intTypePromotion=1

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Dẵn xuất Halogen part 5

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
96
lượt xem
15
download

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Dẵn xuất Halogen part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.6.3 Phản ứng với kim loại. Tùy thuộc vào bản chất của kim loại mà phản ứng của dẫn xuất halogen với kim loại cho sản phẩm khác nhau a) Tác dụng với Mg: Hợp chất halogenua hữu cơ, có mặt trong nhiều cấu trúc alkyl, aryl và vinyl, phản ứng với kim loại Mg trong dung môi THF hoặc trong ete, cho hợp chất RMgX, sản phẩm có tên là tác chất Grignard.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Dẵn xuất Halogen part 5

  1. 1.6.3 Phản ứng với kim loại. Tùy thuộc vào bản chất của kim loại mà phản ứng của dẫn xuất halogen với kim loại cho sản phẩm khác nhau a) Tác dụng với Mg: Hợp chất halogenua hữu cơ, có mặt trong nhiều cấu trúc alkyl, aryl và vinyl, phản ứng với kim loại Mg trong dung môi THF hoặc trong ete, cho hợp chất RMgX, sản phẩm có tên là tác chất Grignard. Mg R= Alkyl baäc 1o, 2o hoaëc 3o, aryl, hoaëc alkenyl R Mg X X R Eter hoaëc THF X= Cl, Br, hoaëc I
  2. b) Tác dụng với Na, Li cho sản phẩm là hidrocacbon 2C2H5 Br + 2Na → C2H5-C2H5 + 2NaBr
  3. 1.7. HỢP CHẤT CƠ KIM 1.7.1. Giới thiệu về hợp chất cơ nguyên tố và hợp chất cơ kim.
  4. 1.7.2. Hợp chất cơ Mg (Hợp chất Grignard) • 1.7.2.1 Điều chế. Cho dẫn xuất halogen tác dụng với magie trong ete hoặc tetrahidrofuran Mg R= Alkyl baäc 1o, 2o hoaëc 3o, aryl, hoaëc alkenyl R Mg X X R Eter hoaëc THF X= Cl, Br, hoaëc I
  5. 1.7.2.2 Tính chất hóa học của hợp chất Grignard a. Phản ứng với hợp chất có nguyên tử hidro linh động. HOH + RH H O Mg X RO H + R O Mg X RH NH2 H H2N Mg X + R Mg X RH R C OH RO C Mg X + O RH O CH C H + RH C Mg X HC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản