intTypePromotion=3

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 2

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
15
download

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

4.5.1 Phương pháp oxi hoá • Hidrocacbon (ankan, anken,ankin, aren) • Hợp chất hydroxi • Hợp chất cacbonyl 4.5.2 Phương pháp thuỷ phân • Gem-trihalogen • Nitrin, các dẫn xuất của axit

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 2

  1. Tên thường IUPAC HCOOH axit focmic axit metanoic CH3COOH axit axetic axit etanoic CH3CH2COOH axit propionic axit propanoic (axit metylaxetic) (CH3)2CH-CH2COOH axit isovaleric axit 3-metylbutanoic (axit isopropyl axetic) O 6 5 1 5 C 1 OH 4 COOH 4 2 2 3 3 Acid 1-cyclopentencarboxylic Br Acid 3-bromocyclohexancarboxylic
  2. 5.4 Tính chất vật lý • Trạng thái • Tính tan : C1-C3 hoà tan trong nước với bất kỳ tỉ lệ nào. Độ tan trong nước giảm dần khi M tăng • Nhiệt độ sôi và nóng chảy : tăng theo M, T0s của mạch thẳng cao hơn nhánh • T0nc của C chẵn cao hơn lẻ • T0s của axit cao nhất trong các hợp chất hữu cơ có cùng M
  3. 4.5 Phương pháp điều chế 4.5.1 Phương pháp oxi hoá • Hidrocacbon (ankan, anken,ankin, aren) • Hợp chất hydroxi • Hợp chất cacbonyl 4.5.2 Phương pháp thuỷ phân • Gem-trihalogen • Nitrin, các dẫn xuất của axit 4.5.3 Từ hợp chất cơ magiê 4.5.4 Phương pháp cacbonyl hoá 4.5.5 Đi từ este malonat
  4. a. Ôxy hoá các hydrocacbon: ankan, anken, ankin, alkylbenzen + Ankan bị oxi hóa bằng oxi không khí có muối Mn xúc tác cho hỗn hợp các axit mạch ngắn hơn + Oxi hóa anken, ankin bằng chất oxi hóa mạnh liên kết bội bị bẻ gãy tạo hỗn hợp các axit mạch ngắn + Ôxy hoá alkylbenzen với KMnO4 hoặc Na2Cr2O7 cho sản phẩm axit thơm. Nếu aren chỉ có 1 nhóm ankyl thu được axit benzoic, nếu có từ 2 nhóm ankyl trở lên thu được axit di, tri.. cacboxylic
  5. Ví dụ KMnO4 O2 N COOH O2N CH3 H2O, 95oC p-Nitrotoluen Acid p-Nitrobenzoic (88%) KMnO4 CH3(CH2)7COOH + HOOC(CH2)7COOH CH3(CH2)7CH CH(CH )7COOH 2 H2O, K2CO3 Acid oleic Acid Nonanoic Acid nonandioic

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản