intTypePromotion=1

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Dẫn xuất hydroxi (Ancol-Phenol-Ete) part 6

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
15
download

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Dẫn xuất hydroxi (Ancol-Phenol-Ete) part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3. Phản ứng đehydro hoá và oxi hoá a. Phản ứng đehydro hoá Khi cho hơi ancol đi qua kim loại như Cu, Fe, Zn…ở nhiệt độ từ 200-3000C, thì có phản ứng tách hydro. Từ ancol bậc 1 tạo thành andehit, còn ancol bậc 2 loại hydro cho xeton

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Dẫn xuất hydroxi (Ancol-Phenol-Ete) part 6

  1. 3. Phản ứng đehydro hoá và oxi hoá a. Phản ứng đehydro hoá Khi cho hơi ancol đi qua kim loại như Cu, Fe, Zn…ở nhiệt độ từ 200-3000C, thì có phản ứng tách hydro. Từ ancol bậc 1 tạo thành andehit, còn ancol bậc 2 loại hydro cho xeton Cu, 200-3000C R-CH2OH R-CH=O + H2 Cu, 200-3000C R-CHOH-R' R-CO-R' + H2
  2. b) Phản ứng oxi hoá +Khả năng bị oxi hóa phụ thuộc vào bản chất của ancol: ancol bậc 1,2 dễ, bậc 3 khó + Sản phẩm oxi hóa phụ thuộc vào bản chất của ancol và bản chất của tác nhân oxi hóa
  3. Ancol bậc1 • Phương pháp tốt nhất điều chế andehyd từ ancol bậc 1 là sử dụng tác nhân ôxy hoá: piridin clorocromat (PCC, C6H5N+ ,CrO3,Cl-) trong dung môi diclometan. Ví dụ PCC CH3(CH2)5CH O CH3(CH2) 5CH2OH CH2Cl2 1-Heptanol Heptanal (78%) • Các tác nhân ôxy hoá khác như , trioxit crom trong H2SO4, ôxy hoá alcol bậc 1 thành axit cacboxylic. Ví dụ O CrO3, H2SO4 CH3(CH2)7CH2 C OH CH3(CH2)8CH2OH H2O, aceton 1-Decanol Acid decanoic (93%) Lưu ý: tác nhân PCC chỉ oxi hóa nhoma ancol còn liên kết dôi C=C vẫn giữ nguyên, không bị oxi hóa
  4. Ancol bậc 2 • ôxy hoá dễ dàng cho xeton hiệu suất cao, tác nhân ôxy hoá sử dụng là Na2Cr2O7 trong axit axetic, PCC... Ví dụ CH3 CH3 Na2Cr2O7 H3C C O H3C C OH H2O,CH3COOH, CH3 CH3 4-te rt- Butylcyclohexanol 4-te rt- Buty lcyclohexanon (91%) Ngoài ra người ta còn dùng nhiều tác nhân oxi hóa khác để oxi hóa ancol bậc 1 và bậc 2 như, KMnO4, CuO, 200-3000C…
  5. 3.2 Phenol 3.2.1 Định nghĩa- phân loại 1. Định nghĩa Phenol là những hợp chất hữu cơ có một hay nhiều nhóm hydroxyl (-OH), liên kết trực tiếp vào nguyên tử cacbon của vòng thơm (nguyên tử cacbon sp2). Công thức tổng quát Ar-OH CH2OH OH OH CH3 Phe no l o - Cre s o l A lco l be nz y l (Không phải phenol)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản