intTypePromotion=1

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Hợp chất Cacbonyl part 2

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
7
download

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Hợp chất Cacbonyl part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Đối với các andehit phức tạp hơn mà có nhóm –CHO gắn vào vòng, sử dụng tiếp vị ngữ : cacbandehit vào tên của hidrocacbon mạch vòng hoặc coi nó như là dẫn xuất của hidrocacbon , khi đó nhóm CHO gọi là nhóm fomyl CHO CHO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Hợp chất Cacbonyl part 2

  1. • Đối với các andehit phức tạp hơn mà có nhóm –CHO gắn vào vòng, sử dụng tiếp vị ngữ : - cacbandehit vào tên của hidrocacbon mạch vòng hoặc coi nó như là dẫn xuất của hidrocacbon , khi đó nhóm CHO gọi là nhóm fomyl CHO CHO Cyclohexancarbaldehyd 2-Naphtalencarbaldehyd (Focmyl xiclohexan) (2-focmylnaphtalen)
  2. 3.3.2. Gọi tên xeton. a. Tên thông thường. • Gọi tên các gốc hydrocacbon liên kết với gốc C=O và thêm tiếp vị ngữ “xeton” . • Nhóm thế được ký hiệu theo mẫu tự Hy lạp, bắt đầu từ nguyên tử cacbon liên kết với nhóm C=O. • Ví dụ : CH3 CH C CH2CH2Cl CH3 CH2 C CH CH3 Cl O O CH3 ,  ’-Diclo dietyl xeton Etyl isopropyl ceton
  3. b. Tên IUPAC. • Gọi theo tên hydrocarbon tương ứng với mạch dài nhất chứa nhóm C=O, thêm tiếp vị ngữ “on” kèm theo vị trí của nhóm C+o trong mạch. • Đánh số thứ tự mạch cacbon, ưu tiên nhóm C=O có chỉ số nhỏ nhất. O • Ví dụ : O CH3CH2 C CH2CH2CH3 CH3 C CH3 1 2 3 4 5 6 Propanon 3-Hexanon (Aceton) O O O CH3CH CH CH2 C CH3 CH3CH2 C CH2 C CH3 6 5 4 3 2 1 65 43 21 4-Hexen-2-on 2,4-Hexandion
  4. Lưu ý • Một vài xeton, được công nhận theo danh pháp IUPAC, vẫn có tên thông thường. O O • Ví dụ : C C O CH 3 CH 3 C CH 3 A c e to n A c e to p h e no n B e nz o p h e no n • Khi coi nhóm RCO- là một nhóm thế, khái niệm axyl sử dụng và thêm tiếp vị ngữ –yl .Ví dụ: -CH3CO gọi là nhóm axetyl, -CHO gọi là nhóm formyl, ArCO- gọi là nhóm aroyl. O O O O C O C C C C R H3C Ar H Moät nhoùm acyl Acetyl Formyl Aroyl Benzoyl R=alkyl, alkenyl
  5. • Nếu có những nhóm chức khác trong phân tử, có đôi ưu tiên hơn thì liên kết đôi C=O được coi là một nhóm thế, sử dụng tiếp đầu ngữ –oxo. • Ví dụ: O O CH3CH2CH2 C CH2 C OCH3 Metyl 3-oxohexanoat 6 5 4 3 2 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản