghệ Phần mềm<br /> Tổng Quan Môn Học<br /> Giảng viên: Lê Nguyễn Tuấn Thành<br /> Email: thanhlnt@tlu.edu.vn<br /> <br /> Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm – Khoa CNTT<br /> Trường Đại Học Thủy Lợi<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tên môn học: Công nghệ Phần mềm<br /> Tên tiếng Anh: Software Engineering<br /> Mã môn học: CSE481<br /> Số tín chỉ: 3 (LT: 2, TH/BT/TL: 1)<br /> Số tiết: 30 tiết Lý Thuyết & 15 tiết Bài tập, Thảo<br /> luận<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục đích môn học<br /> <br /> <br /> Cung cấp những khái niệm cơ bản về:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phần mềm,<br /> Công nghệ phần mềm,<br /> Dự án phần mềm,<br /> Quản trị dự án phần mềm,<br /> Tiến trình phần mềm<br /> <br /> Giúp sinh viên biết và hiểu:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Quy trình xây dựng phần mềm cùng với một số phương pháp<br /> xây dựng phần mềm<br /> Các công việc thực hiện và kết quả đạt được trong mỗi giai<br /> đoạn của quy trình như: khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt,<br /> kiểm thử, bảo trì<br /> Các kiến trúc và mô hình triển khai phần mềm<br /> Các vấn đề đạo đức và chuyên môn và giải thích tại sao chúng<br /> có liên quan đến kỹ sư phần mềm<br /> 3<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bài 1: Phần mềm và Công nghệ phần mềm<br /> Bài 2: Xác định yêu cầu<br /> Bài 3: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin<br /> Bài 4: Quản lý chất lượng phần mềm<br /> Bài 5: Công nghệ CASE và Quản lý nhân lực<br /> <br /> 4<br /> <br /> Yêu cầu với sinh viên<br /> <br /> <br /> <br /> Dự lớp đầy đủ<br /> Tham gia thảo luận (trên lớp hoặc qua Piazza), thực<br /> hành<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trang web của môn học:<br /> https://sites.google.com/site/cse481spring2017/<br /> Trang web thảo luận:<br /> https://piazza.com/tlu.edu.vn/spring2018/cse481spring20<br /> 18/home<br /> <br /> Cách đánh giá:<br /> <br /> <br /> <br /> Bài tập lớn + chuyên cần + thực hành: 50%<br /> Điểm thi hết môn: 50%<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản