intTypePromotion=3

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Dẵn xuất Halogen part 3

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
25
download

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Dẵn xuất Halogen part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.5.3 Điều chế từ ancol Đây là phản ứng thường dùng nhất để điều chế dẫn xuất halogen a) Cho ancol tác dụng với hidro halogenua R-OH + HCl → R-Cl + H2O Vì đây là phản ứng thuận nghịch do đó để phản ứng dễ xãy ra, người ta cho thêm chất xúc tác là H2SO4, ZnCl2... • Về khả năng phản ứng HI HBr HCl Ancol bậc 3 R3C-OH ancol bậc 2 R2-CH-OH ancol bậc 1 R-CH2-OH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Dẵn xuất Halogen part 3

  1. 1.5 . Phương pháp điều chế 1.5.1 Halogen hóa ankan. Cl2 CH3Cl + HCl CH4 askt
  2. 1.5.2 Cộng HX vào anken. • Hướng cộng theo qui tắc Macovnicov Ví dụ : CH3-CH = CH2 + HCl  CH3 – CHCl-CH3
  3. 1.5.3 Điều chế từ ancol Đây là phản ứng thường dùng nhất để điều chế dẫn xuất halogen a) Cho ancol tác dụng với hidro halogenua R-OH + HCl → R-Cl + H2O Vì đây là phản ứng thuận nghịch do đó để phản ứng dễ xãy ra, người ta cho thêm chất xúc tác là H2SO4, ZnCl2... • Về khả năng phản ứng HI > HBr > HCl Ancol bậc 3 R3C-OH >ancol bậc 2 R2-CH-OH > ancol bậc 1 R-CH2-OH
  4. b) Tác dụng với PX5, PX3, SOCl2 • Đây là phản ứng cũng thường được dùng cho hiệu suất cao Ví dụ :Ancol bậc 1 và bậc 2: Phương pháp tốt nhất để chuyển thành halogenua alkyl với các tác chất như : clorura tionyl SOCl2, phosphor tribromua PBr3. .. Br OH PBr3 CH3CH2 CH CH3 + P(OH)3 3 CH3CH2 CH CH3 Eter, 35oC 2-Butanol 2-Bromobutan (86%)
  5. 1.6. Hóa tính + Nếu cùng gốc hidrocacbon R thì khả năng phản ứng của dx halogen giảm dần theo trật tự sau: R- I > R-Br > R-Cl >> R-F + Nếu cùng bản chất của halogen thì khả năng phản ứng phụ thuộc rất nhiều vào bản chất cấu tạo của gốc hidrocacbon. Người ta chia thành 3 nhóm chính: • Nhóm có khả năng phản ứng cao: như benzyl C6H5 -CH2-, alyl CH2=CH-CH2- là các gốc cạnh nguyên tử cacbon có liên kết đôi (tức là nguyên tử cacbon ở vị trí α của liên kết đôi) • Nhóm có khả năng phản ứng trung bình: như ankyl halogenua • Nhóm có khả năng phản ứng thấp: như vinyl CH2=CH-; phenyl C6H5- tức là nhóm có nguyên tử halogen liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon có trạng thái lai hóa sp2 * Dẫn xuất halogen có thể tham gia nhiều loại phản ứng khác nhau, trong đó phổ biến nhất là phản ứng thế và tách theo cơ chế nucleophin. Ngoài ra nó còn tham gia một số phản ứng khác như tác dụng với kim loại…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản